Sau That Dùng Gì

     
*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 4 năm trước

Động từ tại đoạn trống là dạng gì thì không dựa vào vào that đâu đấy em. Em đừng chú ý vào that rồi đặt thắc mắc “sau that chọn gì?”. Đây là lối suy xét theo công thức, cực kỳ rập khuôn. Nó sẽ tạo nên em khó tiến bộ.

Bạn đang xem: Sau that dùng gì

Thay vào đó, em hãy nhìn vào kết cấu của cả câu nhằm hiểu được đúng mực vai trò của chỗ trống.

Ta biết, that mà lại nghĩa là “rằng” thì phía sau nó phải là 1 trong những mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ). Ví dụ:

○ My father said that my mother will retire.= Ba tôi nói rằng bà bầu tôi vẫn về hưu.

Do đó, trong câu trên, sau that sẽ là 1 trong những mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ):

○ …suggested that + mệnh đề= …đã đề xuất rằng + mệnh đề

Vậy nguyên cả đoạn từ vị trí trống đến khi hết câu là 1 mệnh đề:

○ ——— shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to siêu thị early

Ta thấy mệnh đề này gồm một động từ sinh sống đầu câu (chỗ trống) và một chủ ngữ (business) + một vị ngữ (should…) sau dấu phẩy. Vậy thì cụ thể động từ tại vị trí trống không thể điền một vị ngữ nữa, có nghĩa là không thể chọn những đáp án (A) avoid, (B) avoided, (D) avoids.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của The Men Bài Hát Hay Nhất Của The Men

Do đó, đáp án đúng bắt buộc là (C) lớn avoid, là đụng từ dạng to-V, nghĩa là “để làm gì đó”, nhằm chỉ mục tiêu cho câu giá tiền sau.

To avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early.= Để làm gì đó với shipping problems trong…………………………., các business nên encourage….

Xem thêm: Cách Viết Hook Là Gì Trong Rap Melody Nghĩa Là Gì? Nhạc Rap Là Gì

Tóm lại:

○ …suggested that to avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to siêu thị early.= …đã khuyến cáo rằng để làm gì đó cùng với shipping problems trong…………………………., những business đề nghị encourage….