Time Flies Là Gì

     

thời gian qua mau là bạn dạng dịch của "time flies" thành giờ đồng hồ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: How time flied . ↔ Rồi thời gian thoăn thoắt thoi đưa .


*

*

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và cơ thể công ty chúng tôi yếu dần, mà lại tinh thần thay đổi qua 90namdangbothanhhoa.vnệc học hỏi và giao lưu và rao giảng.

Bạn đang xem: Time flies là gì


(Ephesians 5:15, 16) khổng lồ this day, we find that time flies when we are busy, “ha90namdangbothanhhoa.vnng plenty to bởi vì in the work of the Lord.”
(Ê-phê-sô 5:15, 16) bây giờ nhìn lại, bọn họ thấy thời gian trôi qua thật nhanh khi bận bịu “làm công-90namdangbothanhhoa.vnệc Chúa giải pháp dư-dật”.
On any given day we are all allocated, without cost, the same number of minutes & hours to lớn use, và we soon learn, as the familiar hymn so carefully teaches, “Time flies on wings of lightning; we cannot hotline it back” (“Improve the Shining Moments,” Hymns, no. 226).
Vào bất cứ ngày nào, chúng ta đều được mang đến cùng một vài giờ số phút để sử dụng mà không hẳn trả tiền, với chẳng bao lâu chúng ta biết được rằng, như bài bác thánh ca quen thuộc đã dạy siêu rõ: “Thời tiếng trôi qua rất cấp tốc và một khi sẽ trôi qua rồi thì đang không lúc nào trở lại nữa” (“Improve the Shining Moments,” Hymns, số 226).
We may say that time “elapses,” “goes,” “flies,” và even that we ourselves are mo90namdangbothanhhoa.vnng in “the stream of time.”
Chúng ta nói cách khác thời gian “trôi qua”, “qua đi”, “qua mau”, và trong cả chính họ cũng di chuyển theo “dòng thời gian”.
Now people have been wondering about this for a long time in humans, but in flies we can actually chạy thử this.
Tiffany is really good, & as she flies by me so many times, I begin to admire her in a way I had not pre90namdangbothanhhoa.vnously.
Tiffany thực sự hết sức giỏi, với khi cô bay bên tôi các lần, tôi bước đầu ngưỡng mộ cô theo một cách trước đó chưa hề có.

Xem thêm: Boolean Search Là Gì - Tìm Ứng Viên Nhanh Bằng Boolean Search


But lớn make it more interesting, I"m going lớn speed up time, & we can watch as Voyager 1 flies by Titan, which is a hazy moon of Saturn.
Nhưng để biến đổi nó trở cần thú vị rộng Tôi vẫn tăng tốc thời gian lên, và bạn có thể xem khi Voyager 1 cất cánh quanh TItan, một khía cạnh trăng mù sương của sao Thổ
At times, when the tree bares its pale blossoms & big blue flies, emerald fruit beetles & cicadas in great numbers fly about, everything is immersed in pure blue.
Vài lúc, lúc cây trổ những bông hoa trắng với những bé ruồi xanh lớn, với cả số lượng lớn bọ cánh cứng với ve sầu cất cánh xung quanh, tất cả mọi trang bị như hầu như được đắm mình trong màu sắc xanh.
At times, an airplane leaves behind a rainy gray world, passes through a cloud layer, và flies into a sky full of bright sunshine.
Đôi khi, máy bay bỏ lại ẩn dưới một khung trời mưa bão và u ám, vượt sang 1 lớp mây, và cất cánh đến một form trời chan hòa ánh nắng.
October 3 – The first A4 rocket, later dubbed the V-2, flies from Peenemünde, covering 190 km (120 mi) in 296 seconds at five times the tốc độ of sound, reaching an altitude of 84.5 km (52.5 mi).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Công Khai Là Gì, Có Bao Nhiêu Hình Thức Công Khai Thông Tin


3 tháng 10 - tên lửa A4 đầu tiên, về sau được hotline với tên gọi là V-2, bay từ Peenemünde, cùng với tầm bay là 190 km (119 miles) trong 296 giây, đạt chiều cao là 84.5 km (53 miles).
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M