Residual Income Là Gì

     

Tổng vừa lòng những kiến thức đặc biệt, yêu cầu chú ý lúc học Reading 30 trong chương trình CFA level 2

1. Thu nhập thặng dư

Thu nhập thuần (net income) trên report kết quả kinh doanh chỉ phản chiếu tác dụng kinh doanh sau khi trừ đi ngân sách nợ vay mượn, nhưng mà ko đề đạt được ngân sách vốn của phần vốn chủ mua.

Bạn đang xem: Residual income là gì

Thu nhập thặng dư được xem bằng phương pháp mang thu nhập thuần trừ đi ngân sách vốn cho phần vốn chủ, để xác định xem phần thu nhập cá nhân thặng dư gồm bù đắp được phần chi phí thời cơ của phần vốn góp.

túi tiền vốn công ty được xem bằng chi phí cơ hội (hay tỷ lệ chiến phẩm yêu thương cầu) của phần vốn góp nhân với cái giá trị của phần vốn góp.

Xem thêm: Độ Tin Cậy Trong Xác Suất Thống Kê Là Gì, Khoảng Tin Cậy (Confidence Interval) Là Gì

Các phương thức tính thu nhập cá nhân thặng dư:

Cách tính thông thường: RI = NI – giá thành vốn chủCách tính khác: RI = Thu nhập thuần sau thuế từ chuyển động kinh doanh - Chi phí vốn chủ - túi tiền vốn vayCách tính theo phương thức giá trị kinh tế gia tăng: EVA = EBIT x (1 – thuế suất) – WACC x Giá trị vốnCách tính theo cách thức cực hiếm thị trường gia tăng: MVA = quý giá Thị trường của khách hàng – quý giá sổ sách của phần vốn góp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Responsible Đi Với Giới Từ Gì, 145 Tính Từ Đi Với Giới Từ

2. Mô hình định giá dựa trên thu nhập cá nhân thặng dư

Ta hoàn toàn có thể dự pđợi quý hiếm thu nhập thặng dư về sau theo công thức

*

Trong đó:

*
= các khoản thu nhập thặng dư ngơi nghỉ năm t;

*
= lợi tức đầu tư kỳ vọng sinh hoạt năm t

r = tỷ suất lợi tức đầu tư yêu thương cầu;

*
= giá trị sổ sách năm t-1

Từ đây ta tất cả công thức tính giá trị nội trên của cổ phiếu:

*
= cực hiếm sổ sách của phần vốn góp ngơi nghỉ thời khắc định vị + quý giá bây giờ của thu nhập cá nhân thặng dư kì vọng về sau.

3. Mô hình định vị dựa trên các khoản thu nhập thặng dư một/các giai đoạn

- Mô hình định giá dựa trên thu nhập cá nhân thặng dư một giai đoạn trả định rằng công ty đạt mức vững mạnh vốn và thu nhập theo một tỉ suất ổn định qua nhiều năm. Công thức tính quy mô định vị các khoản thu nhập thặng dưa một tiến độ là:

*
- Mô hình định vị dựa vào các khoản thu nhập thặng dư những giai đoạn giả định công ty đã tăng trưởng vốn cùng lợi tức đầu tư tốt vào một khoảng chừng thời gian cố định và thắt chặt với trường đoản cú kia trsống đi sẽ tăng trưởng theo một trong những những kịch bạn dạng rõ ràng. Cách định vị dựa vào các khoản thu nhập thặng dư nhiều quy trình bao hàm 3 bước:

Cách 1: Tính giá trị sổ sách bên trên từng đơn vị cổ phiếu

Bước 2: Tính quý hiếm hiện giờ của nút tăng thu nhập cá nhân thặng dư vào quy trình tăng trưởng khỏe mạnh (quy trình 1)

Bước 3: Tính giá trị ngày nay của mức tăng các khoản thu nhập thặng dư trong quy trình sau đó

4. Ưu điểm, hạn chế cùng vận dụng của quy mô định vị dựa trên các khoản thu nhập thặng dư

Ưu điểm

Giá trị cuối cùng sẽ không tác động quá nhiều cho cực hiếm nội trên của cổ phiếuDựa trên các dữ liệu về kế toáncũng có thể ứng dụng với các cửa hàng không trả cổ tức hầu như đặn với có dòng tài chính thuần dự loài kiến âmcũng có thể áp dụng bất chấp cường độ bất ổn của cái tiền

Hạn chế

Do dựa vào dữ liệu kế tân oán buộc phải hoàn toàn có thể bị thao túng bởi vì ban cai quản trị, phụ thuộc vào nhiều vào các giả định với chính sách kế toán

Áp dụng

Áp dụng cho những chủ thể không/không nhiều trả cổ tứcÁp dụng cho những đơn vị gồm dòng vốn thuần âmGiá trị sau cùng dự kiến hoàn toàn có thể dịch chuyển mạnh