TIỂU SỬ TRẦN QUỐC TUẤN

     

2 - Năm sinh: Sinh ngày Mồng 10 mon Chạp năm Mậu Tí ( năm 1228) - Mất ngày đôi mươi tháng 8 năm Canh Tí (tức ngày 5 tháng 9 năm 1300). Dân chúng đương thời lập đền rồng thờ ông gọi là Đền Kiếp Bạc. Thời nay các đền thờ Hưng Đạo Đại Vương hoàn toàn có thể thấy ở khắp nước Việt Nam.

Bạn đang xem: Tiểu sử trần quốc tuấn

( Năm sinh của ông không rõ ràng, tài giỏi liệu cho là năm 1228, tài giỏi liệu thì chỉ ra rằng năm 1230 hay 1232)

3 - Quê quán: làng Tức Mặc thị xã Mỹ Lợi, tủ Thiên trường (nay là tỉnh nam giới Định)

4 - Thân nạm và sự nghiệp:

Ông thương hiệu thật là trằn Quốc Tuấn, là con trai của phúc lợi an sinh Vương trần Liễu cùng bà trằn Thị Nguyệt. Thưở nhỏ, ông tất cả tướng mạo khôi ngô, hợp lý hơn người, được rèn dạy dỗ kỹ càng, ai cũng khen là bậc kỳ tài, ngày sau rất có thể kinh bang tế thế. Bự lên è cổ Quốc Tuấn càng sáng dạ suất chúng, gọi rộng gọi nhiều, tài kiêm văn võ. Khi trưởng thành và cứng cáp cũng có những lúc gia đình bao gồm sự bất hoà trong hoàng phái và non sông đứng trước nguy hại họa xâm lược của nước ngoài bang. è Quốc Tuấn đang đặt tiện ích đất nước, dân tộc bản địa lên trên hết. Gạt bỏ mối thù nhà, ông ra sức giao hảo cấu kết tướng sĩ, câu kết quân dân, câu kết vương triều, tạo ra sức khỏe khoắn tổng hợp của cả dân tộc Đại Việt nhằm đánh chiến thắng quân thù.

 

Ông bao gồm vốn tài quân sự, lại là tôn thất đơn vị Trần, cho nên trong cả 3 lần quân Nguyên - Mông tiến công Đại Việt, ông gần như được vua trần cử có tác dụng tướng kháng trận. Đặc biệt ở tao loạn chống Nguyên - Mông lần thứ 2 và trang bị 3, ông được vua nai lưng Nhân Tông phong có tác dụng Tiết chế những đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước, được phong tước đoạt Hưng Đạo Vương.

*
Năm 1257 nhận chiếu của vua nai lưng Thái Tông chỉ đạo các cánh quân thuỷ bộ ra ngăn giặc giữ biên giới trong cuộc binh lửa chống Nguyên Mông lần thứ nhất (1258).

Năm 1283 tiến phong làm cho Tiết Chế thống lĩnh toàn quân sẵn sàng và chỉ huy chống giặc lần vật dụng hai (1285).

Năm 1284 điều quân của các quân hầu, để ý binh sinh sống Đông cỗ Đầu, phân chia quân đóng giữ những nơi hiểm yếu chuẩn bị chống giặc.

Năm 1285 tổng chỉ đạo đánh thắng giặc lần sản phẩm công nghệ hai.

Năm 1286 dìm lệnh vua đốc thúc vương vãi Hầu tôn thất điều đụng quân lính, vũ khí, thuyền bè kháng giặc.

Năm 1287-1288 tổng chỉ huy quân dân đánh thắng giặc lần vật dụng ba.

Năm 1289 tiến phong là Hưng Đạo Vương. Năm Canh Tý ông mất ở bao phủ Đệ Vạn Kiếp, được vua è cổ phong tước: Thái Sư-Thượng Phụ- yêu thương Quốc người công nhân Vũ Hưng Đạo Vương.

sau thời điểm kháng chiến kháng Nguyên - Mông lần thứ 3 thành công, ông về trí sĩ ngơi nghỉ trang viên của chính bản thân mình tại Vạn Kiếp. Tuy nhiên, các vua trằn vẫn thường xuyên đến vấn kế sách.

nai lưng Quốc Tuấn là một nhà văn hoá lớn, loài kiến thức uyên thâm và năng lượng sáng tạo đa dạng các tác phẩm chủ yếu của ông:

- Hịch tướng mạo sĩ.

- Binh gia diện lý yếu ớt lược (Binh gia yếu đuối lược).

- Vạn kiếp tông bí truyền thư (Vạn kiếp binh thư)

 5- Tài dụng binh của trằn Quốc Tuấn:

Ông lại khéo tiến cử người có tài năng cho đất nước, như Dã Tượng, Yết Kiêu là gia thần của ông, tất cả dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người danh tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn nạm Trực vốn là môn khách hàng của ông, đều khét tiếng thời kia về văn chương và chính sự, bởi vì ông tài năng mưu lược, anh hùng, lại một lòng duy trì gìn trung nghĩa vậy.

Như khi è Thánh Tông vờ bảo nai lưng Quốc Tuấn rằng: "Thế giặc như vậy, ta đề nghị hàng thôi". è cổ Quốc Tuấn trả lời: "Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng". Ông lập phải công nghiệp thảng hoặc có. Tiếng vang mang lại phương bắc, bọn chúng thường call ông là An phái mạnh Hưng Đạo vương mà không dám gọi thẳng tên.

trằn Quốc Tuấn từng soạn các sách như Binh gia diệu lý yếu lược (quen điện thoại tư vấn là Binh thư yếu lược) với Vạn Kiếp tông túng bấn truyền thư để dạy những tỳ tướng, dụ họ bằng bài Hịch tướng sĩ.

6- tứ tưởng “Lấy dân làm cho gốc” của trần Quốc Tuấn:

mon 6 năm 1300, Hưng Đạo vương ốm. Vua ngự tới bên thăm, hỏi rằng: "Nếu tất cả điều chẳng may, nhưng giặc phương Bắc lại thanh lịch xâm lược thì kế sách như thế nào?"

Hưng Đạo vương trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua Hán đến quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào trường Sa, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là 1 thời. Đời Đinh, Lê dùng bạn tài giỏi, đất phương phái mạnh mới táo tợn mà phương bắc thì căng thẳng mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân ko lìa, xây thành Bình Lỗ mà lại phá được quân Tống. Đó lại là một trong thời. Vua Lý mở nền, bên Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý thường xuyên Kiệt tiến công Khâm, Liêm, mang lại tận Mai Lĩnh là vì gồm thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi tư mặt bao vây. Bởi vua tôi đồng tâm, đồng đội hòa mục, toàn quốc góp sức, giặc cần bị bắt. Đó là trời xui buộc phải vậy. Đại khái, nó cậy ngôi trường trận, ta phụ thuộc vào đoản binh. Sử dụng đoản binh chế trường trận là việc thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo mang đến như lửa, như gió thì cố kỉnh dễ chế ngự. Trường hợp nó tiến chậm như những tằm ăn, không ước thắng chóng, thì đề nghị chọn dùng tướng giỏi, lưu ý quyền biến, như tiến công cờ vậy, tùy thời chế tạo ra thế, bao gồm được lực lượng một lòng như thân phụ con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư mức độ dân để gia công kế sâu rễ bền gốc, sẽ là thượng sách giữ nước vậy."

Khi sắp tới mất, ông dặn bé rằng: "Ta bị tiêu diệt thì nên hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, kín chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất cùng trồng cây như cũ, … ".

7- dân chúng sùng kính phong Thánh

sau thời điểm mất, trần Hưng Đạo được phụng dưỡng ở những nơi, vào đó lễ hội lớn độc nhất vô nhị ở đền Kiếp bạc thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh thành phố hải dương ngày nay, nơi thời trước là che đệ của Ngài. Ngài được bạn dân bao đời sùng kính phong Thánh tức là Đức thánh Trần, đây là điều riêng biệt trong lịch sử dân tộc chỉ dành cho vị danh tướng nhà Trần. Ngày lễ chính thức được tổ chức vào ngày Ngài mất (20 mon 8 âm định kỳ hàng năm). Dân chúng không hotline trực tiếp tên của Ngài mà hotline là Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Đại Vương, Đức thánh Trần, hoặc call là phụ thân (Tháng Tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ).

(Nhóm định kỳ sử)

B. BÀI VIẾT VỀ TRẦN QUỐC TUẤN

1/ Hưng Đạo Đại Vương trằn Quốc Tuấn, anh hùng dân tộc kiệt xuất

Quốc công ngày tiết chế Hưng Ðạo Ðại Vương è Quốc Tuấn là người tài năng năng quân sự tuyệt vời. Đại tướng Võ Nguyên liền kề nhận xét: năng lực của trằn Quốc Tuấn biểu thị ở sự dìm thức rất rõ ràng dân ta là nguồn sức mạnh giữ nước. Nguồn sức mạnh đó buộc phải được xây dựng, bồi dưỡng lâu bền hơn trong thời bình cũng như trong thời chiến, bởi nhiều cơ chế kinh tế, văn hóa, làng hội.

hơn bảy trăm năm trước, cả Á, Âu vẫn trong cơn ghê hoàng, hết hồn hết vía về dòng họa Tác-ta (giặc Mông), khi bọn chúng lướt bên trên vó chiến mã viễn chinh tiêu diệt hết nước này quý phái nước khác. Từ Thái bình dương đến tận mặt bờ Ðịa Trung Hải, mọi Á, Âu chưa có một danh tướng nào cản được.

Vậy mà lại ở miền đông phái mạnh châu Á, bầy giặc Tác-ta ấy đã nên kinh hồn, lạc phách trước ý chí đại chiến và tài nghệ quân sự tuyệt đối hoàn hảo của quân dân Ðại Việt dưới sự chỉ huy thiên tài của Quốc công máu chế Hưng Ðạo Ðại Vương è Quốc Tuấn.

è Hưng Ðạo dung mạo hùng vĩ, tối ưu hơn người, xem rộng biết nhiều, đầy đủ tài văn võ, siêng tâm nghiên cứu lục thao tam lược của bạn xưa và dành cả tận tâm và đọc biết để viết các tác phẩm: Binh thư yếu ớt lược, Vạn Kiếp tông túng bấn truyền thư cùng Hịch tướng sĩ để dạy các tướng thay quân tiến công giặc, khích lệ lòng yêu nước của quân dân Ðại Việt.

trần Hưng Ðạo luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc, của non sông trên lợi ích của nhà, luôn luôn vun trồng cho khối cấu kết giữa tôn tộc đơn vị Trần, để tạo nên thế nước ở đỉnh cao muôn trượng, đầy đủ sức tiêu diệt quân thù nguy hiểm.

Năm 2000, hội thảo chiến lược 700 năm ngày mất của Ðức Thánh trần Hưng Ðạo, Ðại tướng Võ Nguyên gần cạnh đã viết: "... Vào sự nghiệp hiển hách cha lần thành công quân xâm lấn Nguyên - Mông ở nắm kỷ 13, Hưng Ðạo Ðại Vương è Quốc Tuấn có vai trò quan trọng quan trọng. Ngài là 1 trong những nhà chủ yếu trị - quân sự đại tài, được vua è tin yêu, giao quyền máu chế, thống suất cả vương hầu, tông thất, tướng tá lĩnh, điều rượu cồn binh nhung, khí giới.

lúc quân Nguyên - Mông xâm lăng lần thứ nhất (1258), Ngài được cử chỉ huy các tướng lĩnh điều quân thủy bộ bảo đảm vùng biên cương Tây Bắc. Vào cuộc binh lửa lần thiết bị hai (1285) với thứ ba (1288), Ngài được cử làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân tấn công giặc.

bản lĩnh của trằn Quốc Tuấn biểu đạt ở quyết vai trung phong diệt địch và thắng địch ko gì lay chuyển. Ngay đa số lúc khó khăn nguy hiểm nhất, Ngài vẫn tin vào thắng lợi, tiếp tục lòng quân, lòng dân.

Ðặc biệt, trong cuộc nội chiến lần thiết bị hai (1285), lúc sự mất còn của nền độc lập nước nhà chỉ với trong gang tấc, quân xâm lăng đã chiếm hữu được nhiều địa bàn trọng yếu, trong những số đó có cả gớm thành Thăng Long và che Thiên Trường, nội bộ quý tộc cùng quan lại triều Trần vẫn có bạn nao núng, sản phẩm giặc, trần Quốc Tuấn vẫn hiên ngang bất khuất, duy trì vững tín nhiệm son fe vào win lợi.

câu nói bất hủ của Ngài: "Bệ hạ mong mỏi hàng đầu tiên hãy chém đầu thần đi đã", đang nêu một lớp gương phệ về ý thức quyết chiến cùng ý chí "Sát Thát" trước triều đình, trước toàn quân cùng toàn dân ta.

kĩ năng của trằn Quốc Tuấn biểu hiện ở sự thừa nhận thức rất rõ ràng dân ta là nguồn sức mạnh giữ nước. Nguồn sức mạnh đó yêu cầu được xây dựng, bồi dưỡng lâu dài trong thời bình cũng tương tự trong thời chiến, bằng nhiều cơ chế kinh tế, văn hóa, xóm hội. Ngài chủ trương: "Khoan thư sức dân, có tác dụng kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ lại nước".

trằn Hưng Ðạo xem câu hỏi đoàn kết nội bộ là một nhân tố rất là quan trọng để sinh sản thành sức mạnh. Chú ý lại ba cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông win lợi. Ngài xác định: "Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, non sông chung sức" là yếu tố đã tạo nên "quân địch bắt buộc chịu bị bắt" (bị tựu từ bỏ cầm). Ngài cực kỳ coi trọng đoàn kết quân với dân, đoàn kết trong quân team "như phụ vương con một nhà". Bao gồm nhờ mối cung cấp sức mạnh này mà dân tộc vn đã rất có thể đứng vững cùng vượt qua những thử thách ghê khiếp của họa xâm lăng quyết liệt do đế quốc Nguyên - Mông gây ra.

*

è Quốc Tuấn là vị thống soái có tài năng năng quân sự tuyệt vời. Nắm rõ yêu cầu chiến lược lấy nhỏ dại thắng lớn, toàn nước đánh giặc, Ngài chủ trương đem đoản binh chống trường trận, xem đó là vấn đề thường vào binh pháp nước ta; phối hợp tác chiến của quân triều đình cùng với tác chiến và đấu tranh của lực lượng quân dân các địa phương: "tiểu dân thanh dã, đoản binh phục hậu".

Xem thêm: Tiền Service Charge Là Gì ? 6 Điều Về Service Charge Bạn Cần Biết

Cái tài năng của trằn Quốc Tuấn là biết đưa tình nạm từ vô phương cứu chữa thành thuận lợi, luân chuyển chuyển nắm trận khiến cho thời cơ. Với khi thời cơ đến thì chuyển sang bội nghịch công, tiến công; chọn đúng hướng, đúng mục tiêu, đánh những trận quyết định, khiến quân địch không kịp trở tay, vào chốc lát đã bị thất bại.

Tài thao lược của trằn Quốc Tuấn nổi bật là tính dữ thế chủ động và linh hoạt "biết người, biết mình", dữ thế chủ động điều địch, chủ động đánh địch, "xem xét quyền biến... Tùy thời nhưng mà làm". Câu vấn đáp của ông với vua è cổ Nhân Tông: "Năm nay tấn công giặc nhàn" khi quân Nguyên tấn công xâm lược lần thứ tía (1288), chứng tỏ vị chủ soái đã thấu hiểu địch, hiểu rõ ta, phân tích sâu sắc tình hình trong thực tiễn và thống trị được quy cách thức của chiến trận. Trong cuộc binh cách này, giặc chưa bị đánh mập mà đã lo âu rút chạy, sau cùng bị hủy hoại trên sông Bạch Ðằng và ở biên giới. Ðó là tác dụng kỳ diệu của phương thức dùng binh rất dị của nai lưng Hưng Ðạo.

nghệ thuật quân sự trong cuộc binh cách chống quân Nguyên - Mông là đỉnh điểm của nghệ thuật và thẩm mỹ chiến tranh nhân dân bảo đảm Tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại phong kiến. Người đặt ra và vận dụng thiên tài chiến lược, giải pháp chiến tranh dân chúng đó không ai khác là Hưng Ðạo Ðại Vương è Quốc Tuấn. Lần thứ nhất trong lịch sử hào hùng đấu tranh tranh bị của dân tộc ta, đã xuất hiện hình thái cụ trận của dân chúng đánh giặc ở khắp các xóm làng, kết hợp chiến đấu của quân triều đình với quân những lộ với dân binh, phá hủy địch trong những trận lớn, phát hành một nắm trận rộng cơ mà sâu, mạnh dạn mà vững, luôn luôn nhà động, luôn luôn luôn tiến công, khiến cho sức mạnh mẽ to lớn, chiến thắng quân thù.

trằn Quốc Tuấn không chỉ là là vị thống soái lãnh đạo chiến thắng cuộc đao binh mà còn là một trong những nhà lý luận, một nhà tứ tưởng quân sự nổi tiếng, từ bỏ lời Hịch lôi kéo tướng sĩ đầy khí phách hiên ngang đến bạn dạng Di chúc định kỳ sử, đầy đủ nội dung bốn tưởng tiên tiến và phát triển ấy đã được khẳng định. Ngài đã dày công nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của dân tộc, học hành những tư tưởng quân sự tân tiến của nước ngoài, rút ra các điều tinh túy, kết hợp với những học thức quân sự từ thực tiễn chỉ đạo chiến tranh của mình, thành những bộ binh thư có mức giá trị nhằm phục vụ sự nghiệp giữ nước.

trần Quốc Tuấn đã để lại cho đời các tác phẩm giải thích quân sự có mức giá trị, khẳng định một cách phát triển đặc biệt quan trọng của khoa học quân sự Việt Nam. Với è cổ Quốc Tuấn, một đạo giáo quân sự việt nam trong thời đại phong kiến sẽ hình thành, học thuyết quân sự dân tộc trong chiến tranh giữ nước. Thiết yếu trên cửa hàng này, Lê Lợi - Nguyễn Trãi cải cách và phát triển thành lý thuyết quân sự dân tộc bản địa trong khởi nghĩa nông dân, chiến tranh giữ nước.

Những cách nhìn tư tưởng bao gồm trị - quân sự nhờ vào dân, khoan thư sức cho dân, về kiến tạo khối đại liên hiệp trong hoàng tộc cùng triều đình, vào toàn quân với cả nước, về phương châm chiến lược "dĩ đoản, chế trường" (lấy ngắn trị dài), "quân nhóm cốt tinh ko cốt nhiều, xấp xỉ một dạ như phụ thân con..." là những bốn tưởng tiên tiến, đúng đắn và sáng tạo, vượt thời đại mãi mãi vẫn tồn tại nguyên giá bán trị.

è cổ Hưng Đạo là anh hùng kiệt xuất, không chỉ có về kỹ năng quân sự mà còn tồn tại đạo đức tiêu biểu của một vị nhà tướng. Ngài luôn nêu tấm gương sáng sủa ngời về lòng trung nghĩa, ý thức gạt vứt mọi hiềm khích riêng tư để đoàn kết tông thất, triều đình cùng tướng lĩnh, làm cho một nguồn cội của thắng lợi. Ngài chủ trương "bạt dụng lương tướng" dùng bạn hiền lương, biết chọn và huấn luyện và giảng dạy tướng giỏi, thường trọng dụng cùng tiến cử những người dân tài góp nước.

Ngài quý trọng những người dân cộng sự, thương yêu binh quân nhân và họ cũng không còn mực trung thành với Ngài, đội quân phụ tử của Ngài đã trở thành đội quân bách thắng. Triều đình nhà Trần đã tạo ra nên một đội ngũ tướng lĩnh kiên cường, tài giỏi, kết hợp nhất trí, phần lớn là văn võ song toàn. Lịch sử dân tộc đời đời ghi lưu giữ chiến công và thành tích của những vị tướng như è cổ Quang Khải, trằn Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, nai lưng Quốc Toản, trần Bình Trọng, Ðỗ tương khắc Chung cho đến Yết Kiêu, Dã Tượng...

Hưng Ðạo Ðại vương vãi đã vướng lại cho dân tộc bản địa ta tư tưởng chính trị tân tiến và tài lược thao bất hủ - để đời này sang trọng đời khác, dân tộc bản địa ta đã áp dụng và đang đánh chiến hạ mọi quân thù xâm lược dũng mạnh hơn ta vội bội.

mùa thu tháng tám, ngày hai mươi năm Canh Tý (1300) "Bình Bắc Ðại nguyên soái" Hưng Ðạo Ðại vương vãi qua đời. Theo lời Ngài dặn, tử thi Ngài được hỏa táng thu vào bình đồng và chôn trong sân vườn An Lạc, ngay gần cánh rừng An Sinh, không xây lăng mộ, đất san phẳng, trồng cây như cũ.

Vua è Anh Tông truy tặng ngay Ngài: Thái sư Thượng Phụ Quốc người công nhân Vũ Hưng Ðạo Ðại Vương. Quần chúng ta lập thường thờ ở các nơi để tưởng niệm công lao to mập của Hưng Ðạo Ðại Vương và suy tôn Ngài là Ðức Thánh Trần.

vương vãi triều Trần, một triều đại "võ công, văn trị" oai hùng trong lịch sử hào hùng dựng nước cùng giữ nước của dân tộc bản địa ta. Với 175 năm trị vày đất nước, vương vãi triều è đã tạo nên sự những chiến công lừng lẫy, thắng lợi giặc Nguyên - Mông, một đế quốc hùng mạnh dạn nhất nhân loại lúc bấy giờ. Triều trằn đã đóng góp phần đáng nói vào sự nghiệp phát triển của nền đương đại Ðại Việt, nhằm lại mang đến đời sau biết bao bài học kinh nghiệm quý báu.

vương triều nai lưng mà tiêu biểu nhất là nhân vật dân tộc lớn tưởng Trần Hưng Ðạo đang đi vào lịch sử, đi vào quả đât huyền thoại, đi vào nhân loại tâm linh, trở nên vị "Thánh" được toàn bộ nhân dân ta cúng phụng. Từ nai lưng Hưng Ðạo mang đến Ðức Thánh è rồi Ðức Thánh Cha, xuất phát điểm từ một nhân vật lịch sử hào hùng "bằng xương bởi thịt" đang trở thành vị thánh linh nghiệm được thờ phụng rộng rãi và phổ cập nhất trong các vị thần VN.

(Theo Nhân Dân)

2/ Vị nhân vật được dân chúng phong Thánh

Dân gian tất cả câu: "Tháng Tám giỗ Cha, tháng cha giỗ Mẹ" là để nói về hai lễ hội lớn về nhì vị thánh: Đức thánh trằn Hưng Đạo với Đức thánh mẫu mã Liễu Hạnh.

Vị anh hùng được nhân dân phong Thánh.

Ngày 20.8 âm lịch năm nay (23.9.2005) là giỗ lần sản phẩm công nghệ 705 Đức Thánh trằn Hưng Đạo. Từng kỳ giỗ Đức Thánh, dân tộc bản địa VN ta lại có dịp kể lại công đức vị nhân vật kiệt xuất được quần chúng. # phong Thánh.

è cổ Hưng Đạo không những kiệt xuất về quân sự chiến lược mà còn có đạo đức đồ sộ của một chủ tướng. Thánh è cổ là tấm gương sáng sủa ngời về lòng trung nghĩa, gạt vứt hiềm khích riêng tứ để liên minh tông thất, triều đình, tướng lĩnh, tạo cho cội nguồn win lợi. Ngài dùng tín đồ hiền lương, lựa chọn và huấn luyện và đào tạo tướng giỏi, trọng dụng, tiến cử người tài đức góp nước, quý trọng người cộng sự, yêu thích binh lính... Nhờ kia "đội quân phụ tử" của danh tướng mạo họ è trở thành đội quân bách thắng. Lịch sử đời đời ghi nhớ chiến tích của vị nhân vật kiệt xuất... Ngoài quân sự, Hưng Ðạo Ðại vương vãi còn để lại cho dân tộc bản địa VN bốn tưởng thiết yếu trị tiến bộ và tài lược thao bất hủ - để đời này sang đời khác, dân tộc ta luôn vận dụng và đánh win mọi quân thù xâm lược.

Đức thánh è Hưng Đạo được dân chúng khắp hồ hết nơi trên toàn quốc lập đền thờ, ghi ghi nhớ công đức. Ngày giỗ Đức thánh được tổ chức triển khai khắp nơi, thậm chí là cả sống nước ngoài, có người việt sinh sống

Đền Kiếp Bạc

Đền Kiếp bội bạc là địa điểm thờ Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuấn thuộc xóm Hưng Đạo, thị trấn Chí Linh. Lễ hội được tổ chức vào 18.8 âm định kỳ hàng năm. Khu di tích lịch sử có Tam quan liêu (Linh Môn), Thành các, tiền tế, Hậu cung, núi phái nam Tào, núi Bắc Đẩu, núi Dược Sơn... In đậm lốt ấn về một thời lịch sử dân tộc oai hùng "Vạn Kiếp núi lồng hình tìm dựng. Lục Đầu quang vinh tiếng quân reo".

 

*

Đất nước thanh bình Trần Hưng Đạo vẫn sống sinh sống Kiếp Bạc. Ngày 20.8 năm Canh Tý (nhằm 05.9.1300) Hưng Đạo Vương è cổ Quốc Tuấn mất tại tư dinh. Trước khi qua đời ông đă dặn lại vua Trần "Khoan thư mức độ dân là kế sâu gốc, bền rễ, sẽ là thượng sách giữ lại nước". Sau thời điểm ông mất, triều đình phong tặng ông là Thái sư Thượng phụ Quốc công máu chế Nhân võ Hưng Đạo Đại vương vãi và cho lập đền thờ ông trên nền vương phủ call là thường Kiếp Bạc. Nhân dân nước ta suy tôn điện thoại tư vấn ông là Đức Thánh Trần, được công nhận là một trong trong mười vị tướng tá tài của ráng giới.

Hội ngày thu ở Côn tô - Kiếp bạc đãi là kỳ liên hoan tiệc tùng chính kỷ niệm ngày mất của Hưng Đạo Vương è cổ Quốc Tuấn, đồng thời fan đi lễ cũng mang lại Côn Sơn thắp hương tưởng niệm anh hùng dân tộc phố nguyễn trãi tạo thành sự hợp duy nhất giữa hai di tích lịch sử trong kỳ lễ hội.

Lễ "giỗ trận" Bạch Đằng

Ở xã yên Giang, lặng Hưng, Hà Nam gồm đền è cổ Hưng Đạo, là nơi thờ người nhân vật dân tộc với sự kiện thành công Bạch Đằng mập mạp năm 1288. Thời buổi này đền trần Hưng Đạo trở thành trung tâm tiệc tùng, lễ hội Bạch Đằng.

Theo sử sách: sáng sủa ngày 09.4.1288 (tức mồng 8 tháng 3 năm Mậu Tý) thiết yếu tại nơi đây, mặt sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuấn vẫn lập bắt buộc chiến công chói ngời nhất lịch sử vẻ vang nước ta: tiêu diệt và bắt sống hàng chục ngàn tên xâm lược, hàng trăm ngàn chiến thuyền, bắt sống Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, đập tung ý trang bị xâm lược của quân Nguyên Mông. Ghi nhớ chiến công, tưởng nhớ người hero Trần Hưng Đạo, dân xã An Hưng (nay là lặng Giang) lập đền thờ Ngài bên dòng Bạch Đằng.

trằn Hưng Đạo sinh sống là người, thác là thánh. Trong đền này còn giữ được rất nhiều sắc phong của các vua đơn vị Nguyễn như từ bỏ Đức, Đồng Khánh, Duy Tân phong nai lưng Hưng Đạo làm cho Thượng đẳng thần. Những đạo dung nhan đều ca tụng chiến công, oai nghiêm linh, đức độ giúp dân góp nước của è Hưng Đạo. Sắc đẹp của vua tự Đức năm máy 6 (1854) tất cả đoạn: "Trần Hưng Đạo Đại Vương tất cả công góp nước, cứu dân, oai vệ linh lẫm liệt, cảm ứng cả trời đất, được quần chúng. # sùng bái"...

ở kề bên đền è Hưng Đạo là miếu Vua Bà, tương truyền bao gồm từ thời Trần. Fan dân lập miếu nhằm thờ bà mặt hàng nước đã cho thấy thêm giờ thủy triều lên xuống để danh tướng bên Trần liệu kế đánh giặc. Thú vui là đền thờ của một bà hàng nước lại được tín đồ dân tôn vinh là Vua Bà với được đặt ở bên cạnh bậc vương gia è cổ Hưng Đạo được suy tôn là Thánh!

hàng năm đến đợt nghỉ lễ hội của đền Trần, quần chúng trong vùng và các nơi lại kéo về dự hội, dâng hương tưởng lưu giữ công ơn của trằn Hưng Đạo nhưng mà dân gian từ lâu đã tôn kính hotline là Đức Thánh Trần. Ngày hội chính của thường là mồng 8 tháng 3 âm lịch, là ngày diễn ra thành công Bạch Đằng năm xưa, bạn dân lặng Hưng vẫn gọi đây là ngày "giỗ trận". Ngày "giỗ trận" tất cả cả phần lễ cùng phần hội: đu quay, chọi gà, tiến công vật, cờ người, cờ tướng... Và, vớ nhiên, không thể thiếu môn đua thuyền bên trên sông Bạch Đằng. Dân Hà Nam, từ bỏ già mang lại trẻ nô nức đi coi hội.

*

Đền bái Hưng Đạo vương tại tp Hồ Chí Minh.

di tích lịch sử đền è cổ Hưng Đạo - miếu Vua Bà đã được bộ văn hoá thông tin xếp hạng là di tích lịch sử dân tộc theo đưa ra quyết định số 100/HQĐ ngày 21.1.1989.

 

C. HỊCH TƯỚNG SĨ

Nguyên văn chữ Hán.

諭 諸裨將檄文 余常聞之 紀信以身代死而脫高帝 由于以背受戈而蔽招王 蓣讓吞炭而復主讎 申蒯断臂而赴國難 敬德一小生也身翼太宗而得免世充之圍 杲卿一遠臣也口罵禄山而不從逆賊之計 自古忠臣義士以身死國何代無之 設使數子區區為兒女子之態 徒死牖下烏能名垂竹白 與天地相為不朽哉 汝等 世為將種不曉文義 其聞其說疑信相半 古先之事姑置勿論 今余以宋韃之事言之 王公堅何人也 其裨將阮文立又何人也 以釣魚鎖鎖斗大之城 當蒙哥堂堂百萬之鋒 使宋之生靈至今受賜 骨待兀郎何人也 其裨將赤脩思又何人也 冒瘴厲於萬里之途 獗南詔於數旬之頃 使韃之君長至今留名 況余與汝等生於擾攘之秋 長於艱難之勢 竊見偽使往來道途旁午 掉鴞烏之寸舌而陵辱朝廷 委犬羊之尺軀而倨傲宰祔 托忽必列之令而索玉帛以事無已之誅求 假雲南王之號而揫金銀以竭有限之傥庫 譬猶以肉投餒虎寧能免遺後患也哉 余常 臨餐忘食中夜撫枕 涕泗交痍心腹如搗 常以未能食肉寢皮絮肝飲血為恨也 雖 余之百身高於草野 余之千屍裹於馬革 亦願為之 汝等 久居門下掌握兵權 無衣者則衣之以衣 無食者則食之以食 官卑者則遷其爵 祿薄者則給其俸 水行給舟陸行給馬 委之以兵則生死同其所為 進之在寢則笑語同其所樂 其是 公堅之為偏裨兀郎之為副貳亦未下爾 汝等 坐視主辱曾不為憂 身當國恥曾不為愧 為邦國之將侍立夷宿而無忿心 聽太常之樂宴饗偽使而無怒色 或鬥雞以為樂或賭博以為娛 或事田園以養其家 或戀妻子以私於己 修生產之業而忘軍國之務 恣田獵之遊而怠攻守之習 或甘美酒或嗜淫聲 脱有蒙韃之寇來 雄雞之距不足以穿虜甲 賭博之術不足以施軍謀 田園之富不足以贖千金之軀 妻拏之累不足以充軍國之用 生產之多不足以購虜首 獵犬之力不足以驅賊眾 美酒不足以沈虜軍 淫聲不足以聾虜耳 當此之時我家臣主就縛甚可痛哉 不唯余之采邑被削 而汝等之俸祿亦為他人之所有 不唯余之家小被驅 而汝等之妻拏亦為他人之所虜 不唯余之祖宗社稷為他人之所踐侵 而汝等之父母墳墓亦為他人之所發掘 不唯余之今生受辱雖百世之下臭名難洗惡謚長存 而汝等之家清亦不免名為敗將矣 當此之時汝等雖欲肆其娛樂 得乎 今余明告汝等 當以措火積薪為危 當以懲羹吹虀為戒 訓練士卒習爾弓矢 使 人人逄蒙家家后羿 購必烈之頭於闕下 朽雲南之肉於杲街 不唯余之采邑永為青氈 而汝等之俸祿亦終身之受賜 不唯余之家小安床褥 而汝等之妻拏亦百年之佳老 不唯余之宗廟萬世享祀 而汝等之祖父亦春秋之血食 不唯余之今生得志 而汝等百世之下芳名不朽 不唯余之美謚永垂 而汝等之姓名亦遺芳於青史矣 當此之時汝等雖欲不為娛樂 得乎 今余歷選諸家兵法為一書名曰兵書要略 汝等 或能專習是書受余教誨是夙世之臣主也 或暴棄是書違余教誨是夙世之仇讎也 何則 蒙韃乃不共戴天之讎 汝等記恬然不以雪恥為念不以除凶為心 而又不教士卒是倒戈迎降空拳受敵 使平虜之後萬世遺羞 上有何面目立於天地覆載之間耶 故欲汝等明知余心因筆以檄云

Phiên âm Hán - Việt.

Dư thường văn chi: Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đế; bởi vì Vu dĩ bối thụ qua nhi tế Chiêu Vương. Dự Nhượng thốn thán nhi phục chủ thù; Thân Khoái đoạn tí nhi phó quốc nạn. Kính Đức độc nhất tiểu sinh dã, thân dực Thái Tông nhi đắc miễn vắt Sung bỏ ra vi; Cảo Khanh độc nhất vô nhị viễn thần dã, khẩu mạ Lộc đánh nhi bất tòng nghịch tặc bỏ ra kế. Trường đoản cú cổ trung thần nghĩa sĩ, dĩ thân tử quốc hà đại vô chi ? Thiết sử sổ tử quần thể khu vi nhi cô bé tử bỏ ra thái, Đồ tử dũ hạ, ô năng danh thùy trúc bạch, Dữ thiên địa tương vi bất hủ tai! Nhữ đẳng nắm vi tướng mạo chủng, bất đọc văn nghĩa, Kỳ văn kỳ thuyết, nghi tín tương bán. Cổ tiên bỏ ra sự cô trí thứ luận. Kim dư dĩ Tống, Thát chi sự ngôn chi: vương vãi Công Kiên hà nhân dã ? Kỳ tỳ tướng Nguyễn Văn Lập hựu hà nhân dã ? Dĩ Điếu Ngư lan tỏa đẩu đại đưa ra thành, Đương Mông Kha mặt đường đường bách vạn chi phong, Sử Tống chi sinh linh chí kim thụ tứ! Cốt Đãi Ngột Lang hà nhân dã ? Kỳ tỳ tướng mạo Xích Tu bốn hựu hà nhân dã ? Mạo chướng lệ ư vạn lý chi đồ, Quệ phái nam Chiếu ư sổ tuần đưa ra khoảnh, Sử Thát đưa ra quân trưởng chí kim lưu giữ danh! Huống dư dữ nhữ đẳng, Sinh ư nhiễu nhương chi thu; Trưởng ư khó khăn chi thế. Thiết kiến ngụy sứ vãng lai, đạo đồ gia dụng bàng ngọ. Trạo hào ô đưa ra thốn thiệt nhi thoá mạ triều đình; Ủy khuyển dương chi xích khu vực nhi cứ ngạo tể phụ. Thác Hốt vớ Liệt đưa ra lệnh nhi sách ngọc bạch, dĩ sự vô dĩ chi tru cầu; đưa Vân nam giới Vương chi hiệu nhi quần thể kim ngân, dĩ kiệt hữu hạn bỏ ra thảng hố. Thí bởi dĩ nhục đầu nỗi hổ, ninh năng miễn di hậu thiến dã tai? Dư hay Lâm xan vong thực, Trung dạ lấp chẩm, gắng tứ giao di, trọng tâm phúc như đảo. Thường xuyên dĩ vị năng thực nhục tẩm bì, nhứ can độ ẩm huyết vi hận dã. Mặc dù Dư bỏ ra bách thân, cao ư thảo dã; Dư bỏ ra thiên thi, khỏa ư mã cách, Diệc nguyện vi chi. Nhữ đẳng Cửu cư môn hạ, Chưởng ác binh quyền. Vô y giả tắc ý chi dĩ y; Vô thực đưa tắc tự đưa ra dĩ thực. Quan tiền ti đưa tắc thiên kỳ tước; Lộc tệ bạc giả tắc cấp cho kỳ bổng. Thủy hành cấp chu; Lục hành cung cấp mã. Ủy chi dĩ binh, tắc sinh tử đồng kỳ sở vi; Tiến chi tại tẩm, tắc tiếu ngữ đồng kỳ sở lạc. Kỳ thị Công Kiên bỏ ra vi thiên tì, Ngột Lang bỏ ra vi phó nhị, Diệc vị hạ nhĩ. Nhữ đẳng Tọa thị chủ nhục, tằng bất vi ưu; Thân đương quốc sỉ, tằng bất vi quý. Vi bang quốc đưa ra tướng, thị lập di tú nhi vô phẫn tâm; Thính thái thường đưa ra nhạc, yến hưởng trọn ngụy sứ nhi vô nộ sắc. Hoặc đấu kê dĩ vi lạc; Hoặc đổ chưng dĩ vi ngu. Hoặc sự điền viên dĩ chăm sóc kỳ gia; Hoặc luyến thê tử dĩ tứ ư kỷ. Tu sinh sản đưa ra nghiệp, nhi vong quân quốc chi vụ; Tứ điền liệp bỏ ra du, nhi đãi công thủ chi tập. Hoặc cam mỹ tửu; Hoặc thị dâm thanh. Bay hữu Mông Thát đưa ra khấu lai, Hùng kê bỏ ra cự, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp; Đổ bác bỏ chi thuật, bất túc dĩ thi quân mưu. Ðiền viên đưa ra phú, bất túc dĩ thục thiên kim bỏ ra khu; Thê noa chi lụy, bất túc dĩ sung quân quốc chi dụng. Sinh sản đưa ra đa, bất túc dĩ cấu lỗ thủ; Liệp khuyển chi lực, bất túc dĩ quần thể tặc chúng. Mỹ tửu bất túc dĩ trấm lỗ quân; Dâm thanh bất túc dĩ lung lỗ nhĩ. Ðương thử chi thời, xẻ gia thần nhà tựu phọc, Thậm khả thống tai! Bất duy dư bỏ ra thái ấp bị tước, Nhi nhữ đẳng đưa ra bổng lộc diệc vi tha nhân bỏ ra sở hữu; Bất duy dư chi gia tè bị khu, Nhi nhữ đẳng đưa ra thê noa diệc vi tha nhân chi sở lỗ; Bất duy dư chi tổ tông thôn tắc, vi tha nhân đưa ra sở tiễn xâm, Nhi nhữ đẳng bỏ ra phụ mẫu mã phần mộ, diệc vi tha nhân chi sở phân phát quật; Bất duy dư bỏ ra kim sinh thụ nhục, tuy bách thế bỏ ra hạ, xú danh nan tẩy, ác thụy trường tồn, Nhi nhữ đẳng chi gia thanh, diệc bất miễn danh vi bại tướng mạo hĩ! Ðương thử bỏ ra thời, Nhữ đẳng tuy dục tứ kỳ đần lạc, Đắc hồ? Kim dư minh cáo nhữ đẳng, Đương dĩ thố hỏa tích tân vi nguy; Đương dĩ trừng canh xuy tê vi giới. đào tạo và huấn luyện sĩ tốt; Tập nhĩ cung thỉ. Sử Nhân nhân Bàng Mông; Gia gia Hậu Nghệ. Cưu tất Liệt đưa ra đầu ư Khuyết hạ; Hủ Vân Nam bỏ ra nhục ư Cảo nhai. Bất duy dư bỏ ra thái ấp vĩnh vi thanh chiên, Nhi nhữ đẳng đưa ra bổng lộc diệc chung thân đưa ra thụ tứ; Bất duy dư đưa ra gia tè đắc an sàng nhục, Nhi nhữ đẳng bỏ ra thê noa diệc bách niên đưa ra giai lão; Bất duy dư đưa ra tông miếu vạn vậy hưởng tự, Nhi nhữ đẳng chi tổ phụ diệc xuân thu bỏ ra huyết thực; Bất duy dư bỏ ra kim sinh đắc chí, Nhi nhữ đẳng bách thế đưa ra hạ, phương danh bất hủ; Bất duy dư bỏ ra mỹ thụy vĩnh thùy, Nhi nhữ đẳng bỏ ra tính danh diệc di phương ư thanh sử hĩ. Ðương thử đưa ra thời, Nhữ đẳng mặc dù dục bất vi dở người lạc, Đắc hồ! Kim dư định kỳ tuyển chư gia binh pháp vi tốt nhất thư, danh viết Binh thư yếu lược. Nhữ đẳng Hoặc năng chuyên tập thị thư, thụ dư giáo hối, thị túc thế bỏ ra thần chủ dã; Hoặc bạo khí thị thư, vi dư giáo hối, thị túc thế bỏ ra cừu thù dã. Hà tắc? Mông Thát nãi bất cộng đái thiên đưa ra thù, Nhữ đẳng ký kết điềm nhiên, bất dĩ tuyết sỉ vi niệm, bất dĩ trừ hung vi tâm, Nhi hựu bất giáo sĩ tốt, thị hòn đảo qua nghênh hàng, không quyền thụ địch; Sử bình lỗ đưa ra hậu, vạn gắng di tu, Thượng hữu hà diện mục lập ư thiên địa phú tái đưa ra gian da ? rứa dục nhữ đẳng minh tri dư tâm, Nhân bút dĩ hịch vân.

Dịch nghĩa.

Xem thêm: Deez Nuts Là Gì ? Deeznuts Token Là Gì? Anh Ơi Deez Nuts Là Gì

Ta thường nghe: Kỷ Tín lấy mình chết thay, cứu giúp thoát mang lại Cao Đế; bởi vì Vu chìa sườn lưng chịu giáo, bảo vệ cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, trả thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một cánh mày râu tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát ra khỏi vòng vây cầm cố Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, mồm mắng Lộc Sơn, không tuân theo mưu kế nghịch tặc. Trường đoản cú xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mạng vì nước, lẽ nào chẳng có ? Ví demo mấy tín đồ đó cứ bo bo theo thói nhi thiếu nữ thường tình Thì cũng đến bị tiêu diệt hoài sống xó cửa, sao rất có thể lưu danh sử sách cùng trời khu đất muôn đời bất hủ được ? các ngươi Vốn mẫu võ tướng, không hiểu biết văn nghĩa, Nghe phần đông chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm ko bàn. Ni ta đem chuyện Tống, Nguyên mà lại nói: vương vãi Công Kiên là fan thế nào ? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là tín đồ thế nào ? Vậy nhưng đem thành Điếu Ngư nhỏ tày mẫu đấu Đương đầu cùng với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, để cho sinh linh công ty Tống tới nay còn nhóm ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là tín đồ thế nào ? Xích Tu tứ tỳ tướng của ông lại là fan thế nào ? Vậy nhưng xông vào vùng lam chướng xa xôi muôn dặm tiến công quỵ quân phái mạnh Chiếu trong tầm vài tuần, khiến cho quân trưởng bạn Thát tới lúc này còn giữ tiếng tốt! Huống chi, ta cùng những ngươi hiện ra phải thời hỗn chiến lạc, to lên gặp mặt buổi gian nan. Lén chú ý sứ ngụy tải nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều nhưng mà lăng nhục triều đình; Đem tấm thân dê chó mà lại khinh tốt tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt vớ Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; mặc hiệu Vân phái mạnh Vương nhưng mà hạch tệ bạc vàng, nhằm vét kiệt của kho gồm hạn. Thật không giống nào mang thịt ném mang đến hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. Ta hay Tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối, Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn uống gan, uống tiết quân thù; Dẫu đến Trăm thân ta phơi ngoại trừ nội cỏ, ngàn thây ta bọc trong da ngựa, Cũng nguyện xin làm. Những ngươi Ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta đến áo; không có ăn thì ta mang đến cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; Lộc ít thì ta cấp cho lương. Đi thủy thì ta mang đến thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng cả nhà sống chết; Được thảnh thơi thì cùng cả nhà vui cười. đối với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào gồm kém gì? Nay những ngươi Ngồi nhìn chủ nhục mà lừng khừng lo; Thân chịu đựng quốc sỉ mà lừng khừng thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà băn khoăn tức; Nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà trù trừ căm. Tất cả kẻ lấy câu hỏi chọi gà có tác dụng vui; tất cả kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm sóc vườn ruộng để cung phụng gia đình; bao gồm kẻ quyến luyến vk con nhằm thỏa lòng vị kỷ. Gồm kẻ tính mặt đường sản nghiệp cơ mà quên câu hỏi nước; gồm kẻ yêu thích trò săn bắn mà trễ vấn đề quân. Gồm kẻ phù hợp rượu ngon; bao gồm kẻ mê giọng nhảm. Trường hợp bất chợt bao gồm giặc Mông Thát tràn sang Thì cựa con gà trống không được đâm thủng áo gần kề của giặc; Mẹo cờ bạc tình không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn cửa ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân nghìn vàng; vk con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không download được đầu giặc; Chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén bát rượu ngọt ngon không có tác dụng giặc say chết; Giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc này chúa tôi công ty ta phần đa bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng đầy đủ thái ấp của ta không hề Mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; Chẳng đều gia quyến của ta bị đuổi Mà bà xã con những ngươi cũng trở nên kẻ khác bắt đi; Chẳng số đông xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giầy xéo mà lại phần mộ phụ vương ông những ngươi cũng trở nên kẻ khác bươi đào; Chẳng gần như thân ta kiếp này chịu nhục mang đến trăm năm sau tiếng bẩn thỉu khôn rửa, tên xấu còn lưu, nhưng mà gia thanh các ngươi cũng ko khỏi có danh là tướng tá bại trận. Dịp bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, Phỏng đạt được chăng ? ni ta bảo thật các ngươi: buộc phải lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm cho nguy; đề nghị lấy điều "kiềng canh nóng nhưng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải đào tạo và huấn luyện quân sĩ, luyện tập cung tên, làm cho Ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, Nọi fan đều tài như Hậu Nghệ, rất có thể bêu đầu Hốt tất Liệt dưới cửa khuyết, có tác dụng rữa giết Vân nam Vương sinh sống Cảo Nhai. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền Mà bổng lộc những ngươi cũng suốt đời tận hưởng; Chẳng phần đa gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, Mà vk con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; Chẳng phần đông tông miếu ta được khói hương nghìn thu nhưng mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa bái cúng; Chẳng hầu hết thân ta kiếp này thỏa chí, cơ mà đến những ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; Chẳng phần đa thụy hiệu ta không thể mai một, nhưng mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu giữ truyền. Thời gian bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, Phỏng dành được không ? nay ta chọn lọc binh pháp các nhà thích hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư yếu Lược. Nếu những ngươi Biết chăm tập sách này, theo lời ta dạy dỗ bảo, thì trọn đời là thần tử; Nhược bằng khinh vứt sách này, trái lời ta bảo ban thì trọn đời là nghịch thù. Do sao vậy ? Giặc Mông Thát với ta là quân địch không nhóm trời chung, Mà những ngươi cứ điềm nhiên không thích rửa nhục, không ngại trừ hung, lại không dạy quân sĩ, không khác gì quay mũi giáo nhưng mà xin đầu hàng, giơ tay không mà lại chịu đại bại giặc. Giả dụ vậy, rồi đây, sau thời điểm dẹp im nghịch tặc, Để thẹn muôn đời, há còn phương diện mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ? cho nên vì vậy ta viết bài xích hịch này để các ngươi nắm rõ bụng ta.