Tiểu Sử Lênin

     

152 năm đã trôi qua, cơ mà những bốn tưởng, phần đông quan niệm, hầu như nội dung trong học thuyết của Lênin vẫn soi sáng lịch sử hào hùng nhân loại cho tới ngày nay, tìm hiểu một quả đât hòa bình, ổn định, hợp tác và ký kết cùng phát triển.


qqlive