SỔ SÁCH KẾ TOÁN LÀ GÌ

     

Hoá đơn, chứng từ, sổ sách là địa thế căn cứ để quyết toán lúc có quyết định của ban ngành quản lý thuế cũng như các ban ngành ban ngành khác. Vậy sổ sách kế toán bao hàm những gì?

Tham khảo:

Cách lập bảng bằng vận tài khoản kế toán tài chính theo mẫu F01- DNN

Hồ sơ, bệnh từ cần sẵn sàng trước khi quyết toán thuế

*

Sổ sách kế toán tài chính được chia làm 2 một số loại đó là Sổ sách kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán đưa ra tiết, cố kỉnh thể:

1. Sổ kế toán tổng phù hợp gồm:

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký tầm thường phản ánh không thiếu thốn tất cả những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong thời hạn tài chính bằng bút toán Nợ / Có

Tuy nhiên trong khi in ấn sổ sách chúng ta cũng có thể không in sổ này mà sổ này họ lưu bằng file mượt trên sản phẩm tính.

Bạn đang xem: Sổ sách kế toán là gì

– Sổ cái

Sổ cái dùng để ghi chép những nghiệp vụ tài chính phát sinh trong từng kỳ và theo một niên độ kế toán với các tài khoản có mặt trên bảng bằng vận số phạt sinh.

Xem thêm: Ăn Nấm Rơm Có Tác Dụng Gì ? Nấm Rơm Và 15 Công Dụng “Tuyệt Vời” Cho Sức Khỏe

địa thế căn cứ vào bảng phẳng phiu số phát sinh bao gồm bao nhiêu thông tin tài khoản tổng đúng theo thì chúng ta in từng ấy sổ cái. Của cả sổ dòng đó không tồn tại phát sinh trong kỳ mà lại chỉ bao gồm dư Nợ đầu kỳ và dư tất cả đầu kỳ.

Xem thêm: Socrate Là Ai ? Tiểu Sử Xôcrát, Nhà Đạo Đức Vĩ Đại Của Nhân Loại

2. Sổ kế toán chi tiết gồm:

Sổ kế toán cụ thể dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần chi tiết theo yêu cầu quản lý. 

Ví dụ như:

 TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong số đó có sổ chi tiết là

+ TK 5111: doanh thu bán hàng hoá;

+ TK 5112: lệch giá bán thành phẩm;

+ TK5113: Doanh thu hỗ trợ dịch vụ.

Vậy trong khi in sổ kế toán chi tiết kế toán không in sổ tài khoản 511 nữa mà chúng ta in sổ tài khoản 5111, tài khoản 5112, tài khoản 5113

Hiểu tựa như như vậy, tài khoản cụ thể của tài khoản tổng thích hợp 642: chi phí làm chủ doanh nghiệp là các TK 6421, TK 6422, TK 6427…

3. Các báo cáo bỏ ra tiết gồm

– Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, công cụ dụng cụ

– Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng

– Báo cáo công nợ phải trả mang đến nhà cung cấp

– Bảng phân bổ công cụ dụng cụ 

– Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 

– Bảng bỏ ra tiết giá thành( nếu công ty sản xuất và xây dựng)

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tiền gửi ngân hàng – sổ quỹ này phải phản ánh được tồn quỹ hàng ngày.