SUSPENSE ACCOUNT LÀ GÌ

     

Giới thiệu bảng bằng vận thử, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh, phát hiện nay và thay thế sửa chữa những lỗi phân phát sinh, điều chỉnh những khoản giá cả trích trước và ngân sách trả trước.

Bạn đang xem: Suspense account là gì

I. Mục tiêu

Hiểu được bảng phẳng phiu thử.Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ ban đầu.Nắm được một số trong những lỗi phát sinh cơ phiên bản và phương pháp sửa chữaNắm được bí quyết điều chỉnh những khoản giá thành trích trước và túi tiền trả trước

II. Nội dung

1. Bảng phẳng phiu thử (Trial Balance)

Thông tin lập bảng cân đối thử sẽ được lấy từ khối hệ thống sổ kế toán tài chính kép của Doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có 2 các loại sổ dòng ghi nhớ bỏ ra tiết:

Sổ cái những khoản bắt buộc chi (Payables ledger): Ghi chép chi tiết các khoản buộc phải trả của từng đối tượng.Sổ những các khoản cần thu (Receivables ledger): Ghi chép chi tiết các khoản đề nghị thu của từng đối tượng người dùng với từng thông tin tài khoản riêng biệt.

Bảng cân đối thử (Trial balance) là bảng tính kế toán, trong số đó số dư của những tài khoản trong sổ chiếc được lập thành nhì cột Nợ (Dr) và gồm (Cr) với giá trị bằng nhau. Những khoản vào bảng cân đối thử hoàn toàn có thể kết nối được với những phần trong Bảng bằng phẳng kế toán (SoFP) và report kết quả hoạt động kinh doanh (IS).

Ví dụ 1: Một công ty có số dư những tài khoản như sau.

Yêu cầu: Lập bảng bằng phẳng thử (Trial balance) (Liệt kê số dư những tài khoản theo hai bên Nợ với Có; đôi khi phân loại những tài khoản thành gia tài (Assets), Nợ (Liability), lợi tức đầu tư (Income) hay giá thành (Expense).

Đáp án:

2. Các lỗi sai không phát hiện nay được qua Bảng bằng phẳng thử

Bảng bằng vận thử sẽ được lập liên tục để phân phát hiện một vài lỗi (thông thường đã theo chu kỳ 1 tháng 1 lần). Chính vì việc phát hiện và sửa chữa thay thế các lỗi không nên trong vong một tháng sẽ dễ dãi hơn khi kế toán bắt buộc xem xét những giao dịch trong 1 năm.

Tuy nhiên, Bảng cân đôi test chỉ có thể chỉ ra được những lỗi tương quan đến bài toán bút toán bị hạch toán sai (Ghi Nợ không bằng Ghi Có) hoặc chỉ ra rằng được Kế toán đã lấy thông tin sai tại phần nào. Một số trong những lỗi trường hợp chỉ quan sát vào bảng cân đối thử, kế toán sẽ không còn phát hiện nay được, thế thể:

a) Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán (Errors of commission)

Lỗi ghi nhầm tài khoản giao dịch xảy ra khi fan ghi sổ gồm sai sót trong lúc thực hiện công việc ghi nhận những giao dịch vào tài khoản.

Lỗi này còn có 2 loại:

Ghi nhận bao gồm hoặc Nợ vào sai tài khoản. Ví dụ, ngân sách chi tiêu điện thoại $540 bị ghi Nợ vào tài khoản chi phí điện. Kết quả là Nợ bao gồm vẫn cân, nhưng túi tiền điện tạo thêm và giá cả điện thoại giảm xuống cùng một lượng tương ứng.Lỗi không nên số (ghi tăng thêm hoặc sút đi): tổng giao dịch bán sản phẩm có giá trị là $28,400 nhưng mà lại bị ghi nhận tăng lên là $28,800. Khi đó tổng có và Nợ vẫn bằng nhau nhưng đã trở nên sai một lượng là $400).

b) Lỗi ghi thiếu hụt (Errors of omission)

Lỗi ghi thiếu thốn là việc bỏ sót, ko ghi dìm một giao dịch, hoặc cũng rất có thể là sẽ ghi Nợ nhưng chưa ghi dìm vào thông tin tài khoản Có khớp ứng nào, hoặc ngược lại.

Ví dụ, doanh nghiệp lớn nhận một hóa đối chọi $250 từ đơn vị cung cấp, tuy vậy hóa đơn này không được nhập vào sổ theo dõi mua hàng (purchases day book), nên giao dịch này không được hạch toán. Công dụng là cả tổng Nợ và có đều giảm một lượng $250.

c) Lỗi tự triệt tiêu (Compensating errors)

Lỗi trường đoản cú triệt tiêu là những lỗi nhưng một biện pháp trùng hợp, bởi và nghịch chiều với cùng 1 lỗi khác.

Ví dụ, vào tài khoản túi tiền quản lý, $1,450 đã làm được ghi Nợ thay bởi $1,540. Trong lúc đó, thu nhập cá nhân lặt lặt vặt lại ghi có $450 thay do $540. Cả Nợ và tất cả đều bị sụt giảm $90, vì vậy cơ mà bảng bằng phẳng thử cần yếu phát chỉ ra lỗi này.

d) Lỗi định khoản (Errors of principle)

Lỗi định khoản liên quan đến cây viết toán kép, nó vẫn tạo cho số dư tài khoản cân, nhưng lại lại phá vỡ vẻ ngoài kế toán.

Ví dụ, giá cả sửa chữa một máy móc là $150 vẫn được coi là chi phí bảo trì sự buổi giao lưu của thiết bị và đưa vào mặt Nợ của tài khoản ngân sách chi tiêu sửa chữa. Nếu thay bởi làm thế, ngân sách chi tiêu sửa chữa lại được đưa vào chi tiêu TSCĐ (Chi phí vốn), tức là ghi Nợ TSCĐ thì lỗi định khoản sẽ xảy ra. Công dụng là mặc dù tổng Nợ vẫn bởi tổng tất cả nhưng ngân sách sửa trị đã giảm $150, và TSCĐ đã biết thành ghi tăng $150.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp phát hiện ra lỗi ghi nhầm tài khoản (Errors of commission) cùng lỗi ghi thiếu thốn (Errors of omission) như sau:

Chi giá tiền thuê đang trả trong kỳ là 210$ tuy nhiên lại bị ghi nhận là 120$ và lợi nhuận trong kỳ là 540$ cơ mà lại bị ghi dìm là 450$.Một khoản giá thành thuê trong kỳ của công ty là 350$ bị ghi nhầm vào tài khoản phải thu (receivables account).

Yêu cầu: hạch toán kiểm soát và điều chỉnh để sửa lại các lỗi không nên của doanh nghiệp.

Đáp án:

Chi phí tổn thuê sẽ trả vào kỳ là 210$ tuy nhiên lại bị ghi dấn là 120$ và doanh thu trong kỳ là 540$ nhưng mà lại bị ghi thừa nhận là 450$.

Vì khoản yêu cầu tiền thuê sẽ trả bị ghi nhấn thiếu 90$ nên tài khoản phải trả (payables account) hiện nay đang bị ghi nhận cao hơn 90$. Hạch toán bớt 1 khoản 90$ trong tài khoản phải trả (Payables account)

Vì lợi nhuận bị hạch toán thấp hơn 90$. Điều chỉnh tăng 1 khoản 90$ trong thông tin tài khoản doanh thu.

Nợ TK Nợ cần trả (Payables account) 90

tất cả TK lợi nhuận (Sales) 90

Một khoản chi tiêu thuê trong kỳ của chúng ta là 350$ bị ghi nhầm vào thông tin tài khoản phải thu (receivables account).

Xem thêm: Sẹo Dày Dính Màng Phổi Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Điều Trị

Khoản phải thu hiện nay đang bị ghi nhận cao hơn 350$ và giá cả thuê hiện nay đang bị ghi nhấn thấp hơn 350$.

Điều chỉnh bớt khoản bắt buộc thu với tăng ngân sách chi tiêu thuê vào kỳ:

Nợ TK túi tiền thuê (Rent) 350

có TK Khoản bắt buộc thu (Receivables account) 350

3. Thông tin tài khoản ghi tạm bợ (Suspense account)

Tài khoản ghi trợ thì (Suspense account) là 1 trong tài khoản lâm thời thời, không xuất hiện thêm trong các report tài chính, được lập ra khi:

Khi bảng phẳng phiu thử không cânKhi bạn ghi sổ biết ghi bao gồm vào tài khoản nào cơ mà lại không biết ghi Nợ vào đâu, hoặc ngược lại. Ví dụ, một khoản thanh toán bằng chi phí mặt sẽ được ghi có vào tài khoản Tiền, nhưng bạn ghi sổ lại đắn đo số tiền ấy là thanh toán cho mục gì nên băn khoăn ghi Nợ vào đâu. Lúc đó cần ghi Nợ vào thông tin tài khoản ghi tạm.

Số dư của thông tin tài khoản ghi tạm bợ (Suspense account) vẫn được điều chỉnh về 0 giả dụ như lỗi sai đã có được xác định.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp có bảng bằng phẳng thử như sau:

Nhìn vào Bảng bằng phẳng thử, tổng cộng dư Nợ và Tổng số dư vẫn lệch nhau. Tuy vậy vì chưa xác định được lỗi sai gây ra từ đâu, đề nghị kế toán tiến hành lập thông tin tài khoản ghi tạm cùng với số dư nợ để cân đối Bảng phẳng phiu thử.

Sau lúc điều tra, một vài lỗi sau đã có phát hiện:

Chi giá tiền thuê $400 được ghi nhấn vài TK lương (Rent of £400 had been charged lớn wages)Số chi phí $200 thu được bị ghi nhận là quý khách hàng thanh toán hóa đơn cũ vào sổ cái các khoản đề nghị thu. Mặc dù nhiên, đây là một thanh toán mới. (Receivables ledger)(Cash received of £200 had been assumed khổng lồ be a customer paying an invoice in the receivables ledger. In fact it was a new sale.)Khoản tiền khía cạnh $44 không bao hàm trong bảng cân đối thử. (Petty cash of $44 has been left out of the trial balance)Tổng khoản phải thu quý khách hàng trên nhật ký bán sản phẩm là $820. Mặc dù kế toán hạch toán Nợ TK đề nghị thu $280 và có TK doanh thu $820. (A sales day book total of $820 had been debited to receivables (customers) as $280, though had been correctly posted to lớn the sales account.)Khoản chiết khấu hàng chào bán $30 bị ghi tất cả vào TK doanh thu thay vày hạch toán Nợ TK ưu đãi cho khách hàng hàng. (Discounts allowed lớn customer of $30 had been credited to lớn the sales tài khoản rather then debited to the discounts allowed account.)

Yêu cầu: xác định các lỗi ảnh hưởng đến sự chênh lệch số dư trong bản cân đối thử và thực hiện điều chỉnh.

Đáp án:

Lỗi 1: Lỗi hạch toán không đúng tài khoản thanh toán giao dịch (Errorss of commission).

Chi phí thuê (rent) thế vi hạch toán vào Nợ TK chi phí thuê lại bị hạch toán Nợ vào TK Lương (Wages)

Không tác động đến sự chênh lệch số dư bên trên bảng phẳng phiu thử.

Điều chỉnh: Tăng giá cả thuê (Rent) với giảm giá thành lương (Wages) 1 khoản $400

Lỗi 2: lỗi ghi thiếu hụt (Errors of omission).

Đây là thanh toán giao dịch mới, tuy nhiên Kế toán lại nhầm lẫn là giao dịch giao dịch cũ nên đang không ghi nhận.

Không tác động đến sự chênh lệch số dư trên bảng bằng phẳng thử.

Điều chỉnh: Ghi nhận thêm 1 khoản $200 vào TK cần thu khách hàng

Lỗi 3: Khoản tiền phương diện $44 đã được hạch toán vào kỳ dẫu vậy lại không được ghi dìm vào Bảng bằng phẳng thử

Ảnh hưởng mang đến số dư của bảng bằng vận thử

Điều chỉnh: Thêm khoản tiên mặt $44 vào bên nợ của Bảng bằng vận thử

Lỗi 4: TK cần thu (Receivables account) bị hạch toán thiếu ($820 -$280) $540, tuy nhiên lợi nhuận được hạch toán đầy đủ $820

Ảnh hưởng đến số dư của bảng bằng vận thử

Điều chỉnh: TK phải thu đang bị ghi dìm thấp hơn $540. Tăng TK phải thu 1 khoản $540

Lỗi 5: Khoản chiết khấu hàng cung cấp $30 hiện nay đang bị ghi dìm vào bên tất cả TK lợi nhuận thay bởi ghi nhận mặt Nợ TK khuyến mãi cho người sử dụng (discounts allowed account).

Ảnh hưởng mang đến số dư của bảng bằng vận thử

Điều chỉnh: Điều chỉnh bớt TK lệch giá 1 khoản 30$ và tăng TK ưu tiên cho người sử dụng (discounts allowed account) 1 khoản 30$.

Vì đã khẳng định được cùng điều chỉnh những lỗi sai dẫn đến việc mất cân bằng trong Bảng cân đối thử à chi phí hành xóa tài khoản ghi tạm thời (Suspense account) như sau:

Tiến hành kiểm soát và điều chỉnh lại Bảng bằng phẳng thử như sau:

4. Bảng bằng vận thử mở rộng (Extend trial balance)

Bảng bằng vận thử (Trial balance) hay liệt kê số dư các tài khoản tự sở cái, sổ quỹ với sổ chi phí mặt. Đồng thời, phân loại vào Bảng cân đối kế toán (Tài sản, nợ) và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Doanh thu, đưa ra phí). Mặc dù nhiên, một số tài khoản cần được điều chỉnh nếu quan trọng trước lúc lên báo cáo, ví dụ:

Ghi nhận ngân sách khấu hao (Depreciation charges)Xóa các khoản nợ cần thiết htu hồi được (Write off incoverable debts)Điều chỉnh mặt hàng tồn kho (Inventory adjustments)

Ngoài ra, khoản túi tiền trích trước và ngân sách chi tiêu trả trước (Accurals và Prepayment) cũng rất được thêm vào nhằm điều chỉnh khi chuyển lên Bảng bằng phẳng kế toán (SoFP):

Bảng phẳng phiu thử không ngừng mở rộng (Extend trial balance) vận động như sau:

Bắt đầu với số dư bảng phẳng phiu thử ban đầu, sẽ không tồn tại điều gì cần xem xét ngoại trừ khi xuất hiện lỗi số dư mất cân bằng.

Cột điều chỉnh (Adjustments) sẽ bao hàm những cây bút toán kiểm soát và điều chỉnh và nó buộc phải cân bằng. Ví dụ, khi công ty lớn trích khấu hau $3000, ghi Nợ TK Khấu hao (Depreciation expense) và bao gồm TK giá cả khấu hao lũy kế (Accumulated Depreciation) một khaorn $3000. Như vậy, tổng Nợ và tổng tất cả tại cột điều chỉnh bằng nhau.

Khi công ty lớn trích trước ngân sách chi tiêu $1000 túi tiền thuê, kế toán đang ghi nhấn vào cột giá cả trích trước (Accurals) tại mặt hàng TK giá thành Thuê (Rent). Như vậy, khi ghi nhận những khoản ngân sách chi tiêu trích trước và chi tiêu trả trước (Accurals và Prepayments), phải ghi thừa nhận vào cột với hàng tương xứng với từng khoản cùng tài khoản.

Tổng của chi phí trích trước và chi tiêu trả trước không cần phải bằng nhau. Mặc dù nhiên, tổng của 2 khoản mục này sẽ tiến hành đưa sang Báng cân đối kế toán (SoFP) với Tổng số dư mặt Nợ và gồm trên Bảng CĐKT phải bởi nhau.

Các khoản ngân sách trích trước bản chất là giá cả (Expense) nên lúc ghi dìm sang Bảng CĐKT sẽ được ghi nhấn vào bên Có. Tương tự, khoản túi tiền trả trước thực chất là gia tài (Assets) bắt buộc sẽ ghi thừa nhận vào mặt nợ của Bảng bằng vận kế toán.

Cuối bảng bằng phẳng thử không ngừng mở rộng là 2 cột Bảng CĐKT (SoFP) cùng BCKQHĐKD (IS). Đây khu vực ghi nhận giá trị ở đầu cuối của các số dư sau điều chỉnh, ghi nhận các khoản túi tiền trích trước và ngân sách chi tiêu trả trước.

Tùy trực thuộc vào phân các loại của từng tài khoản, kế toán đã kết gửi vào BCĐKT hoặc BCKQHĐKD tương ứng. Ví dụ, TK Tiền mặt (Petty cash) được phân loại là gia tài nên ở đầu cuối sẽ kết gửi sang BCĐKT.

Xem thêm: Tài Khoản 632 Là Tài Khoản Gì ? Giá Vốn Bán Hàng? Hệ Thống Tài Khoản 632: Giá Vốn Hàng Bán Là Gì

Lợi nhuận công ty thu được sẽ được kết chuyển sang bên có của BCĐKT (SoFP), vì thực chất lợi nhuận tạo ra của người sử dụng sẽ chạy vào vốn của doanh nghiệp.