SOLDIER LÀ GÌ

     
soldier tức là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm soldier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soldier.

Bạn đang xem: Soldier là gì


Từ điển Anh Việt

soldier

/"souldʤə/

* danh từ

lính, quân lính, binh sĩ, quân nhân

a soldier of fortune: lính đánh thuê

the Unknown Soldier: chiến sĩ vô danh

người chỉ đạo có tài, nhà quân sự chiến lược có tài

a great soldier: nhà quân sự chiến lược vĩ đại

(hàng hải), (từ lóng) thuỷ thủ lười biếng; thuỷ thủ tuyệt trốn việc

to come the old soldier over

lên mặt ta đó là bậc lũ anh để ra lệnh

old soldier

người những kinh nghiệm, fan già dặn

chai không

mẩu dung dịch lá

soldier"s wind

(hàng hải) gió xuôi

* nội hễ từ

đi lính

to go soldiering: đi lính

(hàng hải), (từ lóng) trốn việc

to soldier on

kiên nhẫn tiếp tục, kiên trì


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

soldier

* kỹ thuật

giếng tháo nước

hàng cọc

xây dựng:

cột chống hào

gạch xếp đứng (nằm trên mặt bé nhất)

hàng gạch vỉa cứng


Từ điển Anh Anh - Wordnet

soldier

an enlisted man or woman who serves in an army

the soldiers stood at attention

a wingless sterile ant or termite having a large head & powerful jaws adapted for defending the colony

serve as a soldier in the military


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Tiêu Châu Như Quỳnh Là Ai - Lam Trường Bồng Tiêu Châu Như Quỳnh Lúc Nhỏ


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Ca Sĩ Trần Thúy Vân Quỳnh : 'Tôi Chấp Nhận Làm Lại Từ Đầu'


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*