TIÊU CHUẨN ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2016

     
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP phương tiện khám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe, đi khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, thống trị sức khỏe với phân nhiều loại sức khỏe so với công dân vào độ tuổi gọi nhập ngũ, đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2016

 

1. Xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự


- Theo luật pháp tại Thông tứ liên tịch số 16/2016, việc kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự vẫn do một đội nhóm gồm ít nhất 03 thanh viên: 01 bs và 02 nhân viên cấp dưới trạm y tế xã.
Quy trình kiểm tra sức khỏe như sau: Lập danh sách triệu tập tham gia đào tạo và giảng dạy dự bị động viên; thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sức khỏe; Lập phiếu đánh giá sức khỏe; tổ chức kiểm tra mức độ khỏe; Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả.
- việc sơ tuyển sức khỏe được tiến hành tại trạm y tế xã để phát hiện đông đảo trường vừa lòng không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng cùng những bệnh án thuộc diện miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự và những tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.
- Thông tứ liên tịch 16 năm năm 2016 quy định xét nghiệm sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tiến hành từ 01/11 đến khi hết 31/12. Khám sức mạnh do một Hội đồng thực hiện, gồm: người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện cai quản tịch; phó giám đốc phụ trách trình độ làm Phó công ty tịch; 01 cán bộ Phòng Y tế làm cho Ủy viên trực thuộc kiêm Thư ký Hội đồng; những ủy viên khác.
- xét nghiệm phúc tra nghĩa vụ quân sự theo những nội dung sau: Theo hiện tượng tuyển chọn và call công dân nhập ngũ của bộ Quốc phòng; Phân nhiều loại sức khỏe.
- Theo Thông tư liên tịch 16/TTLT-BYT-BQP, địa thế căn cứ vào điểm chấm mang đến 8 tiêu chuẩn ghi vào phiếu xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự, mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự được phân các loại thành 6 một số loại sau:
- Phần 2: đi khám sức khỏe: bởi Hội đồng khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự huyện ghi làm việc nửa phía bên trái và Hội đồng khám phúc tra sức mạnh của đơn vị chức năng quân đội ghi nghỉ ngơi nửa bên phải.
Phiếu khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự chỉ có giá trị khi: theo như đúng mẫu; được viết bởi bút mực hoặc cây viết bi; chữ viết rõ ràng, ko tẩy xóa, không viết tắt; ghi không thiếu các nội dung; không quá 06 tháng kể từ ngày có kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường đúng theo có tình tiết đặc biệt về mức độ khỏe.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Căn cứ Luật nghĩa vụ Quân sự năm2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của cơ quan chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày22 mon 4 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của bộ Quốc phòng;

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Quảnlý Khám, chữa bệnh dịch - cỗ Y tế và cục trưởng viên Quân y - bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng liên nghành BộQuốc phòng ban hành Thông tứ liên tịch quy định vấn đề khám sức khỏe thực hiệnnghĩa vụ quân sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ liên tịch (sau phía trên viết tắtlà Thông tư) này mức sử dụng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểmtra sức khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe, khám sức khỏe, đi khám phúc tra mức độ khỏe, giám địnhsức khỏe, cai quản sức khỏe cùng phân nhiều loại sức khỏe so với công dân Việt Namtrong độ tuổi được call làm nhiệm vụ quân sự trên ngũ, quân nhân dự bị cùng côngdân đăng ký tham gia dự thi tuyển sinh quân sự.

2. Thông tư này vận dụng đối với:

a) Công dân việt nam trong giới hạn tuổi đượcgọi làm nhiệm vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị cùng công dân đk dự thituyển sinh quân sự;

b) cơ quan quân sự các cấp, cơ sở ytế, quân y các cấp;

c) các cơ quan, đối kháng vị, tổ chức và cánhân có tương quan đến việc khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Chất vấn sức khỏe nhiệm vụ quânsự là việc tiến hành kiểm tra, phân loại, tóm lại sứckhỏe đối với quân nhân dự bị.

2. Sơ tuyển sức khỏe nhiệm vụ quân sự là việc thực hiệnkiểm tra, đánh giá sơ cỗ sức khỏe so với công dân được gọi khám sức mạnh thựchiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi dịp tuyển lựa chọn và call công dân nhập ngũ.

3. Xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự là việc tiến hành khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được call làm nghĩa vụ quân sự sẽ qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự, vị Hội đồng khámsức khỏe nhiệm vụ quân sự thị trấn thực hiện.

4. Hội đồng khám sức mạnh nghĩa vụquân sự là Hội đồng chăm môn hoạt động theo chế độkiêm nhiệm do chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện quyết định ra đời theo đề nghịcủa phòng Y tế huyện; từng huyện có thể thành lập xuất phát từ 1 đến nhị hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân đề nghị khám.

5. Xét nghiệm phúc tra sức khỏe nghĩa vụquân sự là việc triển khai khám, phân loại, tóm lại lạisức khỏe đối với chiến sỹ new nhập ngũ vào Quân đội, vì Hội đồng xét nghiệm của đơn vị chức năng nhận quân thực hiện.

6. Hội đồng xét nghiệm phúc tra sức khỏe là Hội đồng trình độ chuyên môn hoạt độngtheo cơ chế kiêm nhiệm vì chưng Thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trởlên) quyết định thành lập và hoạt động theo kiến nghị của công ty nhiệm Quân y đối chọi vị.

7. Giámđịnh mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự là việc sử dụng phươngtiện, kỹ thuật, nhiệm vụ để khám, kếtluận về tình trạng sức mạnh của công dân được điện thoại tư vấn làm nghĩa vụ quân sự, côngdân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị vào trường hợp cókhiếu nại.

8. Hồ nước sơsức khỏe nghĩa vụ quân sự là tư liệu về thực trạng sứckhỏe của công dân được call làm nhiệm vụ quân sự tại ngũ, công dân đk dựthi tuyển sinh quân sự chiến lược và quân nhân dự bị, bao gồm phiếu sứckhỏe nhiệm vụ quân sự và các tài liệu tương quan đến mức độ khỏe.

9. Phiếu mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự là tư liệu y khoa tổng phù hợp những thông tin cơ bạn dạng về sức mạnh củacông dân làm nhiệm vụ quân sự.

Điều 3. Ghê phíthực hiện thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Kinh phí đảm bảo cho câu hỏi khám sức khỏe,sơ tuyển mức độ khỏe, soát sổ sức khỏe, thẩm định sức khỏe,làm các xét nghiệm cho công dân tiến hành nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngânsách địa phương bảo đảm cho công tác làm việc quốc phòng - an ninhtheo chế độ hiện hành. Định mức thiết bị tư tiêu hao và ngân sách đầu tư cho hoạt động kiểmtra mức độ khỏe, thăm khám sức khỏe triển khai Nghĩa vụ quân sự chiến lược theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông bốn này.

Chương II

KHÁM SỨC KHỎE THỰCHIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 4. Kiểm trasức khỏe nhiệm vụ quân sự

1. Tổ kiểm soát sứckhỏe

a) Tổ kiểm tra sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh, tp trựcthuộc tw (sau phía trên gọi phổ biến là Trung tâm y tế huyện) ra quyết địnhthành lập. Tổ kiểm tra sức mạnh gồm ít nhất 3 thành viên: 01 bs làm tổ trưởng và 2 nhân viên y tế không giống thuộc trạm y tế xã, khi quan trọng có thể đượcđiều đụng từ Trung tâm Y tế huyện;

b) Tổ kiểm tra sức mạnh có trọng trách tổchức kiểm soát sức khỏe, lập phiếu kiểm tra sức mạnh và tổng hợp, report kết quảtheo quy định.

2. Nội dung bình chọn sức khỏe

a) kiểm soát về thể lực;

b) mang mạch, tiết áp;

c) đi khám phát hiện những bệnh lý về nộikhoa, ngoại y khoa và siêng khoa;

d) khai quật tiền sử mắc bệnh bảnthân và gia đình.

3. Tiến trình kiểm tra mức độ khỏe

a) địa thế căn cứ vào chiến lược huấn luyệnquân nhân dự bị của quân sự địa phương, lập list các đối tượng người dùng được triệutập tham gia đào tạo và huấn luyện dự tiêu cực viên trên địa bàn được giao quản lí lý;

b) thông tin thời gian, địa điểm tổchức kiểm soát sức khỏe;

c) Lập phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩavụ quân sự theo mẫu mã 1 Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông tứ này;

d) tổ chức kiểm tra sức mạnh theo cácnội dung khí cụ tại Khoản 2 Điều này;

đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quảkiểm tra sức khỏe theo mẫu 1a và mẫu 5a Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 5. Sơ tuyểnsức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Sơ tuyển sức mạnh do Trạm y tế xãtiến hành dưới sự chỉ đạo về chăm môn, nghiệp vụ của Trung trung khu y tế huyện.

2. Văn bản sơ tuyển mức độ khỏe

a) vạc hiện các trường phù hợp không đủsức khỏe khoắn về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh án thuộcdiện miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự;

b) khai quật tiền sử bệnh tật bảnthân cùng gia đình.

3. Quy trình sơ tuyển mức độ khỏe

a) địa thế căn cứ vào chiến lược tuyển lựa chọn và gọicông dân tòng ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, lập danh sách các đốitượng là công dân ở trong diện hotline khám mức độ khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trênđịa bàn được giao quản ngại lý;

b) tổ chức sơ tuyển sức mạnh theo nộidung pháp luật tại Khoản 2 Điều này;

c) hoàn chỉnh và chứng thực tiền sử bệnhtật bản thân và thông tin của công dân được điện thoại tư vấn khám sức khỏe nhiệm vụ quân sựtheo khí cụ tại Mục I chủng loại 2 Phụ lục 4 banhành kèm theo Thông tứ này;

d) Lập list những công dân mắccác bệnh dịch thuộc hạng mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sựtheo Bảng số 3 Phụ lục 1 banhành kèm theo Thông tứ này, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã;

đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quảsơ tuyển sức mạnh theo mẫu mã 2 và mẫu 5b Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 6. Khám sứckhỏe nhiệm vụ quân sự

1. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụquân sự

a) thành phần Hội đồng đi khám sức khỏenghĩa vụ quân sự

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụquân sự huyện gồm: chưng sỹ, nhân viên y tế thuộc Trung trung tâm Y tế huyện, cán cỗ chuyênmôn chống Y tế, quân y Ban chỉ đạo quân sự huyện và các đơn vị bao gồm liên quan.

- Hội đồng khám sức mạnh nghĩa vụquân sự gồm:

+ 01 chủ tịch: vì chưng Giám đốc Trung tâmY tế thị trấn đảm nhiệm;

+ 01 Phó nhà tịch: phó tổng giám đốc phụtrách chuyên môn;

+ 01 Ủy viên Thườngtrực kiêm Thư ký kết Hội đồng do cán bộ trình độ Phòng Y tế đảm nhiệm;

+ các ủy viên khác.

- số lượng ủyviên Hội đồng, tùy thuộc vào điều kiện rõ ràng của từng địa phương, nhưng nên bảođảm đủ con số và trình độ thực hiện khám sức mạnh theo lý lẽ tại Khoản 2,đủ phần tử theo giải pháp tại Khoản 5 Điều này, trong các số đó phải tất cả tối thiểu từ bỏ 3- 5 bác sỹ. Khám về nội khoa, ngoại khoa phải do những bác sỹ nội khoa với ngoạikhoa đảm nhiệm; những chuyên khoa khác, gồm thể sắp xếp bác sỹ hoặc y sỹ, kỹthuật viên thuộc chăm khoa kia đảm nhiệm.

b) Nguyên tắclàm câu hỏi của Hội đồng xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự

- Hội đồng thao tác theo qui định tậpthể, quyết định các vấn đề theo đa số;

- ngôi trường hợp những thành viên của Hội đồngkhông thống nhất về phân nhiều loại và tóm lại sức khỏe thì quản trị Hội đồng ghivào phiếu sức khỏe tóm lại theo chủ ý của đa số. Trường phù hợp biểu quyết tương đương thì đưa ra quyết định theo bên gồm biểuquyết của quản trị Hội đồng. Những chủ kiến không thống nhất cần được ghi không thiếu thốn vào biên bản, gồm chữ ký kết của từng thành viên trong Hội đồng, gửiHội đồng nhiệm vụ quân sự huyện.

c) trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- phụ trách trước Hội đồngNghĩa vụ quân sự chiến lược huyện về việc xúc tiến khám sức khỏe, phân một số loại và kết luậnsức khỏe đến từng công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũ;

- Tổng hợp report kết quả xét nghiệm sứckhỏe gửi Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện với Sở Y tế tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi bình thường là tỉnh) theo quy định; bàngiao toàn cục hồ sơ sức khỏe cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn (qua phòng Y tếhuyện).

d) Nhiệm vụ của các thành viên trongHội đồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- chủ tịch Hội đồng:

+ Điều hành toàn bộ buổi giao lưu của Hộiđồng; phụ trách trước Hội đồng nhiệm vụ quân sự thị xã về chất lượng khámsức khỏe khoắn công dân trực thuộc diện được call làm nghĩa vụ quân sự;

+ tiệm triệt, phổ cập kế hoạch khámsức khỏe nghĩa vụ quân sự; phía dẫn những quy định về tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe, chứctrách, nhiệm vụ, nguyên tắc thao tác và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thànhviên vào Hội đồng xét nghiệm sức khỏe;

+ tập trung và nhà trì họp Hội đồng đểkết luận so với những trường vừa lòng có ý kiến không thống độc nhất về kết luận sức khỏe;

+ tổ chức triển khai hội chẩn và ký kết giấy giớithiệu đến công dân đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đi khám nghiệm ở những cơ sở y tếkhi đề xuất thiết;

+ Trực tiếp tóm lại phân loại sức khỏevà ký vào phiếu mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự;

+ tổ chức triển khai họp rút tay nghề côngtác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và report với Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện.

- Phó chủ tịch Hội đồng:

+ thay mặt đại diện Chủ tịch Hội đồng lúc vắngmặt;

+ Trực tiếp khám sức khỏe, tham gia hộichẩn khi đề xuất thiết;

+ tham gia họp Hội đồng đi khám sức khỏenghĩa vụ quân sự.

- Ủy viên thường xuyên trực, kiêm Thư ký Hộiđồng:

+ Lập dự trù, tổng hợp và quyết toánkinh phí, thuốc, vật tư tiêu hao ship hàng cho công tác làm việc khám sức mạnh nghĩa vụquân sự;

+ chuẩn bị phương tiện, cửa hàng vật chất,hồ sơ sức khỏe và các tài liệu quan trọng khác để Hội đồng khám sức mạnh nghĩa vụquân sự làm cho việc; tham gia họp Hội đồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

+ Tham gia khám sức khỏe, hội chẩnkhi đề xuất thiết;

+ tiến hành đăng ký, thống kê cùng giúpChủ tịch Hội đồng làm báo cáo lên Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện với Sở Y tếtheo mẫu 3a và mẫu mã 5c Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông bốn này.

- những ủy viên Hội đồng:

+ trực tiếp khám sức khỏe và tham giahội chẩn khi bắt buộc thiết;

+ phụ trách về chất lượng khámvà tóm lại sức khỏe mạnh trong phạm vi được phân công;

+ thâm nhập họp Hội đồng khám sức khỏenghĩa vụ quân sự chiến lược khi được triệu tập.

2. Câu chữ khám sức khỏe

a) khám về thể lực;khám lâm sàng các chuyên khoa theo các chỉ tiêu hiện tượng tại Mục II, mẫu mã 2 Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tưnày; trong quá trình khám, trường thích hợp công dân được thăm khám có một trong cácchuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6thì fan khám chăm khoa đó gồm trách nhiệm report Chủ tịch Hội đồng khám sứckhỏe xem xét, đưa ra quyết định việc có liên tục khám các chuyên khoa khác;

b) ngôi trường hợp nên xét nghiệm cận lâmsàng ship hàng cho kết luận sức khỏe mạnh theo yêu cầu của Hội đồng thăm khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự, bao hàm cả xét nghiệmphát hiện nay ma túy;

c) Phân loại sức mạnh theo các quy địnhtại Điều 9 Thông bốn này.

3. Tiến trình khám mức độ khỏe

a) Lập list các đối tượng người sử dụng là công dân thuộc diện được gọi nhập ngũđã qua sơ tuyển sức khỏe trên địa phận được giao quản lí lý;

b) thông báo thời gian, địa điểm tổchức khám sức khỏe;

c) tổ chức khám sức khỏe theo các nộidung phương pháp tại Khoản 2 Điều này;

d) Tổ chức support và xét nghiệm HIVtheo phép tắc của giải pháp Phòng, phòng HIV/AIDS so với cáctrường vừa lòng đạt tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe gọi nhập ngũ hằng nămtheo hướng dẫn của cục trưởng bộ Quốc phòng;

đ) trả chỉnhphiếu sức khỏe theo hình thức tại Mục II mẫu 2Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tứ này;

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sứckhỏe nghĩa vụ quân sự theo chủng loại 3a Phụ lục 5ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

4. Thời hạn khám mức độ khỏe: từ ngày01 tháng 11 cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 hằng năm.

5. Tổ chức các phòng thăm khám sức khỏe

a) Việc sắp xếp các bệnh viện phảitheo chính sách một chiều, khép kín, thuận lợi cho người khám và đảm bảo đủ điềukiện tối thiểu để khám đối với từng chăm khoa.

b) con số các chống khám căn cứ vàosố lượng nhân viên y tế của Hội đồng khám sức khỏe và tình hình thực tiễn để bốtrí:

- phòng khám thể lực;

- phòng đo mạch, tiết áp;

- phòng mạch thị lực, Mắt;

- cơ sở y tế thính lực, Tai - Mũi - Họng;

- cơ sở y tế Răng - Hàm - Mặt;

- phòng khám Nội và tinh thần kinh;

- bệnh viện Ngoại khoa, domain authority liễu;

- phòng xét nghiệm;

- phòng kết luận.

Trường hợp tất cả khám tuyển chọn công dân đàn bà thựchiện khám sản phụ khoa theo phía dẫn tại Mục IV Phụlục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Trang bị, nguyên tắc y tế buổi tối thiểu củaHội đồng khám sức khỏe theo hạng mục quy định trên Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này.

6. Đối với những huyện tất cả Bệnh viện thìBệnh viện nhiều khoa huyện chịu đựng trách nhiệm thực hiện các trọng trách quy định trên Điềunày.

Điều 7. Xét nghiệm phúctra mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Hội đồng xét nghiệm phúc tra mức độ khỏe

a) nhân tố Hộiđồng đi khám phúc tra sức khỏe, gồm: cán bộ, nhân viên quân y của trung đoàn vàtương đương trở lên. Khi bắt buộc thiết, Hội đồng được tăng cường thêm lực lượngchuyên môn của quân y tuyến đường trên;

b) trách nhiệm của Hội đồng thăm khám phúctra sức khỏe

- Tổ chức, xúc tiến khám, phân loạivà kết luận lại sức khỏe cho toàn thể chiến sỹ bắt đầu theo kếhoạch đã có được phê duyệt;

- Tổng hợp report kết quả xét nghiệm phúctra sức khỏe.

2. Câu chữ khám phúc tra sức khỏe

a) Theo luật tuyển chọn và gọicông dân nhập ngũ của bộ Quốc phòng;

b) Phân loại sức mạnh theo hiện tượng tạiĐiều 9 Thông tư này.

3. Tiến trình khám phúc tra mức độ khỏe

a) thông báo thời gian, địa điểm khámphúc tra sức khỏe;

b) tổ chức triển khai khám phúc tra mức độ khỏetheo cơ chế tại Khoản 2 Điều này; đối với các ngôi trường hợp, phiếu sức mạnh cóghi chữ “T” (tạm thời), Hội đồng thăm khám phúc tra sức mạnh phải kết luận:

- Nếu bệnh dịch khỏi thì vứt chữ “T” vàchuyển một số loại sức khỏe;

- nếu như không khỏi hoặc gồm chiều hướngtiến triển xấu, rất cần được tổ chức thăm khám lại với có tóm lại đủ sức khỏe hoặc khôngđủ sức khỏe gọi nhập ngũ bắt buộc trả về địa phương.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả đi khám phúctra sức mạnh theo chủng loại 4dPhụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 8. Giám địnhsức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Hội đồng thẩm định y khoa thức giấc tổchức thẩm định sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có các khiếu nại liên quan đến sứckhỏe của công dân được hotline làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký tham gia dự thi tuyểnsinh quân sự và quân nhân dự bị, do Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đề nghị.

2. Yêu mong giám định: giám định tìnhtrạng bệnh tật theo đề xuất của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; kết luận giámđịnh phải khẳng định rõ tình trạng mắc bệnh và phân loại sức khỏe theo Bảng số 1,Bảng số 2 với Bảng số 3 tại Phụ lục 1 phát hành kèmtheo Thông bốn này.

3. Trong tầm 7 - 10 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày dấn đủ hồ sơ ý kiến đề nghị giám định mức độ khỏe, Hội đồnggiám định y học tỉnh phải có kết luận giám định mức độ khỏecông dân tiến hành nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ, công dụng giám định mang đến Hội đồngNghĩa vụ quân sự huyện.

4. Quyết định của Hội đồng giám địnhy khoa thức giấc là kết luận sau cùng về năng khiếu nại sức khỏe của công dân thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinh quân sự.

Điều 9. Phân loạisức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự

1. địa thế căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2và Bảng số 3 Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ này.

2. Biện pháp cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khoản thời gian khám bác sỹ chođiểm chẵn từ 1 -6 vào cột “Điểm”, nạm thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức mạnh rấttốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ triệu chứng sức khỏekhá;

d) Điểm 4: Chỉ triệu chứng sức khỏetrung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ chứng trạng sức khỏekém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rấtkém.

3. Phương pháp ghi phiếu sức mạnh nghĩa vụquân sự

a) Mỗi chăm khoa, sau thời điểm khám xét,bác sỹ sẽ mang đến điểm vào cột “Điểm”; sinh hoạt cột “Lý do” nên ghitóm tắt tại sao cho số điểm đó; sinh sống cột “Ký”, bs khám yêu cầu ký cùng ghi rõ bọn họ tên;

b) Phần kết luận, quản trị Hội đồngkhám sức khỏe căn cứ vào điểm đã mang lại ở từng chỉ tiêu đểkết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi thông qua số và chữ (phần bằng chữ để ởtrong ngoặc đơn);

c) chủ tịch Hội đồng khám sức mạnh cótrách nhiệm ký kết vào phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký kết của Chủtịch Hội đồng khám sức mạnh được đóng vệt của cơ quan chủ tịch Hội đồng; chữký của chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng vết củađơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra mức độ khỏe.

4. Biện pháp phân một số loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểmchấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự nhằm phân loại, cụthể như sau:

a) các loại 1: 8 chỉ tiêu đều lấy điểm 1;

b) các loại 2: Có tối thiểu 1 tiêu chí bị điểm 2;

c) một số loại 3: Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) một số loại 4: Có ít nhất 1 tiêu chí bị điểm 4;

đ) nhiều loại 5: Có tối thiểu 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) nhiều loại 6: Có ít nhất 1 tiêu chuẩn bị điểm 6.

5. Một trong những điểm cầnchú ý

a) trường hợp đã mắc bệnh cấp tính,bệnh hoàn toàn có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặcsau điều trị, thì đặc điểm đó phải hẳn nhiên chữ “T” kề bên (nghĩa là “tạm thời”). Fan khám đề xuất ghi nắm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh lân cận (có thể ghi bằngdanh từ thế giới giữa nhì ngoặc đơn). Khi kết luận, trường hợp chữ “T” sống chỉ tiêu gồm điểm phệ nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loạisức khỏe;

b) trường hợp nghi ngại chưa thể mang lại điểm ngay được, Hội đồng xét nghiệm sức khỏe hoàn toàn có thể gửi công dân tới xét nghiệm tạimột cơ sở y tế để kết luận đúng đắn hơn;

c) Trường phù hợp chưa kết luận được thìgửi công dân đó đến khám đa khoa chuyên khoa sớm nhất để khámvà kết luận chẩn đoán. Thời gian tối nhiều từ 7 - 10 ngày cần có tóm lại và chỉthực hiện trong ngôi trường hợp phải thiết;

d) phần đa trường hòa hợp phiếu sức mạnh có ghi chữ “T”, Hội đồng xét nghiệm sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệmhướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị.

Điều 10. Yêu cầuđối với công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụquân sự

1. đề xuất xuất trình

a) Lệnh điện thoại tư vấn khám sức mạnh hoặc kiểmtra sức mạnh của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện;

b) Giấy chứng minh nhân dân;

c) Các giấy tờ liên quan mang đến sức khỏecá nhân (nếu có) nhằm giao mang lại Hội đồng khám sức mạnh hoặc Tổkiểm tra mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự.

2. Không uống rượu, bia hoặc sử dụng chấtkích thích.

3. Chấp hành nội quy khu vực khám sứckhỏe, kiểm soát sức khỏe.

4. Cấm những hành vi lợi dụng việc khámsức khỏe để trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chương III

PHIẾU SỨC KHỎENGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE QUÂN NHÂN DỰ BỊ

Điều 11. Phiếu sứckhỏe nhiệm vụ quân sự

1. Câu chữ phiếu sức mạnh nghĩa vụquân sự

a) Phần I - Sơ yếu đuối lý lịch với tiền sửbệnh tật:

- Phần sơ yếu hèn lý lịch do Ban chỉ huyquân sự làng ghi;

- chi phí sử căn bệnh tật: bởi vì Trạm y tế xãghi và chịu trách nhiệm.

b) Phần II - xét nghiệm sức khỏe: vì chưng Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị trấn ghi ở nửa mặt tráivà Hội đồng đi khám phúc tra sức khỏe của đơn vị quân team ghi làm việc nửa bên phải.

2. Cai quản phiếu sức khỏe nghĩa vụquân sự

a) Khi không nhập ngũ, phiếu sức khỏenghĩa vụ quân sự chiến lược do Ban chỉ huy quân sự thị xã quản lý;

b) khi công dân nhập ngũ, phiếu sứckhỏe nghĩa vụ quân sự được giao cho đơn vị nhận quân, quản lý tại quân y tuyếntrung đoàn và tương đương;

c) Ra quân, chuyển nhượng bàn giao lại Ban Chỉ huyquân sự thị trấn quản lý.

3. Phiếu mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự chỉcó giá trị khi:

a) theo đúng mẫu quy định;

b) Viết bởi bút mực hoặc cây bút bi,không được viết bởi bút chì;

c) Chữ viết rõ ràng, ko tẩy xóa, ko viết tắt;

d) Ghi khá đầy đủ các câu chữ quy địnhtrong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

đ) không thực sự 06 (sáu) tháng đề cập từngày Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có tóm lại vềtình trạng mức độ khỏe, trừ trường hòa hợp có diễn biến đặc biệtvề sức khỏe.

Điều 12. Giao,nhận phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân nhập ngũ

1. Trước khi Hội đồng nhiệm vụ quân sựhuyện vạc lệnh hotline công dân nhập ngũ, chống Y tế thị trấn phải kết thúc việc lậpdanh sách phần lớn công dân đủ sức mạnh theo quy định, hoànchỉnh phiếu sức khỏe nhiệm vụ quân sự và chuyển giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện.

2. Căn cứ vào kế hoạch hiệp đồng giữa đơn vị chức năng nhận quân với địaphương, Ban chỉ đạo quân sự huyện chuyển giao phiếu mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự củacác công dân đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe cho quân y đơn vị nhận quân.

3. Quân y đơn vị nhận quân tổ chứcnghiên cứu vãn trước hồ nước sơ sức khỏe công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũ. Trường đúng theo phát hiệncó ngờ vực về sức khỏe, đề xuất Hội đồng nghĩa vụ quân sựhuyện kiểm tra tóm lại lại.

4. Tổng hợp report kết quả theo mẫu mã tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này(địa phương giao quân theo chủng loại 4a, 4b; quân y đơn vị chức năng nhận quân theo mẫu 4c).

5. Đơn vị dìm quân phải tổ chức khámphúc tra sức khỏe cho đồng chí mới ngay sau khoản thời gian về 1-1 vịđể phân loại, kết luận lại sức khỏe, phạt hiện đa số trườnghợp ko đủ sức khỏe trả về địa phương và tất cả trách nhiệmthông báo cho Ban chỉ đạo quân sự huyện biết:

a) Số công dân đủ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe;

b) Số công dân không được tiêu chuẩn chỉnh sứckhỏe đề nghị trả về địa phương (do không đúng sót trong quy trình khám chưa tìm ra dịch hoặcbệnh mới phát sinh trong quy trình huấn luyện chiến sỹ mới).

6. Lý lẽ về câu hỏi trả lại hồ hết công dân không đủ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe mạnh về địa phương

a) đều công dân không được tiêu chuẩnsức khỏe trả về địa phương khi kết quả khám phúc tra sức khỏe được chủ nhiệmQuân y cấp cho trung đoàn và tương đương trở lên xác minh và cấp trên thẳng phêduyệt.

b) hồ sơ sức khỏe của công dân khôngđủ tiêu chuẩn sức khỏe mạnh trả về địa phương phải có một cách đầy đủ phiếu sức mạnh nghĩa vụquân sự của Hội đồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự địa phương tất cả phần ghi kếtquả khám, tóm lại sức khỏe mạnh của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đơn vị.

c) việc trả công dân không đủ sức khỏevề địa phương thực hiện theo quy định của cục Quốc phòng. Ngôi trường hợp buộc phải thiết,cơ quan y tế địa phương tổ chức triển khai kiểm tra lại (thời hạn từ7 - 10 ngày, kể từ thời điểm đơn vị bàn giao công dân ko đủ sức khỏe cho địaphương). Trường vừa lòng không thống duy nhất với tóm lại của Hội đồng khám phúc tra sứckhỏe của đối kháng vị, Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện đưa hồ sơ của công dân lênHội đồng giám định y khoa tỉnh nhằm tổchức giám định sức khỏe.

Điều 13. Quản lýsức khỏe mạnh quân nhân dự bị

1. Rất nhiều quân nhân trước khi trở về địaphương (xuất ngũ, phục viên, siêng ngành), quân y đơn vị có trách nhiệm tổ chứckhám, phân loại sức khỏe, ghi vào phiếu sức khỏe quânnhân. Khi trở về địa phương, quân nhân còn trong độ tuổi dự bịphải nộp hồ nước sơ sức khỏe cho Ban chỉ huy quân sự huyện nhằm quảnlý.

2. Quân nhân dự bị được khám nghiệm sứckhỏe trước mỗi dịp tập trung huấn luyện theo planer củaHội đồng nhiệm vụ quân sự địa phương. Những quân nhân dự bị còn đủ sức khỏetheo tiêu chuẩn được tiếp tục bố trí vào các đơn vị dự bị động viên. Trường hợpkhông đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, chống Y tế huyện thông tin bằng văn bản đến BanChỉ huy quân sự chiến lược huyện để lấy ra khỏi danh sách dự tiêu cực viên của địa phương.

3. Trong các đợt huấn luyện và đào tạo và tậptrung kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, quân ycủa những đơn vị dự bị động viên có trọng trách theo dõi ngặt nghèo về phương diện sức khỏecủa quân nhân dự bị.

Xem thêm: Tiểu Sử Jun Phạm - Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Của Nam Ca Sĩ Đa Tài

4. Khi có lệnh động viên, Ban Chỉ huyquân sự huyện có trách nhiệm bàn giao toàn thể hồ sơ sức khỏe của quân nhân dự bịcho đối chọi vị tiếp nhận quân nhân dự bị quản lí lý.

Chương IV

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN Y TẾ CÁC CẤP trong KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 14. Trạm ytế xã

1. Cử cán cỗ tham gia Tổ kiểm tra sứckhỏe nhiệm vụ quân sự.

2. Tổ chức kiểm tra mức độ khỏe, lập hồsơ sức khỏe cho công dân ở trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược theo planer củaHội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương. Quản ngại lý, theo dõitình hình sức mạnh công dân (thuộc diện quản lí lý) trong độ tuổi có tác dụng nghĩa vụquân sự, phát hiện nay kịp thời phần nhiều trường phù hợp mắc bệnh dịch mạntính, các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự.

3. địa thế căn cứ vào planer của Hội đồngNghĩa vụ quân sự xã, phối phù hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức triển khai sơ tuyển chọn sứckhỏe đến công dân được hotline khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

4. Sau khi sơ tuyển, lập danh sáchcông dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe làm nhiệm vụ quân sự và hồ hết công dân mắc bệnh thuộc Danh mục những bệnh miễnđăng ký nhiệm vụ quân sự lao lý tại Bảng số 3 Phụ lục1 ban hành kèm theo Thông tư này, thông qua Hội đồng nhiệm vụ quân sự xã.

5. Chứng thực và chịu trách nhiệm về tiềnsử mắc bệnh của công dân được call làm nghĩa vụ quân sự và đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự; bàn giao hồ sơ mức độ khỏe, phiếu sứckhỏe nghĩa vụ quân sự của những công dân đi khám sức khỏe cho Hội đồng khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự huyện.

6. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm về công tác làm việc sơ tuyển sức khỏe, bình chọn sức khỏe nhiệm vụ quân sựsau mỗi dịp tuyển chọn và điện thoại tư vấn công dân nhập ngũ hoặc tập trung huấn luyện và giảng dạy quân dự bị.

Điều 15. Phòng Ytế huyện

1. Tham mưu mang đến Ủy ban nhân dân và Hộiđồng nghĩa vụ quân sự huyện về công tác khám mức độ khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Tiếp nhận, hoàn hảo phiếu mức độ khỏenghĩa vụ quân sự của các công dân được hotline làm nhiệm vụ quân sự, tổng đúng theo danhsách công dân mắc những bệnh trực thuộc diện miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự bởi vì Hội đồngNghĩa vụ quân sự chiến lược xã báo cáo, trình Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã xem xét, quyếtđịnh.

3. Căn cứ vào chiến lược tuyển lựa chọn vàgọi công dân tòng ngũ của Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện, phối hợp với Trungtâm Y tế huyện lập kế hoạch, dự trù kinh phí khám sức mạnh cho công dân được gọilàm nhiệm vụ quân sự và tổ chức triển khai thực hiện.

4. Đề xuất thànhlập Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đề xuất Ủyban quần chúng. # huyện xét duyệt, ra quyết định; báo cáo Sở Y tế tỉnh.

5. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sựhuyện chuyển nhượng bàn giao đầy đủ, kịp thời hồ sơ sức mạnh của công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũcho đơn vị chức năng nhận quân.

6. Nhà trì, phối phù hợp với Ban Chỉ huyquân sự huyện giải quyết khiếu nằn nì của công dân liên quan đến bài toán khám mức độ khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự với tuyển sinh quân sự.

7. Nhà trì, phối phù hợp với Trung trọng điểm ytế huyện chỉ đạo việc kiểm tra sức mạnh cho quân nhân dự bị theo planer của Hộiđồng nghĩa vụ quân sự huyện.

8. Tổng hợp công dụng công tác thăm khám sứckhỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cùng SởY tế thức giấc theo chủng loại số 1b, 3b, 4a, 5c Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông bốn này.

9. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinhnghiệm về công tác làm việc khám sức mạnh cho công dân làm nhiệm vụ quân sự sau mỗi đợt tuyển lựa chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Điều 16. Trung trung ương y tế huyện

1. Quyết định thành lập Tổ bình chọn sứckhỏe nghĩa vụ quân sự của các xã.

2. Chỉ đạo về siêng môn, giám sát và đo lường việcthực hiện chất vấn sức khỏe, sơ tuyển mức độ khỏe nghĩa vụ quân sự.

3. Bức tốc cán bộ chuyên môn thamgia khám nghiệm sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe nhiệm vụ quân sự cho những xã khi có đềnghị.

4. Tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ về công tác làm việc kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển chọn sứckhỏe nghĩa vụ quân sự mang lại cán bộ y tế xã.

5. Nhà trì, phối phù hợp với Phòng Y tếvà Ban lãnh đạo quân sự huyện xuất bản kế hoạch khám sức khỏe cho công dân đượcgọi làm nghĩa vụ quân sự và tổ chức triển khai thực hiện.

6. Kết hợp vớiPhòng Y tế huyện thành lập và hoạt động Hội đồng xét nghiệm sức khỏe nhiệm vụ quân sự; cử cán bộchuyên môn cùng các trang thứ y tế gia nhập Hội đồngkhám sức khỏe nhiệm vụ quân sự mang đến công dân được hotline làmnghĩa vụ quân sự chiến lược trên địa phận huyện.

7. Phối phù hợp với Ban chỉ huy quân sựhuyện tổ chức khám sức mạnh cho công dân đăng ký dự thituyển sinh quân sự.

Điều 17. Căn bệnh việnhuyện

Đối với các huyện gồm Bệnh viện huyệnthì cơ sở y tế huyện thực hiện các trọng trách quy định mang lại Trung trung tâm Y tế huyện tạicác Khoản 5, 6 và 7 Điều 16 Thông tứ này.

Điều 18. Sở Y tếtỉnh

1. Chỉ huy các cơ sở y tế thuộc thẩmquyền:

a) thực hiện các lý giải của cơquan gồm thẩm quyền về công tác làm việc y tế trong tiến hành Luật nghĩa vụ quân sự;

b) Điều hễ lực lượng, phương tiệntham gia thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụquân sự những huyện khi tất cả đề nghị.

2. Phối phù hợp với Bộ chỉ đạo quân sự tỉnh:

a) Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụquân sự tỉnh lập kế hoạch, chỉ đạo, gợi ý y tế huyện tổ chức, triển khaicông tác xét nghiệm sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển chọn sinh quân sự;

b) Tổ chức, hợp đồng về y tế với cácđơn vị nhấn quân về bài toán giao, nhận quân.

3. Tổ chức tập huấn về siêng môn,nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên cấp dưới y tế tham gia khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự củacác huyện.

4. Tổ chức triển khai kiểm tra việc khám mức độ khỏenghĩa vụ quân sự chiến lược tại những địa phương vào tỉnh.

5. Lưu ý và giải quyết những vướngmắc, khiếu nại về công tác khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn sinh quân sự.

6. Báo cáo Ủy ban quần chúng. # tỉnh và cỗ Y tế công dụng khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự theo chủng loại 3c Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày.

7. Triển khai sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm về công tác làm việc khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự sau mỗi đợt tuyển lựa chọn và call công dân nhập ngũ.

Chương V

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN QUÂN SỰ CÁC CẤP vào KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 19. Ban Chỉhuy quân sự chiến lược xã

1. Nhà trì, phối phù hợp với Trạm y tế xãtổ chức sơ tuyển sức khỏe; lập danh sách những công dân đủ sức khỏe thực hiệnnghĩa vụ quân sự, công dân mắc bệnh thuộc danh mục những bệnh miễn đăng ký nhiệm vụ quân sự đang qua sơ tuyển, thông qua Hội đồng nhiệm vụ quân sự xã, report lên Hội đồng nghĩa vụquân sự huyện. Hoàn hảo phần thủ tục hành bao gồm phiếu sức khỏe nghĩa vụ quânsự.

2. Kiểm tra, đôn đốc công dân thuộcdiện được call làm nghĩa vụ quân sự đi khám sức khỏe theo planer của Hội đồngNghĩa vụ quân sự huyện.

3. Thông báo kếtquả khám sức mạnh theo tóm lại của Hội đồng thăm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện.Thu thập những ý kiến thắc mắc liên quan đến bài toán khám sứckhỏe và kết luận sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân (nếu có), report lênBan chỉ đạo quân sự huyện với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nghiên cứu, giảiquyết.

Điều 20. Ban Chỉhuy quân sự huyện

1. Kết hợp vớiPhòng Y tế huyện với Trung tâm Y tế thị xã hoặc cơ sở y tế huyện (theo vẻ ngoài tạiKhoản 6, Điều 6) lập kế hoạch khám sức khỏe cho công dân nằm trong diện được gọilàm nghĩa vụ quân sự.

2. Triệu tập các công dân nằm trong diệnđược hotline làm nhiệm vụ quân sự đi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức mạnh theo kếhoạch của Hội đồng nhiệm vụ quân sự huyện.

3. Phối hợp với các cơ sở chức năngcủa thị trấn tham gia công tác tổ chức khám mức độ khỏe nhiệm vụ quân sự theo kế hoạch;theo dõi số lượng, chất lượng sức khỏe mạnh của công dân những địa phương mang đến khám.

4. Thống trị phiếu sức khỏe nghĩa vụquân sự vì Hội đồng khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự thị trấn bàn giao. Thời hạn lưutrữ cho đến khi công dân hết thời gian sử dụng tuổi giao hàng ở ngạch dự bịtheo nguyên lý của Luật nghĩa vụ quân sự.

5. Công ty trì, phối hợp với Phòng Y tếhuyện tổ chức chuyển giao hồ sơ sức khỏe công dân được call nhập ngũ cho các đơn vị dấn quân theo kế hoạch.

6. Chủ trì, phối hợp với Trung chổ chính giữa Ytế huyện hoặc bệnh viện huyện (theo biện pháp tại Khoản 6, Điều 6) lập kế hoạchvà tổ chức khám sức khỏe cho công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

7. Phối phù hợp với Phòng Y tế và những đơnvị, cơ quan tác dụng liên quan liêu của huyện xử lý các khiếu nại tương quan đếnkhám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinh quân sự.

8. Tổng hợp, report tình hình giaonhận chiến sỹ mới về Bộ chỉ đạo quân sự tỉnh sau từng đợttuyển lựa chọn và điện thoại tư vấn công dân nhập ngũ theo chủng loại 4bPhụ lục 5 phát hành kèm theo Thông bốn này.

Điều 21. Bộ Chỉhuy quân sự chiến lược tỉnh

1. Phối phù hợp với Sở Y tế tỉnh giấc chỉ đạo,tổ chức triển khai và đánh giá đôn đốc việc khám sức khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự của các địa phương theo chiến lược của Hội đồng Nghĩavụ quân sự tỉnh.

2. Tổ chức hiệp đồng cùng với từng solo vịnhận quân về tiêu chuẩn sức khỏe, số lượng, thời gian, vị trí và phương thứcgiao thừa nhận quân.

3. Lãnh đạo việc khám sức mạnh chocông dân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự.

4. Phối hợp với Sở Y tế tỉnh xem xét,giải quyết các vướng mắc, năng khiếu nại tương quan đến côngtác xét nghiệm sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinhquân sự.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả công táckhám mức độ khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển chọn sinh quân sự theo quy định.

Chương VI

NHIỆM VỤ CỦA CƠQUAN QUÂN Y CÁC CẤP trong KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 22. Quân yBan lãnh đạo quân sự huyện

1. Chủ động nắm kế hoạch khám mức độ khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự từng năm của địa phương mình, phối hợp với Phòng Y tếhuyện theo dõi công tác làm việc khám mức độ khỏe, kiểm tra sức khỏe công dân có tác dụng nghĩa vụquân sự. Gia nhập Hội đồng đi khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự huyện.

2. Phối hợp với quân lực Ban Chỉ huyquân sự thị trấn nắm hiệu quả khám sức khỏe cho công dân được hotline làm nhiệm vụ quânsự trên địa bàn huyện; phối hợp với quân y những đơn vị nhấn quân kiểm tra hồ sơsức khỏe mạnh công dân được call nhập ngũ.

3. Tham gia đi khám sức khỏe so với côngdân đăng ký tuyển sinh tuyển sinh quân sự chiến lược theo chiến lược củaBan tuyển sinh quân sự huyện.

4. Report kết quả công tác làm việc khám sứckhỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự chiến lược và tuyển sinh quân sự, saumỗi lần tuyển lựa chọn và điện thoại tư vấn công dân nhập ngũ, tuyển chọn sinhquân sự.

Điều 23. Quân yBộ chỉ đạo quân sự tỉnh

1. Tham mưu mang lại Bộ lãnh đạo quân sự tỉnhvề công tác làm việc khám mức độ khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự.

2. Tham mưu đến Sở Y tế tỉnh trongcông tác chỉ đạo, tổ chức, kết hợp giữa những cơ quan tiền y tế, quân sự chiến lược và quân yđơn vị dìm quân triển khai công tác khám sức khỏe công dân làm nhiệm vụ quân sự và công tác giao, nhận quân.

3. Phối phù hợp với Sở Y tế tỉnh giấc xem xét,giải quyết phần đa vướng mắc, khiếu nại về công tác khám sứckhỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn sinh quân sự.

4. Report kết quả công tác khám sứckhỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn sinh quân sự vềPhòng Quân y quân khu theo quy định của bộ Quốc phòng.

Điều 24. Quân yquân khu

1. Tham mưu cho Đảng ủy, cỗ Tư lệnh Quânkhu trong chỉ đạo công tác đi khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn sinh quân sự và công tác làm chủ sức khỏe khoắn quânnhân dự bị theo chiến lược hằng năm của cục Quốc phòng.

2. Phối phù hợp với các Sở Y tế chỉ đạocông tác xét nghiệm sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và tuyểnsinh quân sự.

3. Lãnh đạo Ban Quân y những tỉnh trongcông tác thăm khám sức khỏe, chất vấn sức khỏe, thẩm định sức khỏe thực hiện nghĩa vụquân sự cùng tuyển sinh quân sự.

4. Đối cùng với các quanh vùng khó khăn về lựclượng y tế, nhà nhiệm Quân y quân quần thể điều động cán bộnhân viên quân y của quân khu thâm nhập Hội đồng đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sựtheo kiến nghị của Sở Y tế, Ban quân - dân y những tỉnh.

5. Report kết quả công tác khám sứckhỏe triển khai nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự chiến lược sau mỗi dịp tuyển chọn vàgọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn sinh quân sự chiến lược theo quy định.

Điều 25. CụcQuân y

1. Phối hợp với các phòng ban chức năngthuộc bộ Quốc phòng tham mưu cho cỗ Quốc chống về câu hỏi quy định tiêu chuẩn sứckhỏe công dân nhập ngũ mang đến từng khu vực vực, những quân chủng, binh chủng và chỉ còn đạo,hướng dẫn quân y những đơn vị triển khai thực hiện.

2. Hằng năm, địa thế căn cứ vào yêu cầu xây dựngQuân đội, phối hợp với các cơ quan tác dụng làm tư vấn cho bộ Quốc phòng banhành tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển sinh quân sự và chỉ đạo, lí giải quân ycác đơn vị thực hiện.

3. Chỉ huy quân y những đơn vị nhậnquân nạm chắc hồ sơ sức mạnh công dân được hotline nhập ngũ vàtổ chức khám phúc tra sức khỏe chiến sỹ new theo quy định.

4. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công táckhám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự và giao, thừa nhận quân ở các địa bàn trọngđiểm.

5. Report kết quả công tác làm việc khám sứckhỏe triển khai nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn sinh quân sự theo quy định.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Tráchnhiệm của cục Quốc phòng

1. địa thế căn cứ vào con số công dân nhậpngũ những năm của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và yêu ước xây dựng Quân đội, phát hành quy định cụthể về tiêu chuẩn chỉnh sức khỏe khoắn cho tương xứng đối với công dân gọinhập ngũ tiến hành cho từng quần thể vực, từng quân chủng, binhchủng.

2. Chỉ đạo cơ quan tiền quân sự những cấp cótrách nhiệm phối phù hợp với cơ quan liêu y tế địa phương vào việclập planer và triển khai thực hiện khám sức mạnh côngdân trực thuộc diện được gọi làm nhiệm vụ quân sự, công dân tham gia dự thi tuyển sinh quân sựvà quân nhân dự bị theo đúng quy định.

3. Những cơ quan công dụng có trách nhiệmchỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị vào toàn quân triển khai tiến hành kế hoạchkhám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quânsự và quân nhân dự bị hằng năm.

4. Các đơn vị thừa nhận quân tất cả trách nhiệmphối phù hợp với cơ quan lại quân sự những cấp và cơ quan y tế địa phương thực hiện việcgiao, nhấn phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân được điện thoại tư vấn nhập ngũtheo đúng quy định.

Điều 27. Tráchnhiệm của bộ Y tế

Chỉ đạo cơ quan y tế các cấp cửa hàng triệt,tổ chức thực hiện các quy định, phía dẫn thường niên củaChính phủ, các Bộ, ngành liên quan về công tác làm việc khám mức độ khỏe tiến hành nghĩa vụquân sự.

Điều 28. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2016.

2. Thông tứ liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày17 mon 10 năm 2011 của bộ Y tế - bộ Quốc phòng hướng dẫn câu hỏi khám mức độ khỏethực hiện nhiệm vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả khó khăn, vướng mắc,đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về cỗ Y tế và cỗ Quốc phòngđể xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Trung tướng trằn Đơn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

vị trí nhận: - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - những cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc bộ Y tế, bộ Quốc phòng; - Cổng TTĐT CP, Công báo; - Cổng TTĐT BYT, BQP; - Cục đánh giá văn phiên bản - bộ Tư pháp; - Lưu: VT, cục QLKCB, Vụ PC - cỗ Y tế; VT, viên Quân Y, Vụ PC - bộ Quốc phòng.

PHỤ LỤC 1

PHÂN LOẠI SỨC KHỎE THEO THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng6 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế - bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sứckhỏe triển khai nghĩa vụ quân sự)

I. TIÊU CHUẨN PHÂNLOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng trĩu (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

≥ 163

≥ 51

≥ 81

≥ 154

≥ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

≤ 152

≤ 39

≤ 70

≤ 146

≤ 37

Các trường vừa lòng quá to hoặc quá tí hon sẽxem xét mang lại chỉ số BMI (xem phần chú dẫn đi khám tuyển).

Xem thêm: 0842 Là Mạng Gì - Đầu Số 084 Là Mạng Nào

II. TIÊU CHUẨNPHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2)

1. Các bệnh vềmắt

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1.

Thị lực

1.1

Thị lực (không kính):

Thị lực đôi mắt phải

Tổng thị giác 2 mắt

10/10

19/10

1

10/10

18/10

2

9/10

17/10

3

8/10

16/10

4

6,7/10

13/10 - 15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10

6/10 - 12/10

6

1.2

Thị lực sau chỉnh kính

Cho điểm theo mục 1.1 và tạo thêm 1 điểm

2

Cận thị:

- Cận thị bên dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ bỏ -1,5D đến dưới -3D

3

- Cận thị từ bỏ -3D mang lại dưới -4D

4

- Cận thị từ -4D mang đến dưới -5D

5

- Cận thị từ bỏ -5D trở lên

6

- Cận thị vẫn phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tạo thêm 1 điểm

3

Thoái hóa hắc võng mạc vị cận thị nặng nề (từ -3D trở lên)

6

4

Viễn thị:

- Viễn thị dưới + 1,5D

3

- Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D

4

- Viễn thị từ + 3d đến dưới + 4D

5

- Viễn thị từ bỏ + 4d đến bên dưới + 5D

6

- Viễn thị đã phẫu thuật

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

5

Các loại loạn thị

6

6

Mộng thịt:

- Mộng giết thịt độ 1, độ 2

2

- Mộng làm thịt độ 3

4

- Mộng thịt bít đồng tử

5

- Mộng thịt vẫn mổ tái phát, khiến dính

5

7

Bệnh giác mạc:

- Sẹo giác mạc đối kháng thuần, mỏng, nhỏ ở không tính vùng trung tâm

Cho điểm theo mục 1.1 và tạo thêm 1 điểm

- Sẹo giác mạc tất cả dính mống mắt

6

- Đang viêm giác mạc:

+ Nhẹ

3T

+ Vừa

4T

8

Mắt hột:

- Chưa phát triển thành chứng:

+ Nếu đang ở quy trình tiến độ tiến triển

Cho điểm theo mục 1.1 và tạo thêm 1 điểm

+ nếu như ở giai đoạn đã lành sẹo

Giữ nguyên phân các loại theo thị lực

- tất cả biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc)

5

9

Lông siêu (quặm) sống mi mắt:

- Không tác động đến thị lực

2

- Có tác động đến thị lực

Cho điểm theo mục 1.1 và tăng thêm 1 điểm

10

Viêm kết mạc (màng tiếp hợp):

- Cấp

2T

- Viêm kết mạc mùa xuân

4

11

Lệ đạo:

- Viêm tắc lệ đạo cung cấp tính

3T

- Viêm tắc lệ đạo mạn tính hoặc đã các lần điều trị không khỏi:

+ Nếu ở một bên mắt

5

+ trường hợp ở hai bên mắt

6

12

Bệnh các cơ vận nhãn:

- Lác cơ năng:

+ Không ảnh hưởng đến chức năng

3

+ Có ảnh hưởng chức năng

5

- Lác vì liệt 1 hay các cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống)

6

13

Tật rung đơ nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh)

5

14

Những dịch ở mi mắt cùng hốc mắt:

- các vết sẹo làm hư ngươi mắt: mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi

6

- Sụp mày mắt bẩm sinh hoặc dịch lý những mức độ

6

- Những bệnh ở hốc mắt

6

15

Mù color (mù 1 màu hoặc toàn bộ)

6

16

Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà)

6

17

Đục thủy tinh trong thể bẩm sinh

6

18

Những bệnh khác về mắt:

- Tăng nhãn áp, đục chất liệu thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh, viêm màng người thương đào, dính bịt đồng tử, bong võng mạc, teo gai thị 1 hoặc 2 bên

6

- các tổn sợ võng mạc do bệnh tật (viêm võng mạc do bệnh dịch tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố) hoặc bẩm sinh khi sinh ra (thoái hóa

qqlive