TIẾP THU NHANH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Người Albania nồng nóng, hiếu khách hàng, linh hoạt, phấn kích, tháo dỡ msinh hoạt, có chức năng thu nhận nhanh chóng và quan tâm bày tỏ cảm xúc bởi hành động trung thực.

Bạn đang xem: Tiếp thu nhanh tiếng anh là gì


They are warm & hospitable, lively và expressive, quick learners who passionately express their opinions with animated gestures.
Nhạc sĩ Kristen Anderson-Lopez sau đây cũng ca ngợi kỹ năng tiếp thu nhanh ý tưởng phát minh của Bell, bảo rằng cô hy vọng liên tiếp hợp tác cùng với bạn nữ diễn viên "đến khi hết phần đời còn lại" nếu hoàn toàn có thể.
Songwriter Kristen Anderson-Lopez later commended Bell"s quick comprehension of her ideas, saying that she would collaborate with the actress for "the rest of life" if she could.
và sau cùng, cậu có thể tiếp thu siêu nhanh hầu như bạn dạng nlỗi " Chuyến bay của Bumblebee " sẽ không là vụ việc gì đối cậu cậu, cần không?
And in the kết thúc, you got so quiông xã, that things lượt thích " Flight of the Bumblebee " were no problem, were they?
cùng cuối cùng, cậu rất có thể tiếp thu hết sức nhanh rất nhiều phiên bản như "Chuyến cất cánh của Bumblebee" sẽ không còn là vụ việc gì đối cậu cậu, bắt buộc không?
And in the over, you got so quick, that things lượt thích "Flight of the Bumblebee" were no problem, were they?
Trong một cuộc điều tra gần đây được báo cáo (trên lịch trình tivi Dogs 101) trên 91 con chó giống như nhỏ (độ cao 16 inch với dưới 22 lbs), Chó sục đã làm được xếp thứ hạng vào top đôi mươi vào câu hỏi tiếp thu kiến thức và kỹ năng được học nhanh tốt nhất.
In a recent survey reported (on Dogs 101) of 91 small breed dogs (16 inches & under 22 lbs) the Silky Terrier was ranked in the top đôi mươi in learning the quickest.
Trong lúc doanh thu từ bỏ hoạt động marketing Linux của mình tiếp tục tăng, thì sự tăng trưởng không đủ nhanh để bù đắp cho việc sụt sút doanh thu của NetWare.
While revenue from its Linux business continued to grow, the growth was not fast enough lớn offmix the decrease in revenue of NetWare.
Ba người vẫn thu âm đĩa đơn tiếp theo " Daddy Cool " nhanh cchờ trở nên hit trên toàn quả đât với khởi động sự nghiệp khác người của nhóm, với nhiều đĩa đối kháng và album thành công xuất sắc vào thập kỷ tiếp theo.
The threesome recorded the follow-up single "Daddy Cool" which soon became a worldwide hit & launched the group"s phenomenal career, with numerous hit singles & albums over the next decade.
Một phần tiếp theo không giống, Fast & Furious 7, thành lập tháng bốn năm 2015, nhanh chóng quá qua doanh thu Fast và Furious 6 với cùng 1,5 tỷ USD chi phí vé thế giới.
Another sequel, Furious 7, released in April năm ngoái, soon surpassed Fast và Furious 6, grossing over $1.5 billion worldwide.
Chuyển khoản điện tử (EFT) gửi trực tiếp thu nhập bên trên Google Play vào tài khoản ngân hàng của khách hàng để đẩy nhanh với dễ dàng và đơn giản hóa quy trình tkhô cứng tân oán.
Electronic Funds Transfer (EFT) directly deposits your Google Play earnings inkhổng lồ your bank trương mục to tốc độ up and simplify the payment process.
Bằng biện pháp chuyển giao này, các nhóm sẽ có thời cơ giao lưu và học hỏi với như vậy vẫn tiếp thu được hầu như kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương tự như đọc biết, để mọi cá nhân thực hiện tiếp theo đã nhanh rộng rất nhiều so với lần đầu tiên.
By moving, the team learns & so gains expertise & knowledge, so that each subsequent implementation will be a lot faster than the first one.
Đà lớn lên đã dũng mạnh dần lên trên các nước sẽ cách tân và phát triển được cung cấp bởi lớn mạnh nhanh rộng tại các nước thu nhập cao với tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ của Trung Hoa.
The firming of growth in developing countries is being bolstered by an acceleration in high-income countries và continued svào growth in China.

Xem thêm: Sao Việt 24H: Btv Ngọc Trinh Là Con Của Ai, Btv Ngọc Trinh Tái Xuất Trên Sóng Vtv


khi Google tiếp tục thu thập hàng tỷ tìm tìm hàng ngày, những nhiều new ( clusters) của link vẫn nhanh chóng xuất hiện thêm, sinh ra màng lưới bổ sung với cải cách và phát triển.
As Google continues to collect the billions of daily searches, new clusters of links will rapidly emerge, forming additional and growing networks.
Chuyển khoản điện tử (EFT) gửi trực tiếp doanh thu Ad Exchange vào thông tin tài khoản ngân hàng của người sử dụng, bởi nội tệ của khách hàng, để đẩy nhanh với dễ dàng hóa quy trình thanh toán thù.
Electronic Funds Transfer (EFT) directly deposits your Ad Exchange revenue inlớn your bank account, in your local currency, khổng lồ greatly speed up and simplify the payment process.
Và theo quy mô truyền thống lâu đời, nếu như khách hàng thực hiện một cuộc Đánh Giá nhanh, bạn sẽ nói, "Đây là số đông học sinh tất cả năng khiếu sở trường, với đây là mọi em tiếp thu chậm rì rì.
In a traditional Model, in a snapshot assessment, you say, "These are the gifted kids, these are the slow kids.
lúc mưa rơi, nước được hấp thu nhanh cchờ vì chưng rễ nông cùng lưu lại để được cho phép bọn chúng sống thọ cho tới Lúc trận mưa tiếp theo, có thể là vài ba tháng hoặc vài ba năm sau đó.
When rain falls, the water is rapidly absorbed by the shallow roots and retained to allow them khổng lồ survive sầu until the next downpour, which may be months or years away.
Tôi là 1 bên thần gớm học, với cùng với cưng cửng vị kia, tôi thiệt sự quan tâm về cách cơ mà bộ não tiếp thu báo cáo, và tôi đặc biệt hứng thụ về khả năng tạo cho khối óc họ logic rộng, tốt hơn và nhanh hơn.
I"m a brain scientist, và as a brain scientist, I"m actually interested in how the brain learns, and I"m especially interested in a possibility of making our brains smarter, better & faster.
Những trẻ học nhanh rộng được dạy trong những lớp học tập tiên tiến và phát triển để chuẩn bị đến học tập sâu hơn với kỳ thi tú tài, còn đa số tthấp tiếp thu đủng đỉnh rộng một chút được tiếp dấn giáo dục mê say ứng rộng cùng với nhu yếu của chúng.
The fastest learners are taught advanced classes to be prepared for further studies & the matura, while students who assimilate a little more slowly receive an education more adapted lớn their needs.
Các nước đã từng trải qua mở rộng tín dụng nhanh cần được không nguy hiểm, trong những khi những nhà xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa bắt buộc tiếp tục tiến hành những giải pháp và thiết kế thiết chế góp làm chủ doanh thu các nhiều loại sản phẩm & hàng hóa dễ dàng biến động.
Countries that have sầu experienced rapid expansion of credit need khổng lồ be cautious, while exporters of commodities should continue to take measures và build institutions that help manage volatile commodity revenues.
Mặc mặc dù Nhật Bản hoàn toàn có thể tiếp thu và cách tân tri thức khoa học ở những nghành nghề không giống nhác, sự công nghiệp hóa nhanh cchờ của pmùi hương Tây trong suốt chũm kỷ 18 lần trước tiên tạo ra hố sâu chia cách về trình độ chuyên môn công nghệ và khí giới thân nước Nhật cùng pmùi hương Tây (đồ vật thiệt ra không mãi mãi vào đầu thời Edo), buộc nước Nhật bắt buộc từ bỏ vứt chính sách bế quan lại lan cảng và góp phần vào sự sụp đổ của triều đại Tokugawa.
Although Japan was able lớn acquire and refine a wide variety of scientific knowledge, the rapid industrialization of the West during the 18th century created a material gap in terms of technologies và armament between nhật bản and the West, forcing it to abandon its policy of seclusion & contributing to lớn the over of the Tokugawa regime.
Cũng chủ yếu Lưu Huy sau đó đã cải cách và phát triển một phương thức nhanh hơn để tính π cùng thu giá tốt trị 3,14 với cùng một nhiều giác 96 cạnh, bằng phương pháp tận dụng tính chất là hiệu diện tích những nhiều giác liên tiếp tạo nên một dãy cấp số nhân với hệ số 4.

Xem thêm: Nhóm M4U Thành Viên - Minh Vương (Ca Sĩ Sinh 1984)


Liu later invented a faster method of calculating π & obtained a value of 3.14 with a 96-sided polygon, by taking advantage of the fact that the differences in area of successive polygons size a geometric series with a factor of 4.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M