Tơ Capron Được Điều Chế Bằng Phản Ứng Gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tơ capron được điều chế từ monome nào dưới đây ?

A.Bạn sẽ xem: Tơ capron được điều chế bởi phản ứng gìaxit metacrylic.Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bởi phản ứng gì

B.Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bởi phản ứng gì

caprolactam.

C.

Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bằng phản ứng gì

phenol.

D.axit caproic.


*

*

sợi tổng hợp, được pha trộn từ monome (chất đối chọi phân) là Caprolactam Một các loại tơ Capron có trọng lượng phân tử là 14 916 đvC. Số đơn vị chức năng mắt xích tất cả trong phân tử loại tơ tua này là:

A.200

B.150

C.66

D.132

Axit epsilon -amino caproic được dùng để làm điều chế tơ nilon-6. Bí quyết của axit epsilon -amino caproic là

A. H 2 N – ( C H 2 ) 6 – C O O H

B. H 2 N – ( C H 2 ) 4 – C O O H

C. H 2 N – ( C H 2 ) 3 – C O O H

D. H 2 N – ( C H 2 ) 5 – C O O H

Cho những phát biểu sau:

(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.

(b) Anilin và phenol đều làm mất đi màu nước brom ở ánh sáng thường.

(c) Trùng ngưng caprolactam nhận được tơ capron.

(d) cao su đặc lưu hoá, amilopectin của tinh bột là mọi polime có cấu tạo mạng không gian.

(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ với tơ lapsan mọi bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ, đun nóng.

(g) Glucozơ, axit glutamic, sobitol hầu như là các hợp chất hữu cơ tạp chức.

Số nhận định và đánh giá đúng là:

A. 2.

B.3.

C.1.

D.4.

Cho những polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm những polime được điều chế bằng phản ứng trùng hòa hợp là :

A.(b), (c), (d).

B.(c), (d), (e), (g).

C.(a), (b), (f).

D.(b), (d), (e).

Cho các phát biểu sau:

(d) Fructozơ là chất kết tinh, không tan trong nước.

(e) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.

Xem thêm: Quê Của Jack (Ca Sĩ Việt Nam), Tiểu Sử, Năm Sinh, Chiều Cao Jack (J97)

Số tuyên bố đúng

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Cho những phát biểu sau:

(a) Axit gluconic được sinh sản thành từ bội phản ứng oxi hóa glucozơ bằng nước brom.

(b) Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron.

(c) Xenlulozơ là nguyên vật liệu để tiếp tế tơ xenlulozơ axetat.

(d) Fructozơ là hóa học kết tinh, không tan vào nước.

(e) Mantozơ cùng saccarozơ là đồng phân của nhau.

Số phát biểu đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được điện thoại tư vấn là con đường nho do có không ít trong quả nho chín.

(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Ở ánh nắng mặt trời thường, triolein ngơi nghỉ trạng thái rắn.

(5) vào mật ong đựng nhiều fructozơ.

(6) Tinh bột là giữa những nguồn lương thực cơ phiên bản của con người.

(7) muối natri glutamat là thành phần chủ yếu của bột ngọt.

(8) lúc thủy phân trọn vẹn các protein dễ dàng và đơn giản sẽ thu được lếu láo hợp những a và b amino axit.

(9) Trùng ngưng axit w-amino caproic sẽ thu được tơ nilon-6.

(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm hầu như thuộc nhiều loại tơ poliamit.

Số phát biểu đúng là?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được tự axit ε - a m i n o c a p r o i c hoặc caprolactam. Để bao gồm 8,475 kg n i l o n - 6 (với hiệu suất các quy trình điều chế là 75%) thì trọng lượng của axit ε - a m i n o c a p. R o i c thực hiện nhiều hơn trọng lượng caprolactam là

A. 1,80 kg

B. 3,60 kg

C. 1,35 kg

D. 2,40 kg

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những polime sau: vật liệu nhựa PVC; thuỷ tinh hữu cơ; tơ nilon – 6, 6; cao su đặc isopren; tơ lapsan; tơ capron; teflon; tơ visco; poli (vinyl xianua) cùng tơ enang. Số lượng các polime được điều chế bằng phản ứng trùng vừa lòng monome tương xứng là:

A.4

B.

Xem thêm: Bởi Vì Yêu Em-Cao Tuấn Thiên, Xem Lời Bài Hát Bởi Vì Yêu Em

6

D.7

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN