Saccarit là gì

     
- Trang chủ- Giới thiệu- bài bác tập- - Lớp 10- - Lớp 11- - Lớp 12- - Ôn thi đại học- bài bác tập sách giáo khoa- bài xích giảng- - bài xích giảng lý thuyết- - bài xích giảng phương pháp- Đề thi- - Đề thi- - Đáp án và giải mã chi tiết- Thư viện- - Hình ảnh- - video clip thí nghiệm- - Thuật ngữ- - tư liệu khác- hóa học vui- - Thơ vui hoá học- - thử nghiệm vui- - Chuyện nói hóa học- Liên hệ
Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime

Lý thuyết về cacbohiđrat

Chi tiếtChuyên mục: chăm đề 16. Cacbohidrat - Polime Được viết ngày vật dụng bảy, trăng tròn Tháng 12 2014 17:29Viết vì Nguyễn Văn Đàm

I. ĐỊNH NGHĨA

- Cacbohiđrat (còn call là gluxit hoặc saccarit) là các HCHC tạp chức thông thường sẽ có công thức bình thường là Cn(H2O)m, có đựng nhiều nhóm OH và nhóm cacbonyl (anđehit hoặc xeton) vào phân tử.

Bạn đang xem: Saccarit là gì

- Gluxit được phân thành 3 một số loại thường gặp gỡ là:

+ Monosaccarit: glucozơ, fructozơ tất cả CTPT là C6H12O6.

*

+ Đisaccarit: saccarozơ cùng mantozơ có CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit: xenlulozơ cùng tinh bột tất cả CTPT là (C6H10O5)n.

Khi đốt cháy gluxit chú ý:

+ nO2 = nCO2

+ phụ thuộc vào tỷ lệ số mol CO2/số mol H2O để tìm một số loại saccarit.

II. GLUCOZƠ

- công thức phân tử C6H12O6.

- Công thức cấu trúc CH2OH - (CHOH)4 - CHO.

- Glucozơ tồn tại ở 2 dạng mạch hở và mạch vòng (dạng α là 36% dạng β là 64%):

*

1. Tính chất vật lí cùng trạng thái trường đoản cú nhiên

- Là hóa học rắn, không màu, tan xuất sắc trong nước, độ chảy trong nước tăng khi ánh sáng tăng.

- tất cả vị ngọt kém mặt đường mía.

- có nhiều trong những loại hoa quả: quả nho, mật ong (30%), máu bạn (0,1%):

*

Hoa trái chín đựng được nhiều glucozơ

2. Tính chất hóa học

trong phân tử glucozơ bao gồm 5 đội OH nằm sát kề và 1 nhóm vì thế glucozơ có những phản ứng của ancol nhiều chức và của anđehit.

a. Các phản ứng của ancol nhiều chức

- phối hợp Cu(OH)2 nghỉ ngơi ngay ánh nắng mặt trời thường sinh sản thành dung dịch màu xanh lam.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

→ Phản ứng này chứng minh glucozo có tương đối nhiều nhóm OH

- tác dụng với anhiđrit axit tạo thành este 5 chức:

CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O → CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH

→ Phản ứng này dùng để chứng minh trong phân tử glucozơ bao gồm 5 team OH.

b. Các phản ứng của anđehit

- tính năng với H2 tạo thành ancol sobitol (sobit):

CH2OH(CHOH)4CHO + H2 → CH2OH(CHOH)4CH2OH (Ni, t0)

- tính năng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag (phản ứng tráng gương)

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

- làm phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH2OH(CHOH)4COONa + Cu2O + 3H2O

- bội phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom:

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

→ Các phản nghịch ứng này chứng minh glucozơ tất cả nhóm CHO.

c. Phản nghịch ứng lên men

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

d. Phản nghịch ứng với CH3OH/HCl tạo nên metylglicozit

- Chỉ có nhóm OH hemiaxetal tham gia phản ứng. 

→ Phản ứng này chứng minh glucozo gồm dạng mạch vòng.

- Sau phản nghịch ứng team metylglicozit ko chuyển quay trở lại nhóm cho nên không tráng gương được.

Ngoài ra khi khử trọn vẹn glucozơ nhận được n-hexan chứng tỏ glucozơ có mạch 6C thẳng.

3. Điều chế

- Thủy phân saccarozơ, tinh bột, mantozơ, xenlulozơ:

+ Mantozơ:

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

+ Tinh bột với xenlulozơ:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

+ Saccarozơ:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

- Trùng đúng theo HCHO:

6HCHO → C6H12O6 (Ca(OH)2, t0)

III. FRUCTOZƠ

- phương pháp phân tử C6H12O6.

- Công thức kết cấu CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.

- trong dung dịch, frutozơ tồn tại hầu hết ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh:

*

1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

- Là hóa học rắn kết tính, dễ dàng tan trong nước.

- Vị ngọt hơn đường mía.

- có rất nhiều trong hoa quả và đặc biệt quan trọng trong mật ong (40%):

*

2. đặc thù hóa học

vày phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong các số ấy có 4 nhóm cạnh bên và 1 đội chức C = O nên tất cả các tính chất hóa học tập của ancol đa chức và xeton.

- hòa tan Cu(OH)2 sinh sống ngay ánh nắng mặt trời thường.

- công dụng với anhiđrit axit tạo ra este 5 chức.

- tác dụng với H2 tạo sobitol.

Xem thêm: Lí Luận Văn Học Là Gì - Nghĩa Của Từ Lí Luận Văn Học Trong Tiếng Việt

- Trong môi trường xung quanh kiềm fructozơ chuyển biến thành glucozơ cần fructozơ bao gồm phản ứng tráng gương, phản nghịch ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm. Dẫu vậy fructozơ không tất cả phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

IV. SACCAROZƠ

- cách làm phân tử C12H22O11.

- cách làm cấu tạo: ra đời nhờ 1 gốc α - glucozơ cùng 1 cội β - fructozơ bằng links 1,2-glicozit:

*

1. đặc điểm vật lí cùng trạng thái trường đoản cú nhiên

- Là hóa học kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ dàng tan vào nước.

- có rất nhiều trong tự nhiên và thoải mái trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Có không ít dạng: con đường phèn, mặt đường phên, con đường cát, con đường tinh luyện…

2. Tính chất hóa học

do gốc glucozơ đã liên kết với nơi bắt đầu fructozơ thì đội chức anđehit không còn nên saccarozơ chỉ có tính chất của ancol nhiều chức.

- hài hòa Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường sinh sản thành dung dịch màu xanh lá cây lam.

- phản nghịch ứng thủy phân:

 C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

3. Điều chế

trong công nghiệp người ta thường thêm vào saccarozơ trường đoản cú mía.

V. MANTOZƠ

- cách làm phân tử C12H22O11.

- cách làm cấu tạo: được chế tác thành tự sự phối kết hợp của 2 cội α-glucozơ bằng links α-1,4-glicozit:

*

1. đặc thù hóa học

bởi vì khi phối kết hợp 2 cội glucozơ, phân tử mantozơ vẫn tồn tại 1 nhóm mang lại và các nhóm OH ngay lập tức kề đề nghị mantozơ có tính chất hóa học của tất cả Ancol đa chức và anđehit.

a. đặc điểm của ancol nhiều chức

Hòa tung Cu(OH)2 ở ánh sáng thường tạo thành thành dung dịch greed color lam.

b. đặc thù của anđehit

- Mantozơ gia nhập phản ứng tráng gương:

C12H22O11 → 2Ag

- bội phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao sinh sản kết tủa đỏ gạch ốp Cu2O, với hỗn hợp Brom.

c. Bội nghịch ứng thủy phân

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

2. Điều chế

Thủy phân tinh bột dựa vào men amylaza bao gồm trong mầm lúa.

VI. XENLULOZƠ (thường gọi là mùn cưa, vỏ bào)

- cách làm phân tử (C6H10O5)n.

- bí quyết cấu tạo: do các gốc β-glucozơ liên kết với nhau bằng links β-1,4-glicozit sản xuất thành mạch thẳng, mỗi gốc chỉ từ lại 3 nhóm OH thoải mái nên hoàn toàn có thể viết công thức cấu tạo ở dạng n.

*

1. đặc thù vật lí với trạng thái từ nhiên

- Là chất rắn, hình sợi, color trắng, không mùi, ko vị.

- ko tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan trong những dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen...

2. đặc thù hóa học

- làm phản ứng thủy phân:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ)

- phản bội ứng este hóa với axit axetic và axit nitric:

+ 3nCH3COOH → n + 3nH2O

+ 3nHNO3 → n + 3nH2O

Từ xenlulozơ cho phản ứng với CS2 trong NaOH rồi phun qua dung dịch axit để cấp dưỡng tơ visco.

VII. TINH BỘT

- bí quyết phân tử (C6H10O5)n.

- phương pháp cấu tạo: tinh bột do các gốc α-glucozơ link với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit tạo thành mạch trực tiếp (amilozơ) hoặc bởi liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit tạo thành mạch nhánh (amilopectin).

*

*
*

1. Tính chất vật lí cùng trạng thái trường đoản cú nhiên

- chất rắn vô định hình, không tan nội địa lạnh, phồng lên cùng vỡ ra trong nước lạnh thành dung dịch keo gọi là hồ nước tinh bột.

- màu trắng.

- có khá nhiều trong các loại hạt (gạo, mì, ngô...), củ (khoai, sắn...) với quả (táo, chuối...). 

2. đặc điểm hóa học

- phản bội ứng của hồ tinh bột với dung dịch I2 tạo thành dung dịch xanh tím. (nếu đun nóng dung dịch bị mất màu, để nguội màu xuất hiện thêm trở lại).

→ Phản ứng này hay được dùng để làm nhận biết hồ nước tinh bột.

Xem thêm: Phạm Ngọc Lân Là Ai ? Phạm Ngọc Lân (Phamjngocjlaan)

- bội phản ứng thủy phân:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ)

Khi tất cả men thì thủy phân:

Tinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơ

3. Điều chế

Trong từ nhiên, tinh bột được tổng hợp đa số nhờ quá trình quang hợp của cây xanh.