TRỌNG TÂM TỨ DIỆN LÀ GÌ

     

Trọng trọng tâm của tứ diện là 1 điểm đặc biệt cần để ý trong những bài toán liên quan đến tứ diện. Vậy trung khu của tứ diện là gì? Làm gắng nào để khẳng định tâm của một tứ diện? Các tính chất của tiêu điểm là gì?… trong nội dung nội dung bài viết dưới đây, 90namdangbothanhhoa.vn sẽ giúp đỡ bạn tổng hòa hợp kiến ​​thức về chủ thể này!


Tìm xem trung tâm của tứ diện là gì?

Định nghĩa vai trung phong của một tứ diện

Cho tứ diện (ABCD ). Khi ấy (G ) là tâm của tứ diện (ABCD ) nếu và chỉ khi:


( overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = 0 )

Mỗi tứ diện chỉ gồm (1 ) tâm.

Bạn đang xem: Trọng tâm tứ diện là gì

Làm rứa nào để minh chứng các trung tâm của một tứ diện?

Giả sử bên cạnh centroid (G ) còn trường thọ một điểm (G ‘) cũng bằng lòng thuộc tính:

( overrightarrow G’A + overrightarrow G’B + overrightarrow G’C + overrightarrow G’D = 0 )

Sau đó cửa hàng chúng tôi có:

(0 = overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD )

(= ( overrightarrow GG ‘ + overrightarrow G’A) + ( overrightarrow GG’ + overrightarrow G’B) + ( overrightarrow GG ‘ + overrightarrow G’ C) + ( overrightarrow GG ‘ + overrightarrow G’D) )

(= 4 overrightarrow GG ‘ + ( overrightarrow G’A + overrightarrow G’B + overrightarrow G’C + overrightarrow G’D) )

(= 4 overrightarrow GG ‘ )

( Rightarrow overrightarrow GG ‘ = 0 )

( Rightarrow G equiv G ‘) hoặc chỉ trường tồn điểm (G ) thoả mãn:

( overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = 0 )

Cách vẽ trọng tâm của tứ diện ABCD

Chúng ta có (2 ) biện pháp vẽ trung tâm của tứ diện:

Phương pháp 1: cho tứ diện (ABCD ). Sau đó (3 ) đoạn thẳng nối những trung điểm của (3 ) những cặp đường chéo đồng thời tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng. Điểm sẽ là tâm của tứ diện (ABCD )

Chứng tỏ:

*

Gọi (M, N, P, Q ) theo thứ tự là trung điểm của (AB, BC, CD, domain authority ).

Khi đó ta có: (MQ, NP ) là cực hiếm trung bình của ( Delta ABD ) với ( Delta CBD ) tương ứng.

( Rightarrow MQ // NP ) (same (// BD ))

( Rightarrow MQ = NP = frac BD 2 )

( Rightarrow MNPQ ) là 1 hình bình hành

( Rightarrow MP cap NQ ) trên điểm giữa của mỗi dòng

Làm tương tự so với cặp cạnh chéo cánh còn lại.

Vì vậy ta gồm điều cần chứng minh (đpcm).

Phương pháp 2: Cho tứ diện (ABCD ) gồm (G ) là trọng tâm của ( Delta BCD ). Bên trên đoạn thẳng (AG ) rước điểm (K ) làm thế nào để cho (KA = 3KG ). Lúc ấy điểm (K ) là trung tâm của tứ diện (ABCD )

Chứng tỏ:

Chúng ta có:

Vì (G ) là trọng tâm ( Delta BCD Rightarrow overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = 0 )

( overrightarrow KA + overrightarrow KB + overrightarrow KC + overrightarrow KD = overrightarrow KA + ( overrightarrow KG + overrightarrow GB) + ( overrightarrow KG + overrightarrow GC) + ( overrightarrow KG + overrightarrow GD) )

(= overrightarrow KA +3 overrightarrow KG + ( overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD) )

(= overrightarrow KA +3 overrightarrow KG )

Ngược lại, bởi (KA = 3KG Rightarrow overrightarrow KA +3 overrightarrow KG = 0 )

( Rightarrow overrightarrow KA + overrightarrow KB + overrightarrow KC + overrightarrow KD = 0 )

Vậy (K ) là chổ chính giữa của tứ diện (ABCD )

***Chú ý: Trong một số trường vừa lòng tứ diện có những đặc điểm đặc biệt, bọn họ sẽ có một vài cách xác định riêng. Ví dụ, xác định trọng vai trung phong của một tứ diện đều bằng phương pháp xác định giao điểm của (4 ) mặt đường cao từ mỗi đỉnh đến tam giác đáy đối lập của tứ diện.

Xem thêm: " Xe Lam Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xe Lam Trong Tiếng Việt

Một số đặc thù về giữa trung tâm của tứ diện

Cho tứ diện (ABCD ) bao gồm (G ) là trọng tâm của tứ diện. Sau đó, shop chúng tôi có các thuộc tính sau:

( overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = 0 ) (G ) là trung điểm của đoạn thẳng nối (2 ) là trung điểm (2 ) của ngẫu nhiên cạnh đối diện nào vào tứ diện. (G ) nằm trên đường thẳng nối đỉnh của tứ diện với giữa trung tâm của tam giác cơ sở khớp ứng sao cho khoảng cách từ (G ) đến đỉnh bằng (3 ) nhân với khoảng cách từ ( G ) đến giữa trung tâm của tam giác.

Bài tập liên quan đến trung tâm của tứ diện

Chứng minh rằng 2 tứ diện có cùng trọng tâm

Cho tứ diện (ABCD ) với tứ diện (A’B’C’D ‘). Hotline (G ) là trung ương của tứ diện (ABCD ). Lúc ấy (G ) cũng là trọng tâm của tứ diện (A’B’C’D ‘) nếu còn chỉ khi:

( overrightarrow AA ‘ + overrightarrow BB’ + overrightarrow CC ‘ + overrightarrow DD’ = 0 )

Chứng tỏ:

Chúng ta có:

( overrightarrow AA ‘ + overrightarrow BB’ + overrightarrow CC ‘ + overrightarrow DD’ = ( overrightarrow AG + overrightarrow GA ‘) + ( overrightarrow BG + overrightarrow GB ‘) + ( overrightarrow CG + overrightarrow GC’) + ( overrightarrow DG + overrightarrow GD ‘) )

(= ( overrightarrow AG + overrightarrow BG + overrightarrow CG + overrightarrow DG)) + ( overrightarrow GA ‘ + overrightarrow GB’ + overrightarrow GC ‘ + overrightarrow GD ‘) )

(= overrightarrow GA ‘ + overrightarrow GB’ + overrightarrow GC ‘ + overrightarrow GD’ )

Vì vậy: ( overrightarrow AA ‘ + overrightarrow BB’ + overrightarrow CC ‘ + overrightarrow DD’ = 0 Leftrightarrow overrightarrow GA ‘ + overrightarrow GB’ + overrightarrow GC ‘ + overrightarrow GD’ = 0 )

Tôi tất cả dc.

Ví dụ:

Cho tứ diện (ABCD ). Hotline (M, N, P, Q ) là chổ chính giữa của (4 ) của tứ diện. Chứng tỏ rằng nhị tứ diện (ABCD ) với (MNPQ ) tất cả cùng trọng tâm

Giải pháp:

Chúng ta có:

( overrightarrow AM = overrightarrow AD + overrightarrow DM = overrightarrow AB + overrightarrow BM = overrightarrow AC + overrightarrow CM )

(= frac overrightarrow AB + overrightarrow AC + overrightarrow AD 3 ) (do ( overrightarrow MB + overrightarrow MC + overrightarrow MD ) = 0 ))

Tương tự, bọn họ có:

( overrightarrow BN = frac overrightarrow BA + overrightarrow BC + overrightarrow BD 3 )

( overrightarrow CP = frac overrightarrow CA + overrightarrow CB + overrightarrow CD 3 )

( overrightarrow DQ = frac overrightarrow DA + overrightarrow DB + overrightarrow DC 3 )

Thêm cả hai vế của (4 ) trên bằng nhau, họ nhận được:

( overrightarrow AM + overrightarrow BN + overrightarrow CP + overrightarrow DQ = 0 )

Theo trực thuộc tính bên trên ( Rightarrow ABCD ) cùng (MNPQ ) tất cả cùng trọng tâm

Bài toán giữa trung tâm của tứ diện sệt biệt

Tứ diện vuông là tứ diện tất cả đỉnh mà (3 ) những cạnh từ đỉnh kia vuông góc với nhau.

Tứ diện hầu hết là tứ diện có toàn bộ các cạnh bởi nhau.Tứ diện gần những là tứ diện có các cặp cạnh đối diện bằng nhau.Tứ diện trực trung ương là tứ diện có những cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau.

Xem thêm: Cá Nhân Phụ Trách Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Nghĩa Của Từ Phụ Trách

Ví dụ:

Gọi (G ) là trọng tâm của tứ diện vuông (OABC ) (vuông trên (O )). Biết rằng (OA = OB = OC = a ). Tính chiều lâu năm (OG )

Giải pháp:

Bởi do (OA = OB = OC = a ) với ( widehat AOC = widehat COB = widehat BOA = 90 ^ circle )

Nên quan sát và theo dõi Định lý Pythagore chúng ta có :

(AB = BC = CA = a sqrt 2 )

( Rightarrow Delta ABC ) hầu hết nhau.

Đặt (H ) là tâm ( Rightarrow Delta ABC )

Bởi ở trong tính trung trọng điểm ( Rightarrow G in OH ) với ( Rightarrow OG = frac 3 4 OH )

Vì ( Delta ABC ) tất cả độ dài các cạnh bằng (a sqrt 2 ) yêu cầu ( Rightarrow ) chiều cao của ( Delta ABC ) là: (a sqrt 2. Frac sqrt 3 2 = frac a sqrt 6 2 )

( Rightarrow bảo hành = frac 2 3. Frac a sqrt 6 2 = frac a sqrt 6 3 )

Theo đặc điểm của tứ diện vuông, (OH bot (ABC) )

( Rightarrow OH = sqrt OB ^ 2-BH ^ 2 = frac a sqrt 3 )

( Rightarrow OG = frac 3 4 OH = frac a sqrt 3 4 )

Bài viết trên của 90namdangbothanhhoa.vn vẫn giúp chúng ta tổng hợp kim chỉ nan và một số trong những dạng bài tập về trung tâm của tứ diện. Mong muốn những loài kiến ​​thức trong nội dung bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và phân tích chuyên đề giữa trung tâm về khối tứ diện. Chúc như mong muốn với các nghiên cứu của bạn!