Tri Phủ Là Gì

     
Quan lại là những người dân trong cỗ máy nhà nước phong kiến và máy bộ nhà nước ở nước ta thời ở trong Pháp từ cấp huyện trở lên, gồm người quản lý là “Quan” và những người thừa hành là “Lại”.

Bạn đang xem: Tri phủ là gì


*
Hình minh họa
Quan lại được chuyển đổi qua những triều đại, cấp bậc cũng tự đó đổi khác theo, nhưng tên và quyền hạn của các chức quan đó đa số đều không có không ít thay đổi, trong đó có đều cấp bậc đa phần sau:1. Quan sinh hoạt trung ương:Các quan tối đa chuyên phụ hỗ trợ cho vua có:- Tể tướng (qua các triều đại còn có tên Bách quỹ, quá tướng, tướng quốc): tín đồ đứng đầu của các quan văn vào triều, hoàn toàn có thể thay khía cạnh vua cách xử trí mọi câu hỏi hành thiết yếu quốc gia.- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, dạy bảo vua, bố chức mập nhất, điện thoại tư vấn là Tam Công.- thiếu thốn sư, thiếu thốn bảo, thiếu thốn phó: quan bên dưới một bậc, chuyên giúp sức Tam Công, call là Tam Thiếu.- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: góp vua xử lý chính vụ, đứng phía hai bên tả hữu vua, gọi là Lục Thái.- Ngũ bốn có:+ tư Đồ: giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.+ bốn Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.+ tư Mã: thống sáu quân, dẹp im trong nước.+ bốn Thổ: giữ lễ của nước (tế tự, triều sinh...).+ bốn Không: khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.- Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan liêu tổng thống bài toán binh (là quan lại võ ngang với Tể tướng).- Đại học tập sĩ: là cầm vấn của vua trong những việc trọng đại. Ở Trung Quốc, từ công ty Minh chức tể tướng bị xóa, chỉ với lại Đại học tập sĩ là cao nhất.- Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát các quan.- Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp bài toán có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm bao gồm 6 bộ, giỏi Lục bộ:+ Lại bộ:bổ nhiệm quan liêu chức, phong tước, xét công, bến bãi nhiễm cùng thăng chức cho các quan lại, thống trị quan lại.+ Lễ bộ:lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng giống như lo câu hỏi bói toán, đồng văn nhã nhạc.+ Hộ bộ: thống trị ruộng đất, thu phân phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép lưu lại thông chi phí tệ, đồ vật giá đắt rẻ...+ Binh bộ:quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, tranh bị đạn dược cũng như mọi thứ tương quan tới quân sự, bảo đảm đất nước.+ Hình bộ: thiết yếu lệnh về pháp luật, xét lại các án nặng, tội còn ngờ.+ Công bộ:phụ trách mọi bài toán xây dựng mong cống, con đường xá, cung đình, sửa sang câu hỏi thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.- dưới bộ còn tồn tại các Ty. Đứng đầu từng ty là Lang trung với Viên nước ngoài lang và nhà sự phụ giúp.- Tiếp theo là những Tự. Ðứng đầu là những tự là tự khanh, rồi mang lại Thiếu khanh, từ bỏ thừa, Viên ngoại, chủ sự, tư vụ, thư lại. Tất cả có các tự sau:- Hồng lô tự: tổ chức, bố trí thể thức lễ nghi tiếp đón sứ đưa nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...- quang đãng lộc tự: cung cấp, soát sổ rượu lễ, thực vật trong những buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.- Ðại lý tự: Cơ quan liêu xét xử buổi tối cao, xét lại những án còn ngờ.- Thái thường tự: canh dữ đền chùa, thực hiện thể thức lễ nghi, điều khiển và tinh chỉnh ban âm nhạc.- Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.Bên cạnh đó còn có các chức quan khác, kia là:- Thượng thư tỉnh: giúp Tể tướng điều khiển và tinh chỉnh trăm quan liên lạc với Thượng thư những Bộ.- Trung thư tỉnh: là cơ quan ra quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.- Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến các quan, tâu vua việc các quan thi hành lệnh vua, tinh chỉnh và điều khiển lễ nghi vào cung.- khu mật sứ: Cơ mật viện, coi câu hỏi cơ mật, vậy quyền binh.- Ngự sử đài: ban ngành giám sát, can gián những quan ngơi nghỉ triều đình, sau có cách gọi khác là Đô cạnh bên viện.- Hàn lâm viện:lo biên soạn văn thư.- Quốc tử giám:lo khuyên bảo đào tạo con em của mình giới ráng quyền, mở đầu là Tế tửu.- tứ thiên giám / Khâm thiên giám:coi thiên văn, lịch pháp.- Thái y viện:lo câu hỏi thuốc men, chữa căn bệnh cho hoàng tộc, quan liêu lại.- Nội các: là văn phòng và công sở vua, ghi chép tấu, sớ những nha dâng lên, khởi thảo chiếu, chế, nhan sắc ban ra các cơ quan, thi Ðình thì đằng lục những chế sách và cấp quyển thi.- Tôn nhân phủ: là cơ quan làm chủ nội cỗ hoàng tộc, chăm chú sổ sách, ngọc phả, thường miếu vào hoàng tộc; xử lý các vụ việc có tương quan đến các thân vương, công tử, công tôn...- Nội vụ phủ: là nơi làm chủ các thái giám, cũng như các bước hành thiết yếu ở hậu cung.2. Quan sinh sống địa phương:- sản phẩm sử: giám sát, coi việc hành thiết yếu đứng đầu một quận quốc, hay như là một tỉnh, cho dù dưới quyền Thái thú, nhưng lại là người đại diện thay mặt cho Thái thú khi vào kinh, sau khoản thời gian chức Thái thú được quăng quật thì sản phẩm công nghệ sử là cao nhất.- Thái thú: quan đi đầu một quận, nhiệm vụ là thu nạp các cống phẩm của địa phương, trường hợp quận loạn lạc, đang được chỉ định thêm một Đô úy có nhiệm vụ phụ trách quân sự, còn không Thái thú cai quản cả quân sự chiến lược và dân sự của quận đó.- Tổng đốc:là viên quan mở đầu một vùng bao gồm nhiều tỉnh giấc thành, trông coi lẫn cả về dân sự cùng quân sự.- Tuần phủ: là tín đồ lãnh đạo một thức giấc hoặc một phần tử của thức giấc lớn, có quyền bổ nhiệm, bến bãi nhiệm những chức quan dưới quyền sinh sống địa phương mình quản lý, bao gồm quyền lãnh đạo về hành chính, tài chính, quân sự chiến lược cùa tỉnh. Nếu như ở thức giấc đó tất cả Tổng đốc, thì Tuần phủ yêu cầu nghe theo Tổng đốc.- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một phủ hoặc châu, gồm quyền cả dân sự cùng quân sự.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bút Chì Màu Nước Là Gì ? Nên Chọn Loại Bút Chì Màu Nước Nào?

- đậy doãn: quan tuỳ thuộc huyện, bầy áp cường hào, xét những vụ kiện tụng do quan huyện xử mà lại kêu lại ở bản hạt, mặt hàng ngũ phẩm.- Án giáp sứ: coi việc hành chính, kiện tụng, tư pháp, phong hóa, kỷ cương ở các tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.- Tri huyện (bát phẩm): mở đầu một huyện.- huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.- thôn trưởng:là fan đứng đầu một xã, giúp các quan lại cai quản việc thu thuế của dân, giữ lại gìn bình an trật tự, chọn bộ đội nhập ngũ hoặc chọn thí sinh đi thi cử.- Thượng tướng mạo quân: quan ngoài, coi bài toán binh.- Ðô hộ tủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.- Lãnh binh: võ tướng, lãnh đạo quân đội cấp tỉnh.- Ðô đốc: fan trực tiếp điều khiển 5 quân.- thiếu úy: là chức quan tổng thống việc binh, coi cấm quân.- Bá hộ: cũng call là Bách hộ, quan lại võ cụ 100 binh.- Biền binh : một hạng lính không trực thuộc ở các tỉnh và kinh thành, chia tía ban nạm nhau trực trong quân đội.- ngày tiết độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan liêu võ coi kế bên biên ải.- Vũ vệ : quân hộ tống khi vua rời khỏi ngoài.- Vệ : cấm quân, đảm bảo quanh vua.- Thị vệ: lính hộ vệ bên vua.- Thân vệ:vệ binh của vua.- Ðốc trấn: giữ lại yên địa phương.- Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.- quân nhân lệ : có tác dụng tạp vụ sinh sống huyện.- Ðô thống ngũ quân (tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan võ, đảm bảo vua, hoàng tộc với kinh thành. Lãnh đạo 5 binh chủng : bộ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.- Ðề lãnh: tuần hành xem xét những địa phận vào thành, xét hỏi những vụ kiện do Ngự sử đài cai quản lý.- Vệ úy:người thống trị cửa cung, cửa thành.3. Phẩm hàm:Về cơ bản quan lại những triều đại sau đây đều được chia nhỏ ra làm chín phẩm, mỗi phẩm lại có hai level là chủ yếu và Tòng (phó), cấp Tòng thường là bạn phò tá đến Chính, tất cả lương bổng phải chăng hơn một chút nhưng thuộc phẩm quan.- nhất phẩm:Quan văn: Tể tướng, bốn đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học tập sĩ yêu cầu chánh điện, thái tử thái sư (phó).Quan võ: Thái úy, bốn mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng tá quân.- Nhị phẩm:Quan văn: thiếu sư, thiếu thốn phó, thiếu bảo, Thượng thư (đứng đầu những bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, bố tỉnh), Tuần bao phủ (đứng đầu một tỉnh).Quan võ: thiếu thốn úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại tướng quân.- Tam phẩm:Quan văn: Tổng thái giám, thiết bị sử (đứng đầu các Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, điều hành và kiểm soát các quan).Quan võ: độc nhất vô nhị đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy những quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền lãnh đạo quân đội), Tổng binh sứ. Các quan võ cấp cho này thường được gọi là tướng tá quân, trừ Thị vệ.- Tứ phẩm:Quan văn: học sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, ngôi trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai nhóm nội các, chỉ huy sứ, tiết độ sứ. Những quan võ cung cấp này còn gọi là Giám quân.- Ngũ phẩm:Quan văn:Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng trong Hàn Lâm Viện, Đông các Đại học sĩ.Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng những quân, Cai team giám thành.- Lục phẩm:Quan văn: Thị thư vào Hàn Lâm Viện, Ngự y chủ yếu trong Thái y viện, Giám trưởng bốn thiên giám, Lang trung (mỗi bộ gồm 4 Ty, Lang trung đứng đầu những Ty), Tri phủ, Viên ngoại lang (trong lục bộ, cấp phó).Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, Cai team thổ binh, Đội trưởng chư quân.- Thất phẩm:Quan văn:Ngự sử giám sát, ngôi trường sử sinh sống Vương phủ, cấp phó trong Thái y viện, Giám phó tư thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan chăm xét xử)Quan võ: Tiểu nhóm trưởng Cấm vệ quân, Tiểu team trưởng Giám thành, Tiểu đội trưởng Chư quân.- chén bát phẩm:Quan văn: Tu soạn vào Hàn Lâm Viện, Giám sản phẩm công nghệ trong bốn thiên giám, Huấn đạo, thị trấn thừa (lo công văn), Tri sư những phủ.Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng các trấn đạo, binh sống Đại lý tự, Đội trưởng bầy tớ ở địa phương.- Cửu phẩm:Quan văn: các quan lo công văn ở những chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh thái xanh y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.

Xem thêm: Xét Nghiệm Nhóm Máu Rh+ Là Gì, Nhóm Máu Rh Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết

Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.ST