Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Là Ai

     
*Bạn đang xem: Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát là ai

Trời, ông anh tui tưởng nhỏ tuổi tui logic lắm sao nhưng mà hỏi những vị tình nhân Tát là ai? tuy vậy cũng test tài vào mấy năm trời công phu hạng mã tu tập mà trả lời, ví như gởi cho HThượng ở California nhưng mà không thấy đáp án lại là coi như trúng còn bởi không thì sẽ phân tích và đo lường bài lại sau hén,????Ok, Theo ghê Phật thì trong giáo đạo có rất nhiều đẳng cấp, cũng như đã nói với anh rồi. Ngoài đời thì cũng có tổng thống, senator, congressman chẳng hạn thì tịnh tâm cũng là rất nhiều vị trong đạo Phật. Người yêu Tát thì có rất nhiều đẳng như là sơ, nhị, bát, thập, v.v... Nhân tình Tát Ma Ha Tát do đó tối tối đa trong hàng ý trung nhân tát. Nhưng bao gồm một hạng người thương Tát là không cứu người thì điện thoại tư vấn là tịnh tâm Đại Hải Chúng người tình tát cũng tức là gần như Phật. Phật thì "bất động" còn thanh tịnh Đại Hải Chúng người yêu Tát thì "động" , tương tự như mình chưa giác ngộ được thì còn "động" cơ mà khi thức tỉnh được do đó "bất động". Tịnh tâm Đại Hải Chúng tình nhân Tát là các Ngài bồ Tát tất cả công đức như biển cả đã có thanh và tịnh. Lực của những Ngài như ocean, câu hỏi làm của những Ngài rất phẳng lặng như nước, mặc dù là con sóng liên tiếp ngày khơi cũng không tồn tại ai hoàn toàn có thể cãm giác được những Ngài (hõng biết làm thế nào thử quý Ngài hén??? ). Nhưng chúng ta cũng có thể biết được Ngài là hóa thân người yêu Tát. Cho nên vì vậy Thanh Tịnh người yêu Tát vẫn còn đang cao hơn các vị Ma Ha Tát nữa. Những ngài đi mọi vũ trụ, lo cho trơ tráo tự trả vũ, nhiệm vụ của bọn họ là quan tâm cái ngoài trái đất này. Còn nhân tình Tát Ma Ha Tát lo cứu linh hồn của con người, dẫn họ về bên (ai vẫn muốn đi tây phương thì theo người yêu Tát Ma Ha Tát nhưng mà học), họ hóa thân đến quả đât Ta Bà cứu vớt người, dẫn vong linh trở về nạm hương, về Thiên Quốc, về tây phương Tịnh Độ
*
.


Xem thêm: Tin Tức Nguyễn Thoại Cẩm Tú 2021 Mới Nhất, Hot Girl Cẩm Tú Yuri

Thường họ tụng thanh tịnh Đại Hải Chúng người yêu Tát, nhưng không biết các ngài là ai, mặc dầu họ mở ra trước mặt, tôi cũng không phương pháp nào biết được. Chỉ có Bồ Tát Ma Ha Tát biết ai là thanh tịnh Đại Hải Chúng người yêu Tát. Người thường không cách nào biết được, chính vì họ không để lộ quý phái và gia thế ra ngoài. Nhìn họ khôn cùng tầm thường, còn tầm thường hơn fan bình thường, không có bất kì ai biết các ngài là ý trung nhân Tát. Họ tuyệt vời và hoàn hảo nhất không thi triển thần thông, mà chỉ âm thầm làm câu hỏi phàm phu trọn vẹn không phát âm được, dù những Ngài gồm ở trước mặt họ cũng không hay. (Thí dụ nhưnhỏ tui... Cứ nghe các Thầy giảng, lặng lẽ nghiêng cứu lời nói, xem thêm mà tầm nã tầm để phân bóc tách v.v... ) nói chứ các Ngài hoàn toàn có thể biến dạng theo nhiều vẻ ngoài mà chúng ta khó lòng mà đoán quý Ngài là ai? những Ngài như vào phẫm khiếp Pháp Hoa mà bọn họ đã biết, "Thường Bất Kính" thì những Ngài như "Thường Bất Biến" vậy. Công việc của Thanh Tịnh người yêu Tát, khác hẳn với những Bồ Tát Ma Ha Tát khác, là ko xen vào nhân trái của bạn ta. Nhưng người tình Tát Ma Ha Tát hoàn toàn có thể xen vào. Ngài Thanh Tịnh rất có thể cứu người dưới địa ngục đưa lên Thiên Đường. Ngài có thể đưa người có nghiệp chướng nặng trĩu đi Tây Phương. Những thực trạng đó, Ngài Thanh Tịnh người thương Tát chỉ đứng một mặt nhìn mà lại thôi. Công việc của các ngài là chăm chút sự vận chuyển của vũ trụ; bảo trì sự mãi sau của vũ trụ; những ngài không cứu giúp người, cho dù mình đói chết, giỏi bị hỏa lao tù đốt, chúng ta cũng không lo. Đối với những người phàm mà nói, thanh tịnh Đại Hải Chúng người yêu Tát như khôn xiết lạnh lùng, thiệt ra chưa hẳn vậy, chỉ vì quá trình của các Ngài không đồng nhất mà thôi. Mặc khác trong Tam Bảo gồm 3 tướng:1. Biệt tướng mạo Phật Bảo cùng tổng tướng tá của Phật Bảo2. Biệt tướng tá pháp bảo cùng tổng tướng mạo pháp bảo3. Biệt tướng mạo tăng bảo với tổng tướng tá tăng bảoKhi mình niệm "Nam tế bào A DiĐà Phật" tốt "Nam mô thích hợp Ca Mâu Ni Phật" thìđây là biệt tướng Phật Bảo, vì mình trì riêngdanh hiệu có thật của một vị Phật hay tình nhân Tát điện thoại tư vấn là "biệt". Cơ mà khi bản thân niệm "Nam tế bào thập phương thường trụ Phật Bảo" thìđây là tổng tướng mạo Phật Bảo vì chưng Phật các quá mình tụ lại hết cả mười phương nhưng xưng tán.Còn mình niệm "nam tế bào Diệu Pháp Liên Hoa Kinh" thìđây điện thoại tư vấn là biệt tướng mạo pháp bảo vì chưng mình xưng tán riêngdanh hiệu một phẫm kinh. Và khi bản thân niệm "nam mô thường xuyên trụ thập phương pháp" thì call là tổng tướng pháp bảo.Có thời gian mình xưng tán, "nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên" là bản thân xưng tán biệt tướng mạo tăng bảo và khi bản thân xưng "nam mô thanh tịnhđại hải chúng nhân tình tát" là tổng tướng tá của tăng bảo vì tất cả các vị tình nhân Tát những quá vàđông như số dòng sông Hằng vì vậy mình tổng đặc lại thành một cũng giống như thay bởi vì gọi tổng thống thương hiệu này, tên cơ thì mình nói "các vị tổng thống" voila!.


Xem thêm: Kinh Tế Học Ra Làm Gì - Tìm Hiểu Ngành Kinh Tế (Kinh Tế Học)

mặc khác, như nhỏ dại đã nói, phái mạnh mô tức là quy y, quy hướng. Tịnh tâm Đại Hải Chúng người yêu Tát là những chư vị tình nhân Tát sẽ thanh tịnh số các như biển béo mà bọn họ không thể tính đếm biết không còn quy tụ về. Cũng giống như trong giáo phẩm Phật gồm nói Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, ưu bà tắt, ưu bà di ... Là chỉ nói tầm thường chung chứ không cần nói riêng bên cạnh tỳ kheo tên này, tuyệt tỳ khưu ni tên kia hoặc xưng danh hiệu của các vị như là Quán gắng Âm ý trung nhân Tát, Đại cố gắng Chí người tình Tát, v.v... Còn xưng danh, "Thanh Tịnh Đại Hải chúng tình nhân Tát" có nghĩa là các vị đã có được thanh tịnh như số cát con sông Hằng cần yếu đếm.