TỬ VI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, & your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng biện pháp (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương phương pháp (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm biện pháp (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật biện pháp (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want to know specifically about your life, your career, & your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG trong LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character and achievement.Quyết định tính phương pháp và chiến thắng của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh là gì

2. Cung Phụ mẫu (Parent Palace):Describes relation with parents and elders.Mô tả quan hệ với cha mẹ và người lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về loại họ, đời sống trung tâm linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả rất nhiều vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung quan tiền Lộc (Career Palace):The career that suits & the performance.Nghề nghiệp thích phù hợp với đương số và kết quả công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends & surdinates likely.Dạng các bạn bè, cung cấp dưới của đương số.

Xem thêm: Snapseed Là Gì - Ứng Dụng Snapseed: Chỉnh Sửa Hình Ảnh Của Google

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move lớn another place; or social communication.Cho biết khi nào đương số sẽ di chuyển tới nơi khác; hoặc về giao tiếp xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức mạnh chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả triệu chứng tài chính tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết quan hệ với bé cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả cuộc sống hôn nhân.

Xem thêm: Vải Spandex Là Chất Liệu Gì ? Ưu Nhược Điểm Của Vải Spandex Những Điều Cần Lưu Ý Khi Mua Quần Áo Làm

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số ra sao với anh chị em em.

So what vị your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp và Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi Keidi

Theo dõi facebook và kênh Youtube của thầy tử vi phong thủy Keidi để nhận ra những share mới duy nhất về tử vi - tử vi phong thủy - Thời vận

Thầy phong thủy Keidi chia sẻ về thời vận năm 2022

Các thương mại & dịch vụ cơ phiên bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc sống (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng phong thủy

☯️Số tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ coi phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN và ĐÀO TẠO THE SUNGATE

1. Các khóa học Tiếng Anh:

2. Tử vi phong thủy - tử vi phong thủy - kiến tạo logo theo phong thủy: