CÁCH PHÂN BIỆT SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

     
phía dấn cách đọc số vật dụng tự tiếng Anh từ là 1 đến 100, cách biến hóa số đếm sang trọng số lắp thêm tự cùng cách thực hiện số thứ tự.

Số máy tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đây là cách viết số máy tự trong giờ đồng hồ Anh. Sát bên đó, 90namdangbothanhhoa.vn đã hướng dẫn các bạn cách đưa thể số đếm lịch sự số máy tự và giải pháp dùng số trang bị tự hợp lý và phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Cách phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng anh chính xác nhất

*

Số lắp thêm tự trong tiếng Anh và cách sử dụng

1. Số thiết bị tự tiếng Anh từ là một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn phim cách phát âm số trang bị tự trong giờ Anh

2. Sử dụng số lắp thêm tự lúc nào?

- Số vật dụng tự dùng để nói về địa chỉ của một vật nào kia hoặc xác xác định trí của đồ gia dụng đó vào một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên cùng số thiết bị tự bằng số La Mã, khi phát âm thì thêm THE trước số sản phẩm công nghệ tự.

Xem thêm: Phải Làm Gì Để Quên Đi Một Người Yêu Cũ, Làm Sao Để Quên Một Người

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Phương pháp chuyển số đếm quý phái số thiết bị tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề xuất đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th làm việc số cuối cùng, ví như số ở đầu cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì sử dụng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi mong muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm tuy nhiên đằng sau cùng thêm TH hoặc ST cùng với số máy tự 1, ND cùng với số sản phẩm công nghệ tự 2, RD với số sản phẩm tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách nhảy số đếm sang số trang bị tự

4. Bài bác tập về số sản phẩm tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd cùng th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. To lớn get to lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby and Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: GiớI ThiệU Mr Vas Là Ai - Review Khóa Học Nlp Mr Vas

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn rất có thể luyện phạt âm thông qua số vật dụng tự trong giờ Anh mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết phù hợp với phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh hiện đại của 90namdangbothanhhoa.vn để luyện tập hàng ngày tại bên nhé các bạn.