Tóm tắt tiểu sử đồng chí trương vĩnh trọng

     
(ĐCSVN) - Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam, cơ quan chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta và gia đình vô cùng thương nhớ tiếc báo tin:
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Hơn 60 năm chuyển động cách mạng, Đồng chí đã có khá nhiều đóng góp cho sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng cùng của dân tộc, Đồng chí được Đảng, nhà nước bộ quà tặng kèm theo thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao siêu khác.

Bạn đang xem: Tóm tắt tiểu sử đồng chí trương vĩnh trọng

Để tỏ lòng yêu đương tiếc cùng ghi nhận thêm những thành tích, cống hiến của bè bạn Trương Vĩnh Trọng, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, chủ tịch nước cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, cơ quan chính phủ nước cộng hoà buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam, Uỷ ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam quyết định tổ chức triển khai lễ tang bạn hữu Trương Vĩnh Trọng với nghi tiết Lễ tang cấp Nhà nước.

TÓM TẮT

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

nguyên Uỷ viên Bộ chủ yếu trị, túng thư tw Đảng,

nguyên Phó Thủ tướng bao gồm phủ

-----

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1960 - tháng 3/1961: Đồng chí tham gia công tác chuyển vận phong trào học viên đấu tranh tại thị buôn bản Bến Tre.

Từ tháng 4/1961 - tháng 7/1961: Đồng chí bị địch bắt.

Từ mon 8/1961 - mon 12/1961: Đồng chí tham tối ưu tác tuổi teen tại thị trấn Giồng Trôm.

Từ năm 1962 - năm 1964: Đồng chí làm cán bộ Tiểu ban giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1964 - năm 1969: Đồng chí có tác dụng Uỷ viên đái ban giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1969 - năm 1975: Đồng chí làm Uỷ viên Ban Tuyên huấn thức giấc uỷ, Đảng uỷ viên Khối Tuyên huấn giáo dục đào tạo tỉnh.

Từ mon 10/1975 - mon 12/1978: Đồng chí học Trường Tuyên huấn tw I trên Hà Nội.

Từ năm 1979 - tháng 12/1982: Đồng chí làm cho Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Tuyên huấn thức giấc uỷ Bến Tre.

Năm 1983: Đồng chí làm Uỷ viên hay vụ thức giấc uỷ, túng thư thị trấn uỷ Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu cả nước lần trang bị VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Từ tháng 4/1987 - 6/1991: Đồng chí có tác dụng Phó bí thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Bến Tre.

Xem thêm: Lệnh Sản Xuất Là Gì - Làm Thế Nào Để Thực Hiện Một Lệnh Sản Xuất

Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng thai làm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu nước ta lần máy VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí liên tiếp được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng và được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Uỷ ban Kiểm tra trung ương Đảng, làm Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tw Đảng.

Từ tháng 02/1998 - tháng 6/2000: Đồng chí có tác dụng Trưởng Ban đảm bảo an toàn chính trị nội bộ trung ương (nay là Ban tổ chức triển khai Trung ương).

Tháng 7/2000: Đồng chí làm túng bấn thư thức giấc uỷ Đồng Tháp, Uỷ viên Đảng uỷ Quân khu 9.

Tại Đại hội đại biểu việt nam lần trang bị IX của Đảng (tháng 4/2001), Đồng chí thường xuyên được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng và được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Ban túng bấn thư tw Đảng, phân công làm trưởng phòng ban Nội chủ yếu Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu cả nước lần vật dụng X của Đảng (tháng 4/2006), Đồng chí tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng với được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư trung ương Đảng, liên tục được cắt cử làm trưởng phòng ban Nội bao gồm Trung ương.

Tháng 6/2006: Đồng chí được thai giữ chức Phó Thủ tướng chính phủ, kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, kháng tham nhũng với Trưởng Ban lãnh đạo Tây Bắc.

Tháng 10/2011, Đồng chí được nghỉ ngơi hưu hưởng chế độ.

Đồng chí là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng khoá VI, Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng những khoá VII, VIII, IX, X; túng bấn thư trung ương Đảng khoá IX, khoá X; Uỷ viên Bộ thiết yếu trị khoá X. Đại biểu Quốc hội những khoá VIII, XI.

Do có rất nhiều công lao và thành tích xuất sắc so với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng kèm Huân chương hồ Chí Minh; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cừ khôi khác.

Xem thêm: Đài Loan Tiêu Tiền Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Những Điều Bạn Cần Biết

THÔNG BÁO

LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

-----

Ban túng bấn thư tw Đảng đã đưa ra quyết định Ban Lễ tang đơn vị nước có 21 đồng chí; bạn bè Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ thiết yếu trị, Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà làm Trưởng ban.

Linh cữu bạn bè Trương Vĩnh Trọng quàn trên Hội trường bự Uỷ ban quần chúng tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo dụng cụ của bao gồm phủ, Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức triển khai đồng thời tại nhị địa điểm:

qqlive