Word Là Gì? Những Điều Cơ Bản Về Word Mà Bạn Cần Biết

     
Bài viết giúp fan đọc mày mò và vận dụng các kiến thức về chúng ta từ để có thể nâng cao việc học tập Tiếng Anh nói thông thường và học từ nói riêng.

Bạn đang xem: Word là gì? những điều cơ bản về word mà bạn cần biết


*

Học từ vựng thông qua họ từ bỏ (word family) là một trong những trong những phương pháp hiệu quả góp ghi ghi nhớ và không ngừng mở rộng vốn từ. Cùng với các kiến thức về học tập từ vựng, câu hỏi nắm vững cấu trúc và cách thành lập từ giúp nâng cao khả năng nhận ra từ vựng mới. Đồng thời, hỗ trợ người học tập trong bài toán tự xây dựng các từ trong và một họ từ. Trong nội dung bài viết dưới đây, tác giả sẽ giúp đỡ người đọc tò mò word family là gì cùng vận dụng những kiến thức trên để có thể nâng cấp việc học tập Tiếng Anh nói chung và học tập từ nói riêng.

Word Family là gì?

Định nghĩa Word family

Word family – bọn họ từ vựng – là 1 trong những tập hợp các từ tất cả chung điểm sáng về nơi bắt đầu nghĩa, hay nói theo một cách khác là được hình thành từ cùng một gốc từ (root/base) mà lại được thêm vào một vài thành phần khác bao hàm các tiền tố (prefixes) tốt hậu tố tự (suffixes) để cấu trúc nên từ mới.

Các từ bỏ thuộc họ từ (Word family):

Các từ nằm trong một bọn họ từ (Word family) có thể bao hàm nhiều từ bỏ loại khác như danh từ (Noun – n), đụng từ (Verb – v), trạng trường đoản cú (Adverb – adv) xuất xắc tính từ bỏ (Adjective – adj).

Ví dụ:

Các trường đoản cú thuộc cùng họ từ bỏ (Word family) với cội từ “beauty”

Beauty (n)

Beautify (v)

Beautiful (adj)

Beautifully (adv)

Beautician (n).

Các từ sau đây thuộc cùng một họ từ bỏ vựng (Word family) với nơi bắt đầu từ “act”

Act (v)

Acting (n)

Action (n)

Actor (n)

Actress (n)

*
Word Family là gì?

Tiền tố tự (prefixes) là gì

Tiền tố là yếu tắc phụ tố được đặt trước một từ. Việc thêm tiền tố vào trước gốc từ sẽ làm biến đổi nét nghĩa của từ, mặc dù từ các loại vẫn được giữ lại nguyên.

Nghĩa của từ new được ra đời sau lúc thêm tiền tố hoàn toàn có thể được suy ra tự nghĩa tự gốc, nắm thể:

Nghĩa của từ bỏ mới: Nghĩa của tiền tố + Nghĩa của nơi bắt đầu từ

Ví dụ:

Tiền tố: Dis – mang nghĩa che định, có thể được dịch là “không”

Gốc từ: like (v) yêu thích, Agree (v) đồng ý, tán thành

Từ mới: Dislike (v) không thích, Disagree (v) không đồng ý

Một số chi phí tố phổ biến

Trong giờ Anh, có một số tiền tố phổ biến thường được áp dụng với ý nghĩa và biện pháp dùng như bên dưới đây:

Tiền tố dis-

Disappear (v): thay đổi mất, không xuất hiện

Disuse (v): quăng quật đi, không dùng đến

Tiền tố un-

Unclear (adj): ko rõ ràng

Unable (adj): không thể, không tồn tại khả năng

Tiền tố im-

Impossible (adj): không thể

Improper (adj): không nên cách, không say mê hợp

Tiền tố in-

Inappropriate (adj) không say mê hợp, không mê thích đáng

Indirect (adj): ko trực tiếp/ con gián tiếp

Tiền tố il-

Illegal (adj): không phù hợp pháp

Illogical (adj): ko logic, bất thích hợp lý

Tiền tố non-

Nonsense (adj): không tồn tại nghĩa/ vô nghĩa

Nonflammable (adj): ko bắt lửa, ko cháy

Tiền tố ir-

Irregular (adj): không thường xuyên

Irrelevant (adj): không liên quan

Ý nghĩa: các tiền tố trên rất nhiều mang nghĩa che định, trái ngược với nghĩa của từ gốc. Rất có thể được dịch là “không”, “chưa” (“not”, “without”).

Tiền tố re-

Ý nghĩa: Lặp lại, tảo lại

Return (v): cù trở lại, hoàn lại

Rewrite (v): viết lại

Tiền tố pre-

Ý nghĩa: Trước đó

Prehistory (n): thời tiền sử

Preview (v,n): xem trước, ưng chuẩn trước

Tiền tố over-

Ý nghĩa: Quá, vượt mức

Overcrowded (adj: vượt đông đúc

Overload (adj): vượt tải

Tiền tố mis-

Ý nghĩa: Sai

Misunderstand (v): hiểu sai , phát âm lầm

Misspell (v): viết sai chủ yếu tả

Tiền tố multi-

Ý nghĩa: Nhiều, đa dạng

Multitask (v): có tác dụng nhiều bài toán cùng lúc

Multimedia (n): nhiều phương tiện, nhiều truyền thông

*

Hậu tố từ (suffixes) là gì

Hậu tố là nguyên tố được sản xuất sau cội từ để chế tác thành từ mới. Câu hỏi thêm hậu tố hay làm biến đổi loại trường đoản cú của từ gốc và ngoài ra cũng dẫn mang đến những biến đổi nhất định cho nghĩa của từ.

Ví dụ:

Gốc từ: care (n,v)

Hậu tố: – ful, – less

Từ mới: careful (adj) cẩn thận, careless (adj) bất cẩn

Một số hậu tố từ bỏ phổ biến

Các hậu tố từ hoàn toàn có thể được chia thành 4 nhiều loại chính, phụ thuộc từ một số loại của từ sau khoản thời gian được thêm hậu tố, gồm: hậu tố danh từ, hậu tố cồn từ, hậu tố tính từ cùng hậu tố trạng từ.

*

Hậu tố danh từ

Các hậu tố dưới đây sau lúc được chế tạo sau từ nơi bắt đầu sẽ có mặt một từ new mang từ loại là danh từ (noun)

Hậu tố -er

Ý nghĩa: Được cung ứng sau những động tự để ra đời một danh từ bỏ chỉ người hoặc đồ vật vật, đồ đạc thực hiện hành vi của cồn từ đó.

Từ thuộc họ: Sing (v) hát

Danh từ: Singer (n): ca sĩ

Hậu tố -or

Ý nghĩa: Được phân phối sau các động tự để hiện ra một danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc trang bị vật, trang thiết bị thực hiện hành động của động từ đó.

Từ cùng họ: Act (v) diễn xuất

Danh từ: Actor (n) diễn viên

Hậu tố -ist

Ý nghĩa: Được dùng để làm tạo thành danh trường đoản cú chỉ người thực hiện công việc theo 1 chuyên môn nào đó.

Ví dụ:

Từ thuộc họ: Journal (n)

Danh từ: Guitarist (n)

Hậu tố -ship

Ý nghĩa: dùng để làm tạo thành danh từ nêu lên cấp bậc, chức vụ, năng lực hoặc côn trùng quan hệ

Từ cùng họ: Friend (n) chúng ta bè

Danh từ: Friendship (n) tình bạn

Hậu tố -dom

Từ cùng họ: không tính phí (adj)

Danh từ: Freedom (n)

Hậu tố -ism

Ý nghĩa: Được sử dụng để tạo thành danh từ đề cập đến ý thức chính trị, xóm hội; tín ngưỡng tôn giáo; học thuyết hoặc phương pháp hành xử.

Từ cùng họ: Sex (n) giới tính

Danh từ: Sexism (n) thành kiến, sự riêng biệt đối xử vày giới tính

Hậu tố -ness

Ý nghĩa: Được cấp dưỡng tính từ bỏ để sản xuất thành danh từ chỉ phẩm chất, đặc tính hoặc trạng thái.

Từ cùng họ: Kind (adj) xuất sắc bụng

Danh từ: Kindness (n) sự giỏi bụng

Hậu tố -al

Ý nghĩa: Được cấp dưỡng tạo thành danh tự chỉ hành động hay quy trình diễn ra

Từ thuộc họ: Approve (v) phê chuẩn, phê duyệt

Danh từ: Approval (n) sự phê duyệt, chấp thuận

Hậu tố-ity

Ý nghĩa: Được sản xuất tính từ để tạo thành danh tự chỉ trạng thái hoặc phẩm chất.

Từ cùng họ: Legal (adj) đúng theo pháp

Danh từ: Legality (n) tình trạng hợp pháp

Hậu tố -ment

Ý nghĩa: Được sử dụng để tạo nên thành danh từ duy nhất hành động, quá trình, hoặc công dụng của nó.

Từ thuộc họ: Develop (v) vạc triển

Danh từ: Development (n) sự phạt triển

Hậu tố -ion

Ý nghĩa: Được tiếp tế động từ để chế tác thành danh trường đoản cú chỉ hành động hoặc điều kiện, trạng thái.

Xem thêm: Mùa Đông Thường Có Hoa Gì ? 8 Loại Hoa Nở Vào Mùa Đông Đẹp Nhất

Từ thuộc họ: Compete (v) tị đua, cạnh tranh

Danh từ: Competition (n) cuộc thi

Hậu tố -ance/ -ence

Ý nghĩa: Được áp dụng để sản xuất thành danh từ bỏ chỉ một hành vi hoặc một loạt những hành động.

Từ cùng họ: Perform (v) trình diễn

Danh từ: Performance (n) màn trình diễn

Hậu tố -ant

Ý nghĩa: sản xuất thành danh từ bỏ chỉ một fan (hoặc vật) thực hiện hoặc khiến ra hành động đã nêu.

Từ thuộc họ: Assist (v) hỗ trợ, góp đỡ

Danh từ: Assistant (n) trợ lý

*

Hậu tố hễ từ

Các từ chứa những hậu tố bên dưới đây đều phải có từ loại là động từ.

Hậu tố – en

Từ cùng họ: Sharp (adj) sắc, nhọn, bén

Động từ: Sharpen (v) mài, tạo cho sắc, nhọn

Hậu tố -fy

Từ thuộc họ: Simple (adj) 1-1 giản

Động từ: Simplify (v) tạo cho đơn giản

Hậu tố -ize (-ise)

Từ cùng họ: Modern (adj) hiện đại

Động từ: Modernize v) tiến bộ hóa

Hậu tố tính từ

Các hậu tố dưới đây sau khi được cung cấp từ gốc sẽ xuất hiện một tính từ.

Hậu tố -ful

Từ thuộc họ: power nguồn (n) mức độ mạnh, nội lực

Tính từ: Powerful (adj) có sức mạnh, oai quyền lớn

Hậu tố -less

Từ cùng họ: Hope (n,v) hy vọng

Tính từ: Hopeless (adj) không có hy vọng, xuất xắc vọng

Hậu tố -ive

Từ cùng họ: Inform (v) thông báo, gửi tin

Tính từ: Informative (adj) cung ứng nhiều thông tin

Hậu tố -able/ -ible

Từ thuộc họ: Move (v) dịch chuyển

Tính từ: Movable (adj) rất có thể dịch gửi được

Hậu tố -ous

Từ thuộc họ: Danger (n) mối nguy cơ hiểm

Tính từ: Dangerous (adj) gian nguy -ical

Hậu tố -ic

Từ cùng họ: History (n) định kỳ sử

Tính từ: Historic (adj) đặc biệt quan trọng trong định kỳ sử

Hậu tố trạng từ

Hậu tố trạng từ thường gặp gỡ nhất là “-ly” được thêm vào sau một tính từ để sản xuất thành trạng từ.

Ví dụ: beautifully, carefully, quickly, …

Gốc tự (roots) là gì

Gốc từ là đơn vị chức năng từ vựng chính của một từ, mang các khía cạnh đặc biệt nhất của nội dung ngữ nghĩa và cần thiết rút gọn gàng thành những thành phần bé dại hơn.

Gốc từ có thể là một từ hoàn chỉnh thuộc bọn họ từ (Word family) hoặc chỉ là một phần từ làm cơ sở để tạo thành những từ mới trải qua việc bổ sung cập nhật các chi phí tố với hậu tố.

Gốc từ là 1 từ hoàn chỉnh

Có một số từ gốc có thể được sử dụng tự do như một thành phần trong câu. Phương diện khác, nơi bắt đầu từ này cũng khá được dùng như một phần của những từ thông dụng không giống trong ngôn từ tiếng Anh, tạo thành thành một bọn họ từ (Word family).

Ví dụ:

Gốc từ: Legal

Sử dụng độc lập: Legal (adj)

Hình thành những từ không giống trong chúng ta từ (Word family): Legally, illegal, legality, paralegal

Gốc tự làm đơn vị chức năng từ

Đây là đông đảo gốc từ cần yếu đứng chủ quyền như một nhân tố ngữ pháp vào câu. Những từ này chỉ được sử dụng để làm cơ sở xuất hiện từ thông qua việc thêm vào các tiền tố hoặc hậu tố. Đa số những gốc từ bỏ này khởi nguồn từ tiếng Latin hoặc Hy Lạp.

Ví dụ:

Gốc từ: Bene

Ý nghĩa: good

Các từ được hình thành: Benefit, benefactor, beneficial

*

Học từ vựng thông qua việc dấn diện cùng xây dựng những từ trong cùng một họ từ bỏ (Word family)

Như vậy, thông qua việc phân tích cội từ, chi phí tố và hậu tố hoàn toàn có thể giúp người học dìm diện từ loại hay đoán đường nét nghĩa của từ bỏ trong và một họ. Cạnh bên đó, tín đồ học cũng hoàn toàn có thể thành lập được không ít từ mới dựa vào gốc từ.

Cụ thể, khi chạm mặt một trường đoản cú vựng mới, để thành lập họ tự (Word family), tín đồ học những bước đầu cần bóc tách từ thành từng đơn vị chức năng nhỏ bao gồm có cội từ và tiền tố hoặc hậu tố nếu có. Bằng câu hỏi lấy nơi bắt đầu từ làm cửa hàng để thêm những tiền tố hoặc hậu tố từ tương xứng khác, fan học sẽ có thể hình thành nên các tính từ, danh tự hoặc trạng từ bỏ khác.

Ví dụ:

Thêm chi phí tố: Unaffordable (adj)

Gốc từ: Afford (v)

Thêm hậu tố: Affordable (adj), affordability (n)

*

Một số vận dụng của câu hỏi học tự vựng trải qua họ trường đoản cú (word family)

*

Đa dạng cách miêu tả thông qua việc chuyển đổi từ các loại (wordform)

Sau khi hiểu rõ word family là gì fan học sẽ hoàn toàn có thể nắm được các từ trong và một họ. Tự đó hoàn toàn có thể giúp bạn học miêu tả ý kết quả bằng các cách khác biệt thông qua việc biến đổi từ loại. Nắm thể, một trong những danh từ, tính tự hoặc cồn từ trong cùng họ và có nghĩa tương quan có thể được áp dụng để sửa chữa thay thế cho nhau vào câu, điều này cung cấp việc học từ vựng hiệu quả.

Ví dụ 1:

Benefit (danh từ): lợi ích

Benefit (động từ): góp ích

Beneficial (tính từ): gồm ích, bao gồm lợi

Students can derive various benefits from online courses. (Sinh viên rất có thể nhận được nhiều công dụng khác nhau từ những khóa học trực tuyến.)

Online courses greatly benefit students. (Các khóa học trực đường giúp ích không ít cho sinh viên.)

Online courses is beneficial to students. (Các khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến hữu ích cho sinh viên)

Ví dụ 2:

Bore (động từ): làm ảm đạm chán

Boring (tính từ) bi tráng chán, tẻ nhạt

Bore (n) sự bi thảm chán, tẻ nhạt

The film was so boring. (Bộ phim thật nhàm chán.)

The film really bored me. (Bộ phim thực sự có tác dụng tôi chán.)

The film was such a bore. (Bộ phim thiệt là bi thảm chán.)

Ví dụ 3:

Comfort (danh từ) sự thoải mái

Comfortable (tính từ) thoải mái

Comfortably (trạng từ) một biện pháp thoải mái

This house gives me a sense of comfort. (Ngôi nhà này mang lại tôi cảm hứng thoải mái.)

I feel comfortable to live in this house. (Tôi cảm thấy dễ chịu khi sống trong nơi ở này.)

I can live comfortably in this house. (Tôi có thể sống dễ chịu và thoải mái trong khu nhà ở này.)

Đoán nghĩa của một từ lúc đọc

Trong một trong những trường hợp, nghĩa của một từ hoàn toàn có thể được đoán trải qua việc contact từ với một tự vựng khác quen thuộc hay được sử dụng phổ biến đổi hơn trong cùng họ khi học từ vựng.

Ví dụ:

“It is often very difficult for disabled people to find jobs.”

Trong câu trên, thí sinh bao gồm thể gặp gỡ khó khăn nhằm hiểu còn nếu như không biết nghĩa của từ “disabled”. Tuy nhiên, fan đọc hoàn toàn có thể dự đoán nghĩa của từ này trải qua việc đối chiếu từ và liên hệ với những từ thịnh hành hơn trong cùng một họ như “able” (có khả năng) hoặc “ability” (khả năng).

Có thể thấy, “disabled” được thành lập và hoạt động từ gốc từ “able” cùng rất tiền tố “dis” (mang nghĩa là phủ định là “không”) với hậu tố “-ed” giành riêng cho tính từ. Như vậy, “disabled people” hoàn toàn có thể được đọc nôm mãng cầu là bạn không có khả năng về thể chất để triển khai việc, với nghĩa được đoán gần chính xác với nghĩa đúng của từ bỏ là “người khuyết tật”.

Xem thêm: Bác Sĩ Khuyến Cáo Bệnh Nhân Ung Thư Phổi Nên Ăn Gì Để Nâng Cao Sức Khỏe

Tổng kết

Bài viết trên hi vọng giúp tín đồ đọc nắm vững hơn về bọn họ từ vựng (word family là gì)cũng như các đơn vị xuất hiện từ như chi phí tố, hậu tố và cội từ. Trải qua đó, fan học có thể chủ động hơn trong vấn đề nhận diện và tạo ra từ vựng, góp phần cải thiện vốn từ cùng học từ bỏ vựng một phương pháp hiệu quả.