Số tiền chênh lệch tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 90namdangbothanhhoa.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)

Bạn vẫn xem: Số chi phí chênh lệch giờ anh là gì
Bạn đang xem: Số tiền chênh lệch tiếng anh là gì

*

chênh lệch uneven; unequal; differential; of different levels Thuế biểu chênh lệch Differential tariff chi phí chênh lệch The prices are of different levels Lực lượng phía hai bên rất chênh lệch Both sides" strength is very unequal difference; disparity; disproportion Chênh lệch tỷ giá bán Exchange difference Sự chênh lệch tuổi thọ Age difference/gap; disparity/disproportion in age chúng ta chênh lệch nhau cha tuổi There"s a three-year gap between them; They"re three years apart Chênh lệch số phiếu bầu Ballot margin


Xem thêm: 'Hot Boy Xăm Trổ' Giờ Ra Sao, Lê Hoàng Anh Hot Boy Xăm Trổ

*Xem thêm: Tuổi Canh Thìn Sinh Năm 2000, Tuổi Canh Thìn Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

Uneven, unequal, of different levels chi phí chênh lệch the prices are of different levels lực lượng 2 bên rất chênh lệch both sides" strength is very unequal xung khắc phục tình trạng trồng trọt cùng chăn nuôi cải tiến và phát triển còn chênh lệch nhau to vì away with the still uneven development of crop growing & animal husbandry