NGHĨA CỦA TỪ SPECTRUM, TỪ SPECTRUM LÀ GÌ? (TỪ ĐIỂN ANH

     
spectrum nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Phương pháp phát âm spectrum giọng bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của spectrum.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ spectrum, từ spectrum là gì? (từ điển anh


Từ điển Anh Việt

spectrum

/"spektrəm/

* danh từ, số nhiều spectra

hình ảnh

(vật lý) phổ, quang đãng phổ

solar spectrum: quang quẻ phổ mặt trời

prismatic spectrum: quang phổ lăng kính

spectrum

phổ, hàm phổ, mật độ phổ; đồ vật thị của hàm phổ

s. Of a function phổ của một hàm

s. Of a transformation phổ của một phép phát triển thành đổi

absorption s. Phổ hút thu

continuous s. (giải tích) phổ liên tục

direct s. (đại số) phổ thẳng

energy s. Phổ năng lượng

hereditary s. (giải tích) phỉi di truyền

integrated s. (điều khiển học) hàm phổ, thiết bị thị hàm phổ

inverse s. Phổ ngược

line s. (vật lí) phổ vạch

mixed s. Phổ láo lếu tạp

power s. Phổ năng lượng

point s. Phổ điểm, phổ tách rạc

residual s. Phổ dư

simple s. Phổ đơn


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

spectrum

* kỹ thuật

hàm phổ

mật độ phổ

phổ

quang phổ

vật lý:

phổ, quang đãng phổ


Từ điển Anh Anh - Wordnet

spectrum

an ordered array of the components of an emission or wave

a broad range of related objects or values or qualities or ideas or activities


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Tiểu Sử Hot Boy Denis Đặng Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Đặng Đức Hiếu


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Iphone Singapore Là Gì - Iphone Singapore Có Tốt Không


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*