Tiểu sử nông đức mạnh

     
HÀ NỘI (VietCatholic News) - Chiều ni (22/4), tại phiên họp bế mạc Đại hội IX Đảng CSVN, danh sách 150 đại biểu đắc cử Ban Chấp hành TƯ Đảng đã được công bố. Ban Chấp hành TƯ thai 15 Uỷ viên Bộ chính trị, 9 đại biểu vào Ban bí thư, trong các số ấy 5 đại biểu vị Bộ bao gồm trị phân công, 9 đại biểu vào Uỷ ban bình chọn TƯ. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức mạnh dạn trúng cử Tổng bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng CSVN khoá IX cùng với 100% phiếu tín nhiệm.

Bạn đang xem: Tiểu sử nông đức mạnh

Đại hội cũng đã thông qua điều lệ Đảng CSVN, quyết nghị Đại hội IX Đảng CSVN. Tổng túng thư Nông Đức to gan lớn mật đã phát âm diễn văn bế mạc Đại hội.

Tiểu sử Nông Đức Mạnh

Nông Đức to gan sinh ngày 11 mon 9 năm 1940 tại làng Hùng Cường, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Thái, người dân tộc Tày, là kỹ sư lâm nghiệp. Tham gia ‘cách mạng’ trong thời điểm tháng 4 năm 1958 cùng được tiếp thu vào Đảng cùng sản việt nam tháng 7 năm 1963.

Từ 1958 cho 1965: thao tác trong nhiều đối chọi vị khác nhau thuộc ngành lâm nghiệp.

Từ 1966 cho tới 1971: là thành viên của Ban lãnh đạo Sở Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái cùng theo học trường Đảng thời thượng Nguyễn Ái Quốc.

Từ 1976 tới 1980: là Uỷ viên của Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Thái, chủ tịch Sở Lâm nghiệp tỉnh.

Từ 1980 đến 1986: là Phó nhà tịch, sau đó là quản trị Uỷ ban quần chúng.

Xem thêm: Enable Wmm Là Gì - Wmm Bao Gồm: Ý Nghĩa Của NóXem thêm: Nghĩa Của Từ Arranged Là Gì, Bản Dịch Của Arrange Trong Việt Là Gì

# tỉnh Bắc Thái; Phó túng thư và sau đó là bí thư Đảng bộ Tỉnh.


Tháng 12 năm 1986, trên Đại hội Đảng vn lần thiết bị VI, được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Việt Nam. Mon 3 năm 1989, trên phiên họp cục bộ Ban chấp hành TƯ lần máy VI, được bầu làm Uỷ viên chủ yếu thức.

Tháng 9 năm 1989, được cử duy trì chức chủ tịch Hội đồng dân tộc của Ban Chấp hành TƯ Đảng, được thai giữ phục vụ Phó quản trị Quốc hội (Quốc hội khoá VIII) vào cuộc bầu cử bổ sung và được chỉ định giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa của Quốc hội.

Tái thắng cử vào Ban chấp hành TƯ Đảng với được Ban chấp hành TƯ bầu vào Bộ bao gồm trị tại Đại hội Đảng nước ta lần trang bị VII vào thời điểm năm 1991 cùng tại Đại hội VIII năm 1996.

Tháng 7 năm 1992, được bầu lại có tác dụng Phó quản trị Quốc hội khoá IX. Ngày 3 mon 9 năm 1992, trên kỳ họp lần đầu tiên của Quốc hội (khoá IX), được bầu giữ chức quản trị Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam. Tháng 9 năm 1997, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá X, tiếp tục được thai vào chức vụ quản trị Quốc hội nước cùng hoà XHCN Việt Nam. Mon 1/1998, được phân công làm Thường vụ Bộ bao gồm trị.

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm IX của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành TƯ Đảng, được TƯ bầu làm Tổng túng thư Ban Chấp hành TƯ Đảng.