Thôn phệ là gì

     
1. (Động) Sủa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Khuyển to lâm trung tri hữu nhân” 犬吠林中知有人 (Tam Giang khẩu mặt đường dạ bạc đãi 三江口塘夜泊) Chó sủa vào rừng, biết là tất cả người.

Bạn đang xem: Thôn phệ là gì• Cung chị em đồ - 宮女圖 (Cao Khải)• Đằng vương vãi đình tử kỳ 1 - 滕王亭子其一 (Đỗ Phủ)• Hữu sở tứ - 有所思 (Khuyết danh Trung Quốc)• Mãn giang hồng (Thương hải hoành lưu) - 滿江紅(滄海横流) (Quách Mạt Nhược)• Minh Đạo gia huấn - 明道家訓 (Trình Hạo)• bỏng Đới Thiên đánh đạo sĩ bất ngộ - 訪戴天山道士不遇 (Lý Bạch)• tô cư - 山居 (Lư Luân)• Tam Giang khẩu mặt đường dạ bội bạc - 三江口塘夜泊 (Nguyễn Du)• Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 - 四時田園雜興-晚春其三 (Phạm Thành Đại)• trường đoản cú Tương Đông dịch tuân lục chí Lư Khê - 自湘東驛遵陸至蘆溪 (Tra Thận Hành)
1. (Động) Cắn. ◎Như: “thôn phệ” 吞噬 cắn nuốt, “phệ tề vô cập” 噬臍無及 cắn rốn không kịp (ý nói ân hận không kịp nữa).2. (Động) xóm tính, xâm chiếm. ◇Địch thiên tài 狄仁傑: “Hoành béo chư hầu” 橫噬諸侯 (Hịch cáo Tây Sở Bá vương vãi văn 檄告西楚霸王文) làng tính chư hầu.
① Cắn. Thú to gan cắn bạn gọi là phệ, chính vì vậy nên mình bêu dếu người, tín đồ lại tìm cách bêu dếu trả lại gọi là phản bự 反噬.

Xem thêm: Top 20 Samsung Sdi Viết Tắt Của Từ Gì, Samsung Sdiv, Samsung Sdi Viết Tắt Của Từ Gì• thế đô - 故都 (Hàn Ốc)• nắm vũ vệ tướng mạo quân vãn từ kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ)• Đãi vạc Côn Lôn - 待發崑崙 (Ngô Đức Kế)• Hành lộ nan kỳ 1 - 行路難其一 (Liễu Tông Nguyên)• Hữu đệ bỏ ra đỗ 1 - 有杕之杜 1 (Khổng Tử)• Hữu đệ chi đỗ 2 - 有杕之杜 2 (Khổng Tử)• Kỷ sự kỳ 11 - 紀事其十一 (Lương Khải Siêu)• Lý gia trại tảo phát - 李家寨早發 (Nguyễn Du)• Nghĩa cốt hành - 義鶻行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)

• Trùng dương nhật bồi Nguyên Lỗ sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng biệt - 重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別 (Tiêu Dĩnh Sĩ)
1. (Động) Bói cỏ thi. ◎Như: “bốc thệ” 卜筮 bói xấu giỏi (dùng mai rùa gọi là “bốc”, sử dụng cỏ thi hotline là “thệ”). 2. Ta quen đọc là “phệ”.

Xem thêm: Hôn Nhân Của Ngưt Nguyễn Ngọc Ký Là Ai Chị Em Ruột, Câu Chuyện Về Người Thầy Nguyễn Ngọc Ký• Cảm giữ vong - 感流亡 (Vương Vũ Xứng)• Đệ đỗ 4 - 杕杜 4 (Khổng Tử)• Manh 2 - 氓 2 (Khổng Tử)• Tiễn Tam nguyên trần Hy Tăng bỏ ra Thăng Bình - 餞三元陳希曾之昇平 (Vũ Phạm Khải)• Tống phái nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuyên chiếu Giao Chỉ - 送南宮舍人趙子期宣詔交阯 (Ngu Tập)• trường đoản cú thuật kỳ 2 - 自述其二 (Nguyễn Khuyến)

1. (Danh) Một loại cá biển, bản thân hình thoi, ăn được, gan lấy làm cho dầu cá khôn xiết tốt. § Còn có tên là: “mã giao ngư” 馬蛟魚, “yến ngư” 燕魚.