Trợ Động Từ Và Những Điều Cần Biết

     

Trợ đụng từ trong giờ Anh rất lôi cuốn bị lầm lẫn với "ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU" nếu chúng ta không phát âm rõ. Hãy nhằm Anh ngữ Ms Hoa giúp cho bạn hiểu rõ rộng về từ một số loại này nhé.

Bạn đang xem: Trợ động từ và những điều cần biết


 

I. KHÁI NIỆM TRỢ ĐỘNG TỪ (AUXILIARY VERBS)


1. Khái niệm

Trợ rượu cồn từ (auxiliary verbs) được phát âm là một vài động từ có thể giúp những động từ không giống hình thành các thể nghi vấn, tủ định để nhấn mạnh hay hình thành một số ít thì (tenses) hay giải pháp (mood) làm sao đó

Có 12 trợ rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ cồn từ nêu trên, bao gồm 9 cồn từ còn được xếp vào các loại Động từ bỏ khuyết thiếu hụt (Modal verbs). Đó là những động từ bỏ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare cùng used (to) nên không ít người dân dễ nhầm lẫn những khái niệm này.

2. Đặc tính phổ biến của trợ hễ từ

Trợ hễ từ được áp dụng để hiện ra thể che định bằng phương pháp thêm NOT sau rượu cồn từ.


He is here. --> He is not here.They would help us. --> They would not help us.

Trợ hễ từ được thực hiện để sinh ra thể nghi ngờ bằng đảo ngữ (inversion).


He is here. --> Is he here?

Trợ cồn từ được áp dụng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại bao gồm động trường đoản cú ấy.


They were there, weren"t they?

Trợ cồn từ được áp dụng để hình thành Câu trả lời ngắn (short answer) bằng cách dùng lại chính động tự ấy.


It will take hours to vì this work.Yes, it will. (No, it won"t)

Trợ rượu cồn từ được dùng lại trong loại Câu tỉnh lược (elliptical sentences).


They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)


II. CÁCH SỬ DỤNG TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Một vài câu áp dụng trợ rượu cồn từ

Câu đậy định dùng trợ hễ từ

Trợ đụng từ có thể hình thành câu tủ định, bạn cũng có thể thêm not vào sau cùng trợ cồn từ, trước cồn từ chính:

Anna will leave now. => Anna will not leave now.She can swim => She can not swim.

Chú ý khi viết tắt:

Stt

Viết thường

Viết tắt

1

will not

won’t

2

must not

musn’t

3

would not

wouldn’t

4

could not

couldn’t

5

can not

can’t

Câu ngờ vực dùng trợ rượu cồn từ

Bạn rất có thể hình thành câu hỏi bằng cách đặt trợ cồn từ sống đầu câu (trên công ty ngữ):

Anna will leave now. =>Will she leave now?

Xin kể lại, trợ đụng từ hình thái luôn đi cùng với dạng thức nguyên thể không có to của đụng từ. Vày vậy, sau trợ động từ hình thái không khi nào có những dạng , , giỏi thời thừa khứ của rượu cồn từ. Chỉ có hai cách thực hiện trợ đụng từ hình thái:

(1) modal + : would be, can go, will have, must see, …(2) modal + have + : could have gone, would have been,..

Xem thêm: Module Quang ( Sfp Module Là Gì ? Module Quang Sfp Là Gì

Tất nhiên trong biện pháp (2), trường đoản cú have chính là động tự nguyên thể không có to; ko được sửa chữa nó bởi has giỏi had.

2. Một trong những trợ hễ từ thường gặp

Trợ đụng từ “BE”

a. "BE" được sử dụng làm trợ cồn từ để hình thành các thì tiếp diễn và thể bị động

Ví dụ:

He was washing clothes when we came. 

 b. "BE" là một trong những loại động từ gần đầy đủ. Chính vì như vậy luôn đòi hỏi phải bao gồm một ngã ngữ từ để xong xuôi ý nghĩa của câu

Ví dụ:

Her dinner is ready. Her father was a famous man. 

c. Khi được áp dụng như một cồn từ hoàn chỉnh, "BE" có nghĩa là hiện hữu, tồn tại

Ví dụ:

I think, therefore I am.d. "BE TO" dùng để làm diễn tả

- Một sự thu xếp, sắp đặt (arrangement)

Ví dụ:

The wedding is to take place on Sunday. 

- Một mệnh lệnh, một yêu cầu

Ví dụ:

You are to lớn see the teacher at 4 o’clock. 

- Tính hóa học tương lai giữa những trường hòa hợp cần biểu đạt tương lai trong thừa khứ (Future in the Past)

Ví dụ:

My daughter và her husband were lớn come và see us this weekend, but they couldn’t come. e. "DO BE" là một hình thức nhấn mạnh, làm cho tăng ý nghĩa sâu sắc tình cảm của hành vi hay tạo nên câu nó có ý nghĩa thuyết phục hơn

Ví dụ

Do be careful when you cross the road. 

f. Một số trong những thành ngữ với "BE" 

Thành ngữ

Ví dụ

be able to: gồm thể, có khả năng

I am not able khổng lồ guarantee the results.

be about to: chuẩn bị sửa

The plane is about lớn take off

be apt to: có khiếu, nhanh trí về

He’s apt khổng lồ ask awkward questions

be bound to: nhất định, có khuynh hướng

Prices are bound khổng lồ go up this autumn

be certain to: cứng cáp chắn

The match is certain to lớn start on time

be due to: vì, vị bởi, ắt hẳn, duy nhất định

He’s due lớn arrive at any moment.

be going to: định sẽ

We’re going to need more staff here

be liable to: có chức năng sẽ

This machine is liable khổng lồ break down

be sure to: chắn chắn, dứt khoát là

He’s sure to lớn be waiting outside.

be likely to: dường như như là

They’re likely to lớn win by several goals.

be meant to: ý hy vọng nói là

Are you meant lớn work overtime?

be supposed to: coi là, có trách nhiệm là

We’re not supposed lớn smoke in here

Trợ rượu cồn từ HAVE

a. HAVE được dùng làm trợ động từ nhằm tạo những thì hoàn thành

Ví dụ:

I have answered her questions. Has she finished his dinner? 

b. Khi được dùng như một động từ thiết yếu trong câu, HAVE có nghĩa là sở hữu. Với ý nghĩa sâu sắc này, trong văn nói với trong nhiều kết cấu văn viết, got được tiếp tế với have cơ mà không làm tăng thêm ý nghĩa.

Ví dụ

The woman has (got) a car.How many children have she (got)?

c. Khi dùng với nghĩa khác hơn là sở hữu, HAVE tất cả các hiệ tượng phủ định, nghi vấn... Như những động từ thông thường khác. Lúc đó HAVE cũng không dùng với got làm việc phía sau.

Ví dụ

Did you have a letter from home? (= receive)I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience) => với cách áp dụng này "HAVE" thường diễn tả một hành vi có đặc thù của một thói quen, một sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy đối chiếu hai câu sau:

Ví dụ:

He has a walk in the garden.He walks in the garden.D. HAVE rất có thể được sử dụng trong thể nguyên nhân. Bao hàm 2 cấu trúc:

- Active: S + (have) + O1 + V + O2- Passive: S + (have) + O2 + past participle (by O1)

*

Ví dụ:

They had Lana clean the floor.We have just had our house painted.Why don’t you have your hair cut?=> Trong hầu hết các trường vừa lòng này HAVE rất có thể được thay thế bởi "get"

Ví dụ:

Why don’t you get your hair cut? They got the floor cleaned. 

e. HAVE lớn (phải, phải phải) cần sử dụng diển tả một sự đề nghị thiết, sự chống bách, bắt buộc. Trường vừa lòng này "have" cũng hoàn toàn có thể dùng cùng với got sinh hoạt phía sau

Ví dụ

I missed the bus, so I had to lớn walk to lớn the office.You’ve got to lớn work hard to lớn make a living.

f. HAVE TO được sử dụng thay cho MUST ở các thì mà lại MUST ko có.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Mạch Nghịch Là Gì ? Ý Nghĩa Của Mạch Nghịch Thường Kussmaul

Ví dụ:

You will have to lớn leave for work early in the morning. We had to answer all the questions in the examination. Trợ hễ từ DO

DO có thể là:

- Một đụng từ thường:

Ví dụ:

She does her work well. 

- Một trợ cồn từ.

+ khi dùng làm trợ hễ từ, vày có các phương pháp sử dụng sau đây:

a. Dùng làm hình thành thể phủ định cùng thể nghi hoặc cho các động tự thường

Ví dụ

She doesn’t like swimming. Don’t sit on that chair! 

b. Dùng làm hình thành câu hỏi đuôi khi rượu cồn từ trong câu chính là một cồn từ thường

Ví dụ:

We stayed in that hotel, didn’t we? John doesn"t clean the floor, does he? 

c. Dùng làm tránh lập lại cồn từ bao gồm khi động từ chính là một các loại động từ thường trong câu vấn đáp ngắn

Ví dụ:

He likes swimming. - So does she. Did we go lớn London? - Yes, we did. 

d. Dùng để hình thành vẻ ngoài nhấn mạnh

Ví dụ

You did make me surprised. (Bạn làm cho tôi ngạc nhiên.)He does write his name on the board. (Anh ta viết tên bản thân lên bảng.)

Một số từ loại khác rất có thể bạn quan liêu tâm

qqlive| nhà cái uy tín số 1 hiện nay tại việt nam